Aylık Arşiv: Ekim 2015

Anı (Hatıra) Nedir?

Toplum tarafından tanınan bir kişinin tanık oldukları bazı olayları ve durumları daha sonra izlenimlere dayanarak anlattıkları yazı türüne anı veya hatıra denir. Bu tür yazılar genellikle otobiyografi özelliği taşır. Anılarda anlatılan konular yaşanmakta olan konulardan ziyade yaşanmış olaylardan oluşur. Çünkü anı olaylardan hemen sonra yazıya aktarılmaz, olay üzerinden bir süre sonra yazıya aktarılır. Toplum hayatında anının özel bir yeri olduğunu ...

Devamını Oku »

Günlük Nedir? Günlüğün Özellikleri

Kişinin bir gün boyunca gördüklerini, yaşadıklarını, gün içinde hissettiklerini günü gününe yazdığı kısa ve samimi yazılara günlük ya da günce denir. Günlük genel olarak yayımlanma amacı taşımaz. Kişi kendisine özel olarak yazdığından, hislerini yazıya döktüğünden dolayı günlüklerini kimseyle paylaşmak istemez. Ancak günlüklerini kitap haline getiren yazarlar olmuştur. Bazı yazarlar romanlarını, hikayelerini günlük türünden yararlanarak oluşturmuştur. Örneğin Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu ...

Devamını Oku »

Gezi Yazısı Nedir?

Bir kişinin gezip gördüğü yerler hakkında bilgi vermesi, kültürlerini, geleneklerini, coğrafi zenginliklerini, insanların yaşam biçimini edebi bir üslup içerisinde yazıya dökerek anlatmasına gezi yazısı denir. Eskiden gezi yazılarına Arapça kökenli gezen kişi anlamına gelen “Seyyah” kelimesinden türetilmiş “Seyahatname” denirdi. Gezi yazıları toplumun yaşantısını, özelliklerini ve coğrafi güzelliklerini anlatması açısından birçok bilim dalına kaynaklık eder. Gezi yazılarını yurt içi ve yurt ...

Devamını Oku »

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Sözlü Dönem)

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrıldığını belirtmiştik. Sözlü edebiyat da kendi içerisinde “Coşku ve heyecanı dile getiren metinler” ve “olay çevresinde gelişen edebi metinler” diye ikiye ayrılır. Olay çevresinde oluşan metinlere örnek olarak sadece destanı verebiliriz. Türklerin savaşçı ve göçebe bir topluluk olmasından, uzun yıllar bağımsızlık mücadelesi verip başka bir milletin boyunduruğu altına girmeme mücadelelerinden dolayı ...

Devamını Oku »

Destan Nedir? Destanın Özellikleri

Bir milleti derinden etkileyen ve uzun yıllar iz bırakacak büyük bir savaş, doğal afet, göç, yiğitlik gibi durumların uzun bir şekilde manzum olarak anlatılmasına destan denir. Hemen hemen her milletin destanı vardır. Dünyada bilinen ünlü destanlar şunlardır: Yunanların İliada ve Odysseia, Finlerin Kalevala, Almanların Nibelungen, Hintlerin Ramayana, Fransızların Chanson de Roland, Sümerlerin Gılgamış, İranlıların Şehname, Rusların İgor … Destanların Genel ...

Devamını Oku »

Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

Bir sabah uyandığınızı ve dil denen şeyin yok olduğunu düşünün. Sabah günaydınları yok olacak. Anneniz sizi kahvaltıya çağıramayacak. Okula giderken ardınızdan hoşça kal diyen kimse olmayacak. Birine derdinizi anlatmak isterken kaç sayfa yazı yazmanız gerekecek. Biri size uzaktan seslenemeyecek. Hayattan sıkılmaya başlayacaksınız. Dil dünyanın var olmasında en önemli etkenlerden biridir. Dil olmadan yaşam denen şeyden bahsetmek mümkün değildir. Dil bu ...

Devamını Oku »