Halk Edebiyatı

Güzelleme Nedir? Güzelleme Örnekleri

Güzelleme koşmanın aşk, sevgi, güzellik, tabiat yani lirik konulu şiir türüdür. Konularına göre koşmalar içinde en çok kullanılan ve sevileni güzellemedir. Güzellemede sevilen bir kişi, bir doğal güzellik övülerek anlatılır. Güzellemelerde ele alınan konu lirik bir şekilde anlatılır. Güzellemenin Özellikleri Sevgiliye yazılan güzellemelerde sevgiliye olan duygu, his ve düşünceler abartılı olarak benzetmelerle dile getirilir. Güzellemelerde en önemli husus adından da ...

Devamını Oku »

Aşık Tarzı Halk Şiiri

İslamiyet öncesi sözlü edebiyata dayanan “Aşık tarzı halk şiiri” özellikle 15. yüzyıldan sonra gelişerek varlığını bugüne kadar devam etmiştir. Aşık tarzı halk şiirlerini icra eden şairlere “Aşık” adı verilmektedir. Aşıklar, Anadolu’da köy köy, kasaba kasaba gezerek sanatlarını icra ediyorlardır. Aşıkların yetişmesi de usta-çırak ilişkisi şeklinde olur. Bir usta aşığın yanına giden çırak yıllarca ustasından bu sanatın inceliklerini öğrenir. Ustasının da ...

Devamını Oku »

Türkü Nedir? Türkülerin Özellikleri

Türk halk edebiyatında en çok kullanılan şiir türlerinden biri olan türküde, Anadolu halkının acıları ve sevinçleri anlatılmıştır. Türk halkının yaşadığı her olay türkülerin konusu olabilir. Bu konuda Ahmet Hamdi Tanpınar, “Türk insanının yazılmayan romanı türkülerde saklıdır” demiştir. Türkü kelimesi incelediğinden Türklere ait olan şiir manasında “Türk-i” kelimesinden türemiştir. Türküler yüzyıllar boyunca sözlü olarak nesilden nesile aktarıldığı için zamanla kimin yazdığı unutulmuştur. Türküler iki ...

Devamını Oku »

Anonim Halk Şiiri

Halkın yaşamını bizlere yansıtan anonim halk şiiri, söyleyeni belli olmayan şiirlerden oluşur. Anonim şiirlere bakıldığında halkın konuştuğu sade, süssüz ve sanatsız anlatım direkt göze çarpar. Anonim Halk Şiiri Türleri 1- Mani 2- Türkü 3- Ninni 4- Ağıt

Devamını Oku »

Halk Şiiri

İslamiyet öncesi Türk kültürüyle oluşan edebiyat, İslamiyet sonrasında da devam ederek günümüze kadar gelmiştir. Bin yıldan uzun bir süredir devam eden bu gelenek halk edebiyatı olarak adlandırılır. Bu halk edebiyatı geleneği bugüne kadar devam ettirenler ise halkın içerisinde yetişmiş olan ozanlar olmuştur. Halk şiiri başlangıçtan günümüze kadar varlığını üç ayrı kol üzerinden devam ettirmiştir. Halk şiiri genel olarak 3 başlık ...

Devamını Oku »

Koşma Nedir? Koşmanın Özellikleri

Halk edebiyatı nazım şekilleri arasında en çok sevilen ve en sıklıkla kullanılan nazım şekli koşmadır. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında yer alan koşuk türünün aşık tarzı halk şiirindeki devamı ve karşılığıdır.

Devamını Oku »