Aylık Arşiv: Ekim 2012

Roman Nedir? Postmodern Roman Nedir?

 Roman olmuş ya da olabilecek gerçek ya da gerçekleşebilecek, yaşanmış veya yaşanabilecek olayları uzun soluklu anlatan eserlerdir. Ama bu tanım geçen zamanla birlikte değişmeye uğraşmıştır. Çünkü geçen uzun süreçte birçok örnek verilmişti ve tanım geçersiz kalmıştır.                 Günümüzde post modern, fantastik vb. tarzda ürünler bulunmaktadır. Ve bu ürenler yaşanmış-yaşanabilecek tanımını geçersiz kılmıştır. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter gibi romanlar fantastik, olağanüstü ...

Devamını Oku »

Öksüz Dede Kimdir

Osmanlı-İran harplerine ait iki manzumesi sayesinde 3. Murat devrinde yaşayan yeniçeri şairlerinden olduğunu kesinlikle öğrendiğimiz Öksüz Dede, çeşitli bakımlardan Kul Mehmet’le mukayese edilemeyecek kadar mühim bir şahsiyettir. Eserleri kendi devrindeki saz şairlerine ait bariz vasıfları göstermektedir. Manzumelerindeki mert, sade, biraz haşin fakat canlı eda, o devir ordu ve donanma şairlerinde genel tavırdır. Manzumelerinden birisinin 8 heceli kıtalarla ve Rumeli şairlerine ...

Devamını Oku »

Gazi Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Bilgileri  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Okutulacak Dersler Sıra Ders Kodu DersDönemi Ders Adı Kredi 1 PF109M I. Eğitim Bilimine Giriş 2-0-2 2 PF215M I. Gelişim Psikolojisi 2-0-2 3 PF309M I. Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 2-0-2 4 PF210M I. Program Geliştirme ve Öğretim 2-0-2 5 PF404M I. Ölçme ve Değerlendirme 2-0-2 6 ...

Devamını Oku »

Kafkas Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU İLANI 1-BAŞVURU ŞARTLARI (a) Pedagojik formasyon eğitimine aşağıdaki şartları sağlayan lisans mezunları başvurabilirler: 1- Pedagojik formasyona Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 07/07/2009 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan 80 sayılı kararı gereği, “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları ...

Devamını Oku »

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

DUYURU 2012-2013 Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ile ilgili olarak YYÜ Pedagojik Formasyon Komisyonu’nun 28.09.2012 tarihli toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir. 17/09/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda  Üniversitemize  200 kiĢilik kontenjan verilmiştir.

Devamını Oku »

Siirt Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERFİTİKA PROGRAMI KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin Eğitim Fakültesi dışındaki fakültelerinden, özellikle Fen ve Edebiyat Fakültelerinden mezun olanlar için 2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılında Siirt Üniversitesi Döner Sermaye Projesi olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Açılacak Alanlar ve Kontenjanları Kontenjan 200 kişi ile sınırlıdır. Kontenjanın alanlara göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

Devamını Oku »