Halk Edebiyatı

Halk Hikayesi – Halk Hikayelerinin Özellikleri

Toplumda derin izler bırakan bir aşk, kahramanlık gibi olaylar sonrasında sözlü olarak yayılan ve gelecek nesillere aktarılan anonim hikayelere “Halk hikayesi” ya da “Halk öyküsü” adı verilmektedir. Hikaye kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Halk hikayelerinin oluşumunda ise destanlar önemli rol oynamıştır. Destan geleneği zamanla halk hikayesi geleneğine dönüşmüştür. Türk edebiyatında halk hikayeleri incelendiğinde özellikle 16. yüzyılda Anadolu’da halk arasında bu hikayelerin ...

Devamını Oku »

Dini-Tasavvufi Halk Şiiri

Dini yönü ağır basan ve özellikle de tasavvufi düşünce sahibi şairlerin oluşturduğu bir gelenektir Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı. Aynı zamanda tekke edebiyatı olarak da adlandırılır. Bu şiir geleneği İslamiyet sonrasında oluşmuştur. Dini-tasavvufi şiir geleneği İslamiyetin sevilmesi ve yaygınlaşmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu şiir geleneğinin temellerini Hoca Ahmet Yesevi oluşturmuştur. Anadolu’da bu geleneğin yaygınlaşmasında ise Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ...

Devamını Oku »

Semai Nedir? Semainin Özellikleri

Aşık tarzı halk şiiri geleneğinin koşma tarzında ve sekizli hece ölçüsüyle yazılan nazım biçimi “Semai” olarak adlandırılır. Semainin kendine özgü özel bir ezgisi vardır. Bu ezgi semaiyi koşmadan ayıran en önemli fark olarak karşımıza çıkar. Bu fark dışında yapı bakımından koşmaya benzer. Semainin Özellikleri 1. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılırlar. 2. Çoğu zaman 3-5 dörtlük arasında değişirler. 3. Daha çok ...

Devamını Oku »

Güzelleme Nedir? Güzelleme Örnekleri

Güzelleme koşmanın aşk, sevgi, güzellik, tabiat yani lirik konulu şiir türüdür. Konularına göre koşmalar içinde en çok kullanılan ve sevileni güzellemedir. Güzellemede sevilen bir kişi, bir doğal güzellik övülerek anlatılır. Güzellemelerde ele alınan konu lirik bir şekilde anlatılır. Güzellemenin Özellikleri Sevgiliye yazılan güzellemelerde sevgiliye olan duygu, his ve düşünceler abartılı olarak benzetmelerle dile getirilir. Güzellemelerde en önemli husus adından da ...

Devamını Oku »

Aşık Tarzı Halk Şiiri

İslamiyet öncesi sözlü edebiyata dayanan “Aşık tarzı halk şiiri” özellikle 15. yüzyıldan sonra gelişerek varlığını bugüne kadar devam etmiştir. Aşık tarzı halk şiirlerini icra eden şairlere “Aşık” adı verilmektedir. Aşıklar, Anadolu’da köy köy, kasaba kasaba gezerek sanatlarını icra ediyorlardır. Aşıkların yetişmesi de usta-çırak ilişkisi şeklinde olur. Bir usta aşığın yanına giden çırak yıllarca ustasından bu sanatın inceliklerini öğrenir. Ustasının da ...

Devamını Oku »

Türkü Nedir? Türkülerin Özellikleri

Türk halk edebiyatında en çok kullanılan şiir türlerinden biri olan türküde, Anadolu halkının acıları ve sevinçleri anlatılmıştır. Türk halkının yaşadığı her olay türkülerin konusu olabilir. Bu konuda Ahmet Hamdi Tanpınar, “Türk insanının yazılmayan romanı türkülerde saklıdır” demiştir. Türkü kelimesi incelediğinden Türklere ait olan şiir manasında “Türk-i” kelimesinden türemiştir. Türküler yüzyıllar boyunca sözlü olarak nesilden nesile aktarıldığı için zamanla kimin yazdığı unutulmuştur. Türküler iki ...

Devamını Oku »