Dede Korkut Hikayeleri

Türk edebiyatında taşıdığı değer kadar Dede Korkut’un dünya edebiyatında da önemli bir yeri vardır. Çeşitli dillerde bu hikayeler hakkında pek çok şey yazılmıştır. Bu eseri Türk İlyadası diye adlandıranlar bile olmuştur. Gılgamış, Babil kültür dairesi için neyse, Odysseia Yunanlılar için ne ifade ediyorsa Dede Korkut kitabı da Türkler için aynı şeyi ifade eder. Dede Korkut kitabımızın en karakteristik özelliği içinde bir milletin alın yazısı ile birlikte o milliktin karakteri üzerine pek çok şeyin söylenmiş olmasıdır. Bu hikâyeler ferdi hikayeler olmayıp bir toplumun hikayeleridir. İlk bakışta Hristiyan komşularıyla Oğuzların savaşları üzerine kurulmuş kahramanlık destanları görünümünde bulunmalarına rağmen asıl önemi toplumumuzun sağlam ve doğru karakterini verebilmesidir. Dresten ve Vatikan olmak üzere iki nüshası bulunmaktadır. Dede Korkut Hikâyeleri bir giriş ve on iki hikayeden oluşmaktadır. Kitabın girişi Dede Korkut’un takdimi için yazılmış olup iki bölümden ibarettir. Dede Korkut Hikâyelerinin her biri tek başına bağımsız ve tam bir hikaye olarak karşımıza çıkmakta fakat hepsi birden büyük bir bütün teşkil etmektedir. Ayrı ayrı olan hikayelerin konusu topluluktaki beylerin başlarından geçen maceralarıdır. Hikayeler aynı devirde, aynı bölgede yaşayan ve birbirlerine çeşitli şekillerde bağlı bulunan Oğuz beyleri üzerine toplanmıştır.

Kitabın adına göre Oğuz boylarının dilinde yazılmış olan Dede Korkut hikayelerimizin bir kısmı Oğuzların Trabzon Rumları, Gürcüler ve Abazlarla savaştığı destanlardır.

Dede Korkut Hikayeleri konuları yönünden incelenince Türk tarihinin belirli devirlerini gösteren bazı izlere rastlanır.

Dede Korkut Hikayelerimiz dil yönünden de bir ayrı özellik taşır. Hikayelerde kullanılan kelimelerin ve deyimlerin sayısı 8000 civarındadır. Bunların çoğu Türkçedir. Bu hikayelerdeki Azeri şivesi Türkçenin katıksız bir yapıya sahip olduğunu bize göstermektedir. Cümle içerisinde kelimelerin sıralanışı günümüz Türkçesiyle aynıdır. Bu hikayelerde kullanılan dil son derece sade şekildedir.

Hikayelerde nazım ve nesir karışık olarak kullanılmıştır. Nazım ile nesrin karışık olarak kullanılması Türk edebiyatının genel bir özelliğidir. Dede Korkut Hikayelerinde nazım duyguların coştuğu yerlerde kullanılmıştır.

Dede Korkut Hikayeleri masal değildirler. Bu hikayeleri andıran hikayelere Orta Asya Türklerinin destanlarında da rastlamaktayız fakat Dede Korkut Hikayeleri daha gerçekçi şekilde yazılmıştır.

Dede Korkut Hikayeleri
Dede Korkut Hikayeleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir