10. Sınıf Türk Edebiyatı

Göktürk Yazıtları Sunusu

Göktürk Yazıtları

Türk edebiyatının ilk yazılı metinleri olan Göktürk Abideleri ya da bir Orhun Abideleri sunusunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Göktürk Yazıtları slaytını derslerde akıllı tahtalara uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Göktürk Yazıtları Sunusu İNDİR

Devamını Oku »

Tuyuğ Nedir

Divan Edebiyatı genel olarak incelediğinde şairler tarafından kullanılan nazım biçimlerinin çoğunlukla Arap ve İran edebiyatlarından alındığı görülür. Ancak Tuyuğ şiir türü Türkler tarafından Divan Edebiyatı’na kazandırılan bir şiir türüdür. Tuyuğ Şiir Türünün Özellikleri Şunlardır: Türkler tarafından oluşturulmuş nazım biçimidir. Rubainin divan edebiyatında kullanılan karşılığıdır. Türk Halk Edebiyatı’ndaki maninin karşılığı olarak da bilinir. Tuyuğ tek dörtlükten oluşur. Tuyuğun kafiye şeması aaxa ...

Devamını Oku »

Karagöz Oyunu, Karagöz Oyununun Özellikleri

Karagöz ve Hacivat

Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan Karagöz, deriden kesilmiş tasvirlere perde arkasından ışık yansıtılmasıyla oynanan bir gölge oyunudur. Karagöz gölge oyunu iki boyutlu deri tasvirler, ışık ve bir perdeden oluşur… Karagöz oyunu Türk kültürünü bütünüyle yansıtan halkın ortak bir malıdır. Bu oyun Türk kültürünü, yaşam biçimini, müziğini, Osmanlı’daki halkın karakterini anlatan özel bir oyundur. Karagöz oyununu tek kişi oynatır. ...

Devamını Oku »

Sav

İslamiyet öncesi Türklerde Söyleyeni belli olmayan özlü sözlere sav denir. Bugünkü atasözlerinin ilk örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Savlar İslamiyet öncesi Türklerin yaşam biçimlerini, dünyaya bakış açılarını yansıtması açısından önem arz etmektedir. Ermegüge bulut yük bolur. (tembele bulut yük olur) Yığaç ucuga yıl teger, körglüg kişige söz değer. (ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer.)

Devamını Oku »

İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri

Türkler için yeni bir din olan İslamiyet kendini sadece inanç olarak hissettirmemiş, aynı zamanda kültür ve edebiyat hayatına da büyük etkilerde bulunmuştur. Bu dönem sadece edebiyatta değil sanatın her alanında çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Örneğin, mimari sanatı İslam kültürüne oluşturulmuş, heykel ve resim sanatları gelişmemiş, İslamiyet’e özgü hat ve ebru sanatı ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Arap ve Fars edebiyatlarından ...

Devamını Oku »