Sözlü Edebiyat

Bu dönem Türklerin henüz yazıyı kullanmayıp eserlerini söz yoluyla oluşturdukları ve anlattıkları dönemdir. Destan dönemi olarak da anlatılabilir. Bu dönemde oluşturulmuş eserler kulaktan kulağa anlatılarak varlığını korumuştur. 

Sözlü bir edebiyat olmasından dolayı bu dönemle ilgili fazla bir eser yoktur elimizde. Elimizde olan eserleri de Türklerin ilişki kurdukları milletlerin tarihinden ve Divan-ı Lügati’t Türk’ten temin edebilmişizdir. Bu dönemde Türklerin göçebe bir hayat sürdüğünü biliyoruz. Türkler bu dönemde av ve ölüm törenleri, şölenler düzenliyorlardı. Bu törenlerde ise saz eşliğinde ozanlar tarafından şiir türleri olarak koşuk ve sagu söyleniyordu. Sözlü dönem edebiyatında bu türlerin özelliklerine değineceğiz tekrar.

Sözlü edebiyat ile mitoloji arasında ilişki, sözlü edebiyatın destan döneminde oluşmasından dolayı son derece yoğundur. Bu dönemde Türkler arasında sıklıkla kullanılan mitlerin sözlü ürünlere de yansıdığını söyleyebiliriz.

Sözlü Edebiyatın Özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  1. Sözlü ürünler törenlerde söylenen şiirlerden oluşmuştur.
  2. Bu dönemin edebi türleri: koşuk, sagu, sav ve destandır.
  3. Bu dönemde hiçbir millet ile ilişki kurulmadığından şiirlerimizde milli ölçümüz olan hece vezni kullanılmıştır.
  4. Şiirlerde ahengi sağlamak adına kafiye ve rediflerin kullanıldığını görmekteyiz.
  5. Şiirlerde kahramanlık, aşk, ölüm, savaş ve doğa gibi konular işlenmiştir.
  6. Bu dönemin eserleri anonimdir.
  7. Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
  8. Bu dönemin ürünleri sözlü ve manzumdur.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*