Aylık Arşiv: Kasım 2012

Postmodernizm Nedir ve Postmodenizmin Özellikleri

Postmodernizm Nedir? Modernizm ve postmodenizm biribirleriyle bağlantılı kavramlardır. A) Sözlük Anlamıyla: Postmodernizm : Post-modern-izm Post: Sonraki, sonra gelen Modern: Şimdiki, şimdi olan, yaşanmakta olan İzm: Belirli düşünce, doktrin B) Terim Anlamıyla: Modernizmden sonra gelen, onu eleştiren, onun özelliklerine karşı gelen veya onu tamamlayan bir düşünce hareketidir. Burada iki nokta vardır. Modernizmden sonra gelmesi ve onu tamamlaması.  Postmodernizm ne zaman ve ...

Devamını Oku »

Kutadgu Bilig

Yusuf Has Hacib tarafından 1070 yılında yazılan kitap Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur. Karahanlı edebiyatının ve İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk büyük ve önemli eseridir. Eser mesnevi tarzında ele alınmış ve 6645 beyitlik bir siyasetname özelliği taşır. Eser ayrıca Türk edebiyatında yazılmış ilk mesnevi olma özelliğine sahiptir. Yusuf Has Hacib’e ait olmayan mensur ve manzum bir mukaddime bulunur kitapta. Eser ...

Devamını Oku »

Hayali Kimdir

Elimizde biri aruzla, ikisi heceyle yazılmış üç manzumesi bulunan Hayali hakkında fazla bilgimiz olmadığı gibi bu kadar az eserle edebi şahsiyeti hakkında bir fikir edinmek de imkânsızdır. Klasik edebiyatın kuvvetli tesiri altında kaldığı 16,asrın büyük klasik şairi Hayali ’ye karşı beslediği hürmet tesiriyle aynı mahlası almasında da anlaşılan bu şair muhtemelen 1577 İran seferine Adil Giray Han mahiyetinde iştirak etmiştir, ...

Devamını Oku »