10. Sınıf Türk Edebiyatı

Tezkire Nedir?

Zikredilen manasına gelen Tezkire, şairlerin biyografisini içeren bir eserdir. Tezkire bir diğer adıyla da Tezkiretü’ş Şuara, şairlerin hayat hikayelerini, eser adlarını ve örnek eserlerini muhteva eder. Sanatçılar devirlerinde yaşamış ünlü şairlerin biyografilerini ve şiirlerini bir araya getirerek bir şiir antolojisi oluştururlardı. Böylelikle devrin ünlü şairlerinin tarih karşısında unutulmaması sağlanırdı. O dönemde yaşamış şairleri ve eserlerini bir arada topluca görebildiğimizden tezkirelerin ...

Devamını Oku »

Osmanlı Edebiyatında Öğretici Metinler

Öğretici metinler bir konuda bilgi vermek, bir konuyu öğretmek, açıklamak amacıyla oluşturulan metinlerdir. İslamiyetin etkisinde gelişen Türk edebiyatı incelediğinde nazmın yanında nesir yani öğretici metinlerin daha az yer kapladığı görülür. Osmanlı edebiyatında şiirin önemi daha fazlaydı. İslam uygarlığı etkisinde gelişen öğretici metinler şu şekildedir: Tefsir kitapları, hadis kitapları, fıkıh kitapları, tasavvufi kitaplar, siyer kitapları, kısas-ı enbiyalar, menakıbnameler, münşeatlar, tezkireler, seyahatnameler, ...

Devamını Oku »

Orta Oyunu ve Özellikleri

Geleneksel Türk tiyatrosu içerisinde Karagözden sonra en çok oynanan oyunlardan biri de orta oyunudur. Orta oyunu günümüz tiyatrosuna da benzer bir nitelik taşır. Araştırmacılar Türk tiyatro tarihini incelediklerinde, Orta oyununun bir sahnesinin olması, çeşitli oyuncular tarafından oynanmasını, az da olsa dekorun olması vb. nitelikler nedeniyle bu oyunu modern tiyatroya yakın görürler. Orta oyununun tarihi incelendiğinde çıkış noktası olarak çeşitli fikirler ...

Devamını Oku »

Karagöz Sunumu

Geleneksel Türk tiyatrosu içinde büyük bir yer tutan Karagöz ile Hacivat oyunu hakkında derslerde kullanabileceğiniz slaytı aşağıdan indirebilirsiniz. Karagöz oyununun tanımı, bölümleri, kişileri, kaynağı hakkında tüm bilgiler sunumda yer almaktadır. Karagöz sunum İNDİR

Devamını Oku »

Servet-i Fünun Edebiyatı

Tanzimat döneminde edebiyatta başlayan batılılaşma sürecinin, en hızlı ve en etkili yaşandığı dönem 19. yüzyılın son yıllarına tekabül eden Servet-i Fünun edebiyatıdır. Batıya sıkı sıkıya bağlı olan sanatçılardan oluşan Servet-i Fünun edebiyatının oluşumunda Tanzimat Edebiyatının büyük bir rolü vardır. II. Abdülhamid’in uyguladığı baskı altında toplumsal konulara yönelemeyen genç sanatçılar özellikle de Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid Tarhan gibi edebiyatçılardan etkilenerek Fransız edebiyatından ...

Devamını Oku »

Şeyh Galip Hüsn-ü Aşk Sunusu

Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk adlı mesnevisinin konu anlatımının bulunduğu slaytı aşağıdan indirebilirsiniz. Sunumda hem Şeyh Galip hakkında hem de Hüsn-ü Aşk mesnevisi hakkında bilgi mevcuttur. Hüsn-ü Aşk İNDİR

Devamını Oku »