10. Sınıf Türk Edebiyatı

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

 1. Edebiyat-Tarih İlişkisi
 2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

 1. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (Destan Dönemi)
 2. Sözlü Edebiyat     
 3. Yazılı Edebiyat a. Göktürk Yazıtları b. Uygur Metinleri

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

 1. XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
 2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)
 1. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)     
 1. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı     
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)          
   • Divan Şiiri               
    • Gazel              
    • Kaside               
    • Rubai         
    • Şarkı               
    • Tuyuğ               
    • Murabba               
    • Terkibibent      
  • Halk Şiiri               
   • Anonim Halk Şiiri                    
    • Mani                    
    • Türkü               
   • Âşık Tarzı Halk Şiiri                    
    • Koşma                    
    • Semai               
   • Dini Tasavvufi Türk Şiiri                    
    • Methiye
  • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
   • Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
    • Halk Hikâyeleri                    
    • Mesnevi               
   • Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)
  • Öğretici Metinler
   • Tezkire                   
   • Seyahatname
   • İlmi Eserler