Aylık Arşiv: Temmuz 2012

Halk Hikayeleri

Hikaye, Türkçeye kelime olarak Arapçadan geçmiştir. Arap edebiyatında hikaye kelimesine İslamiyet’in ilk asırlarında rastlanmaz. Sonraki asırlarda eğlendirme amacına dayanan taklit manasında kullanılmıştır. 9.yüzyılda Cahiz’in kullandığı kelime ve cümlelerle hikaye “edebi bir sanat olarak hayatın taklidi” şeklinde ve anlamında Arap diline girmiştir. Kelime anlamı ile zaman geçtikçe her türlü hayali olay veya anlatım ifade eden bir kavram haline gelmişse de olağanüstü ...

Devamını Oku »

Divan-ı Hikmet

Hoca Ahmet Yesevi’nin şiirlerine hikmet, şiirlerinin toplandığı kitaba ise Divan-ı Hikmet adı verilmiştir. Divan-ı Hikmet 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından İslamiyet öncesindeki Türk şiir geleneğine uygun olarak hece ölçüsü ve dörtlük bir şekilde yazılmıştır. Ahmet Yesevi’nin yazdığı bu her bir dörtlüğe “Hikmet” adı verilmiştir. Bu şiirler en eski Türk tasavvuf metinleri olarak bilinir. Aynı zamanda bu eseriyle birlikte Türk edebiyatında ...

Devamını Oku »

Tevfik Fikret Haluk’un Defteri

Tevfik Fikret’in Haluk’un Defteri adlı kitabı 1911 yılında yayımlanmış ve Tevfik Fikret Haluk ile ilgili şiirlerini bu kitapta toplamıştır. Kitap 4 bölümden oluşur: 1. Promete, 2. Haluk’un Amentüsü, 3. Ferda, 4. Haluk’un Vedası. Tevfik Fikret II.meşrutiyetin ilanından sonra da şiir yazmış ve bu şiirlerini kitap olarak bastırmıştır. Bu nedenle Tevfik Fikret Milli Edebiyat döneminde de incelenir. Haluk’un Defteri 1911 yılında ...

Devamını Oku »

Divanü Lügati’t Türk

Divanu Lugati’t- Türk, Türk dilinin ilk sözlüğüdür. Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında yazılmaya başlanmış, 1077 yılında bitirilmiştir. Kaşgarlı Mahut eserini Abbasi halifesine sunmuştur. Tek nüshası İstanbul Millet Kütüphanesindedir. Kaşgarlı Mahmut’un Divanu Lugati’t- Türk’ten önce yazdığı bir gramer kitabı daha vardır. Ancak bu kitabın akıbeti hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Divanu Lugati’t- Türk, Türk milletinin yüceliğini anlatmak, Türk dilinin Arapçadan ...

Devamını Oku »

Fecr-i Ati Edebiyatı

Fecr-i Ati edebiyatına değinmeden önce o dönemki siyasal ve edebi olaylara göz atalım. 1896-1901 yılları arasında Servet-i Fünun devri yaşanmıştır. Bu edebiyatın süresinin kısa olmasına rağmen Türk edebiyatına yaptığı etki bakımından büyüklüğü tartışılmazdır. 1901 yılından itibaren Servet-i Fünuncular edebiyat alanından uzaklaşmıştır. Servet-i Fünun dergisi de eski haline dönmüş yani yine fen dergisi olmuştur.  Bu dönemlerde baskı iyice artmış ve meşrutiyet ...

Devamını Oku »

Dede Korkut Hikayeleri

15.yüzyılda yazıya geçirilen Dede Korkut Hikayeleri, Türk edebiyatında destan geleneğinden halk hikayesi geleneğine geçiş eseri niteliğindedir. Bu bakımdan incelendiğinde Dede Korkut Hikayelerinde hem destan hem de halk hikayesi özellikleri bulunur. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde değişik versiyonlarına rastlanan hikayelerin 15. yüzyılda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Hikayelerde anlatılan Türklerde hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet sonrası özellikler bir arada görünür. Bu da hikayelerin ...

Devamını Oku »