Divan Edebiyatı

Su Kasidesi İncelemesi ve Söz Sanatları

Türk Edebiyatındaki en meşhur kasidelerin başında yer alan Su Kasidesi Hz.Muhammed’e yazılmış en iyi naatlar arasında yer alır. Su Kasidesi 1.Beyit Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su (Ey gözüm, gönlümde yanan ateşlere su saçma, onları söndürmeye çalışma ki bu kadar hararetle tutuşan ateşlere suyun faydası olmaz.) Ateş ile su arasında tezat ...

Devamını Oku »

Murabba

Kelime anlamı dörtlük olan Murabba, dörtlüklerden oluşan Divan Edebiyatı nazım şekillerinden biridir. 15. yüzyılda Divan Edebiyatı’nda Ahmet Paşa tarafından kullanılmıştır. Ama Murabbalarıyla ünlü şairimiz Tanzimat Dönemi’nde yaşamış olan Namık Kemal’dir. Murabbanın Genel Özelleri Şunlardır: Divan Edebiyatı’nda dörtlüklerle oluşan nazım şekillerinden biridir. Murabbaların kafiye şeması “aaaa, bbba, ccca…”şeklindedir. Murabbaların dörtlük sayısı 3-7 arasında değişir. Her konuda murabba yazılabildiği gibi çoğunlukla düşünce ...

Devamını Oku »

Şarkı Nedir? Şarkı Türünün Özellikleri

Şarkı türü Türkler tarafından Divan edebiyatına kazandırılan, bestelenmek amacıyla yazılan bir şiir türüdür.  Şarkı türünde ilk örnek veren şairimiz Naili’dir ancak şarkı türünün en başarılı örneklerini veren Lale Devri sanatçısı olan Nedim’dir. Türk edebiyatında önemli bir yer tutan şarkının özellikleri ise şunlardır. Şarkı Türünün Özellikleri Divan Edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmıştır. Bestelenmek amacıyla yazılmıştır. Nedim’in şarkıları çok meşhurdur. Dörtlüklerle yazılır. Şarkı ...

Devamını Oku »

Mesnevi Nedir? Mesnevinin Özellikleri

İran edebiyatından Türk edebiyatına geçen Mesnevi, her beytin kendi arasında kafiyeli olduğu, bir olayın çevresinde oluşan uzun manzum bir türdür. Divan edebiyatında sıklıkla kullanılan mesnevi, Türk edebiyatında çok sevilen bir türdür. Türk edebiyatında mesnevinin bu kadar çok sevilmesinin nedenleri ise: her beytin kendi arasında kafiyeli olması, konu ve beyit sınırlamasının olmaması, aruzun kısa kalıplarıyla yazılmış olmasıdır. Mesnevinin özellikleri İkili, ikişer ...

Devamını Oku »

Rubai Nedir? Rubainin Özellikleri Nelerdir?

Kendine özgü aruz kalıbıyla yazılan kafiye şeması aaxa olan divan edebiyatı şiir türüne “Rubai” denir. İran edebiyatında ortaya çıkan rubailerin en güzel örneklerini Ömer Hayyam vermiştir. Rubai şiir türünün özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: Kafiye şeması “aaxa” dır. Rubailer tek dörtlükten oluşur. Rubailer her konuda yazılabilir ancak daha çok felsefe, dünyanın varlığı, soyut düşünceler, tasavvuf gibi konular işlenmiştir. Rubailerin kendine özgü ...

Devamını Oku »

Kaside Nedir? Kasidenin Özellikleri Nelerdir?

Arapça bir kelime olan “Kaside” kelime anlamı olarak kasıt, kastetmek anlamlarına gelir. Divan edebiyatında gazelle birlikte en çok kullanılan bir nazım şekli olan kasidelere devlet ve din büyüklerini övmek amacıyla yazılır. 13. Yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında kullanılmaya başlanmıştır. Kasidenin Özellikleri: Beyitlerle yazılır. Beyit sayısı 33-99 arasında değişir. (Ancak 33 beyitten az ve 99 beyitten fazla kasidelerde vardır.) Kasidenin ilk beytine ...

Devamını Oku »