Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

Batı etkisine giren Türk edebiyatının ilk aşamasını Tanzimat Edebiyatı oluşturur. Edebiyatımızın batılı bir kimlik kazanmasının başlangıcı olan Tanzimat Edebiyatı’nın özellikleri şu şekildedir:

Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

  1. Tanzimat Edebiyatı birinci dönem ve ikinci dönem olarak iki başlıkta incelenebilir.
  2. Tanzimat Edebiyatı ile birlikte batı edebiyatlarından yeni türler edebiyatımıza girmiştir. Batı edebiyatından Türk edebiyatına giren yeni türler şunlardır: Roman, hikaye, deneme, makale, tiyatro, eleştiri, anı, mektup…
  3. Tanzimat Edebiyatı’nın 1860 yılında Şinasi ve Agah Efendi tarafından yayımlanan Tercüman-ı Ahval gazetesiyle başladığı kabul görür.
  4. Romantizm, realizm ve klasisizm gibi edebi akımlar etkili olmuştur.
  5. Bu dönemde şiirin temasının çeşitlilik kazandığını görürüz. Günlük hayattaki her türlü durum şiirin konusu olmaya başlamıştır.
  6. Edebiyatı geliştirmek ve değiştirmek isteyen edebiyatçılar ilk başta Divan Edebiyatı’nın nazım biçimlerini kullanmış olsalar da bir süre sonra batıdan alınan yeni şiir türleri kullanılmıştır.
  7. Aruz ölçüsünün ağırlıklı olarak kullanıldığını görebiliriz.
  8. Tanzimat sanatçılarının çok yönlü aydınlar oldukları bilinir. O dönem sanatçıları; şairlik, yazarlık, devlet adamlığı, öğretmenlik ve gazetecilik yapmışlardır.
  9. Edebiyatın dilini halkın anlayabileceği bir şekilde sadeleştirmeye çalışmışlardır.
  10. Divan Edebiyatı’nda hakim olan beyit bütünlüğüne karşı şiirde konu bütünlüğüne önem vermişlerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Milli Edebiyat Dönemi ve Özellikleri

Milli edebiyat, Türk edebiyatı tarihinde on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, yirminci yüzyılın başlarında II. ...

ankara escort bayan escort ankara ankara escort keçiören escort buca escort kartal escort ataşehir escort istanbul escort bayan