Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

Garip Akımı (1. Yeni), Garip Akımının Özellikleri

1941 yılında Türk Edebiyatına damga vuran bir kitap yayımlanır. Kitabın altında üç kişinin imzası vardır: Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday. Bu üç şair yayımladıkları “Garip” adlı şiir kitabında kendi sanat görüşlerini de ortaya koyarlar.  Ortaya koydukları şiir görüşü o güne kadar olan şiir anlayışına bir karşı çıkıştır. Dadaizm akımından etkilenen sanatçılar şiirde her türlü kurala ...

Devamını Oku »

Öz Şiir – Saf Şiir

Cumhuriyet Dönemi ve öncesinde Türk Edebiyatı’na hâkim olan memleket anlayışıyla başarılı şiirler yazılmıştır. Ancak bir süre sonra memleket edebiyatı bazı sanatçıları sıkmaya başlamış ve yeni bir şiir anlayışı yaratma çabaları başlamıştır. Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle beraber Türk Edebiyatı’nda saf şiir eğilimi başlamış olur. Ahmet Haşim, Piyale adlı kitabının başında yazdığı “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesinde ...

Devamını Oku »

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ile birlikte yeni bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Yeni devlet yenilikler ile gelişmeye başlayacaktı. Her alanda değişim, inkılap, reform yapılıyordu. Yeni devlet, yeni politikalar, yeni kavramlar, ulusal hareket gibi unsurlar edebiyatı derinden etkiledi. Edebiyatımız Cumhuriyete paralel olarak değişmeye, gelişmeye ve tarihte yer edinmeye başladı. Milli Edebiyat akımındaki yenileşme hareketleri, Türkçeleşme çabaları ...

Devamını Oku »

İkinci Yeni Şiiri ve Özellikleri

İkinci Yeni Şiir Hareketi (1954-1980) Cumhuriyet dönemi edebiyatı içerisinde yer alan bir şiir hareketidir. Daha çok şiir ile ilgilidir. Belli özellikleri vardır. Tarihler kesin olmamakla birlikte 1954-1980 arasıdır diyebiliriz. Hareketin ismi bir önceki hareketin ismi göz önünde bulundurularak verilmiştir. Bu edebiyat hareketi hakkında çokça makaleler yazılmış ve 1970’ten sonra kitap halinde incelemeler yapılmıştır. “II.Yeni Antolojisi” oluşturulmuştur. Bu antoloji II. Yeni’yi ...

Devamını Oku »

Postmodernizm Nedir ve Postmodenizmin Özellikleri

Postmodernizm Nedir? Modernizm ve postmodenizm biribirleriyle bağlantılı kavramlardır. A) Sözlük Anlamıyla: Postmodernizm : Post-modern-izm Post: Sonraki, sonra gelen Modern: Şimdiki, şimdi olan, yaşanmakta olan İzm: Belirli düşünce, doktrin B) Terim Anlamıyla: Modernizmden sonra gelen, onu eleştiren, onun özelliklerine karşı gelen veya onu tamamlayan bir düşünce hareketidir. Burada iki nokta vardır. Modernizmden sonra gelmesi ve onu tamamlaması.

Devamını Oku »