10. Sınıf Türk Edebiyatı

Karagöz Sunumu

Geleneksel Türk tiyatrosu içinde büyük bir yer tutan Karagöz ile Hacivat oyunu hakkında derslerde kullanabileceğiniz slaytı aşağıdan indirebilirsiniz. Karagöz oyununun tanımı, bölümleri, kişileri, kaynağı hakkında tüm bilgiler sunumda yer almaktadır. Karagöz sunum İNDİR

Devamını Oku »

Servet-i Fünun Edebiyatı

Tanzimat döneminde edebiyatta başlayan batılılaşma sürecinin, en hızlı ve en etkili yaşandığı dönem 19. yüzyılın son yıllarına tekabül eden Servet-i Fünun edebiyatıdır. Batıya sıkı sıkıya bağlı olan sanatçılardan oluşan Servet-i Fünun edebiyatının oluşumunda Tanzimat Edebiyatının büyük bir rolü vardır. II. Abdülhamid’in uyguladığı baskı altında toplumsal konulara yönelemeyen genç sanatçılar özellikle de Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid Tarhan gibi edebiyatçılardan etkilenerek Fransız edebiyatından ...

Devamını Oku »

Şeyh Galip Hüsn-ü Aşk Sunusu

Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk adlı mesnevisinin konu anlatımının bulunduğu slaytı aşağıdan indirebilirsiniz. Sunumda hem Şeyh Galip hakkında hem de Hüsn-ü Aşk mesnevisi hakkında bilgi mevcuttur. Hüsn-ü Aşk İNDİR

Devamını Oku »

Halk Hikayesi – Halk Hikayelerinin Özellikleri

Toplumda derin izler bırakan bir aşk, kahramanlık gibi olaylar sonrasında sözlü olarak yayılan ve gelecek nesillere aktarılan anonim hikayelere “Halk hikayesi” ya da “Halk öyküsü” adı verilmektedir. Hikaye kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Halk hikayelerinin oluşumunda ise destanlar önemli rol oynamıştır. Destan geleneği zamanla halk hikayesi geleneğine dönüşmüştür. Türk edebiyatında halk hikayeleri incelendiğinde özellikle 16. yüzyılda Anadolu’da halk arasında bu hikayelerin ...

Devamını Oku »

Dini-Tasavvufi Halk Şiiri

Dini yönü ağır basan ve özellikle de tasavvufi düşünce sahibi şairlerin oluşturduğu bir gelenektir Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı. Aynı zamanda tekke edebiyatı olarak da adlandırılır. Bu şiir geleneği İslamiyet sonrasında oluşmuştur. Dini-tasavvufi şiir geleneği İslamiyetin sevilmesi ve yaygınlaşmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu şiir geleneğinin temellerini Hoca Ahmet Yesevi oluşturmuştur. Anadolu’da bu geleneğin yaygınlaşmasında ise Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ...

Devamını Oku »

Semai Nedir? Semainin Özellikleri

Aşık tarzı halk şiiri geleneğinin koşma tarzında ve sekizli hece ölçüsüyle yazılan nazım biçimi “Semai” olarak adlandırılır. Semainin kendine özgü özel bir ezgisi vardır. Bu ezgi semaiyi koşmadan ayıran en önemli fark olarak karşımıza çıkar. Bu fark dışında yapı bakımından koşmaya benzer. Semainin Özellikleri 1. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılırlar. 2. Çoğu zaman 3-5 dörtlük arasında değişirler. 3. Daha çok ...

Devamını Oku »