Tanzimat Edebiyatı ve Özellikleri

             Edebiyatta bazı değişiklilere gidilmesi gerekilen dönemlerde, yeni bir arayış içinde olanların kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucunda doğmuş köklü bir değişimdir. Tanzimat Mustafa Reşit Paşa’nın önderliğinde 3 Kasım 1839 yılında yenileşme amaçlı oluşturulmuş fermandır. İçindeki tüm detaylar yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısı nasıl olmalıdır konusunu kapsar. Halkın yenileşme çabaları diye adlandıracak bu olaylar Tanzimat Fermanı diye tarihin tozlu defterlerine işlenecektir.Bu fermanın kabulü Osmanlı Devleti’nin 18. Yüzyıllarda gerileme yaşamasına bağlıdır. Devletin göz göre göre çöküşe gitmesi kabul edilmemiştir ve özellikle askeri alanda olmak üzere tüm alanları kapsayacak bir yenileme hareketi başlamıştır. O dönemim yükselen gücü Avrupa örnek alınmaya başlamıştır. Türkçe eğitime önem verilmesi, gazetecilik ve milliyetçiliğin öne çıkması, askeri alandaki büyük çaplı değişimler devleti çökmekten kurtarmıştır. En azından belli bir süre idare edecek değişiklikler yapılmıştır.

Sanatın gelişmesi ileTanzimat Edebiyatı beraber güçlü ve korkusuz edebiyatçılar da ortaya çıkmıştır. Şinasi’nin Agah Efendi ile beraber çıkardığı gazete Tercüman-ı Ahval; edebi, siyasi ve toplumsal alanda batılılaşmaya atılan ilk adım olmuştur. 1860 yılı tarihte Tanzimat Edebiyatı ’nın başlangıcı olarak geçer. Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal gibi devrimci bireyler çok önemli şeylerin altına imza atmakla kalmayıp birçok büyük aydın yetiştirmişlerdir. Sanatı toplum için yaptıklarını açık açık söylemişlerdir.Ancak ikinci dönem diyebileceğimiz 2. Abdülhamit zamanında edebiyatçılar baskı altında kaldı. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai gibi aydınlar, ustaları gibi güçlü kalamamıştır ve sanatı sanat için yaptıklarını söyleyerek padişah korkusuna yenik düşmüşlerdir.

             Tanzimat edebiyatı genel özellikleri konusunu ele alacak olursak şu şekilde açıklayabiliriz: Tanzimat dönemi edebiyatı makale, tiyatro, roman, hikâye, anı, eleştiri gibi türleri Türk edebiyatında ilk kez kullanmıştır. Bu türlerin edebiyatımıza girmesi Tanzimat edebiyatının en önemli özelliğini teşkil eder. Vatan, millet, hürriyet, hak, adalet, kanun gibi kavramlar yayılmaya, halk arasında çok konuşulmaya başlanmıştır. Parça güzelliği anlayışı bütün güzelliği olarak değişmiştir. Karagöz ile Hacivat, ortaoyunu, meddah gibi seyirciye yönelik oyunlar edebiyatımıza girmiştir. Roman ve hikâye türlerinde yüzlerce eser kazandığımız bu dönemde, roman çevirileri yapılmıştır. Sade bir dille eserler yazılmak istense de başarılı olunamamıştır. Şiirin içeriği genel olarak hiç değişmemiştir. Aruz ölçüsünün kullanıldığı alan fazlayken hece ölçüsü sadece deneme amaçlı uygulanmıştır. Ağırlık olarak Fransız edebiyatı örnek alınmıştır. Tanzimat Edebiyatı 1.dönem Tanzimat edebiyatı ve 2.dönem Tanzimat edebiyatı olarak iki başlıkta incelenir. İlk dönemde siyasal anlamda serbestlik gören edebiyatçılar edebiyatı toplum için yaparken toplumsal olayları ve siyasal kavramları edebiyata sokmuşturlar. İkinci dönemde ise siyasal anlamda baskı gören edebiyatçılar toplumsal konulara yönelememiş ve edebiyatı sanat için yapmak zorunda kalmışlardır.

                Sonuç olarak Osmanlı Devleti’nin sosyal hayatında büyük değişiklik yapan Tanzimat Fermanı edebiyatta da köklü bir değişiklik meydana getirmiştir. Tanzimat Edebiyatı sanatçıları bu dönemde Batı’nın edebiyatını örnek alarak Türk edebiyatına Batılı bir çehre kazandırmıştır. Bu bakımdan Tanzimat Dönemi Türk edebiyatını geniş ve ayrıntılı olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Eleştiri Nedir? Eleştirinin Özellikleri

Bir edebi eser ya da herhangi bir sanat eseri hakkında doğru sonuçlara ulaşmak adına; o ...

ankara escort bayan escort ankara ankara escort keçiören escort buca escort kartal escort ataşehir escort istanbul escort bayan