Aylık Arşiv: Kasım 2015

Hürriyet Kasidesi İncelemesi

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten Vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne gâm râh-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten. Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir ...

Devamını Oku »

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı bazı kaynaklar tarafından 3 başlık altında incelenmektedir. Bu kaynaklar destan dönemini de ayrı başlıkta incelemektedir. Ancak biz destan dönemini İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nda Sözlü Dönem başlığı altında inceleyeceğiz. Sonuç olarak bu dönem ikiye ayrılır: Sözlü Dönem Yazılı Dönem İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Türklerin savaşçı bir topluluk olduğu, tarihin hiçbir döneminde devletsiz yaşamadıkları tüm dünyaca bilinir. Bu ...

Devamını Oku »

Öz Şiir – Saf Şiir

Cumhuriyet Dönemi ve öncesinde Türk Edebiyatı’na hâkim olan memleket anlayışıyla başarılı şiirler yazılmıştır. Ancak bir süre sonra memleket edebiyatı bazı sanatçıları sıkmaya başlamış ve yeni bir şiir anlayışı yaratma çabaları başlamıştır. Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle beraber Türk Edebiyatı’nda saf şiir eğilimi başlamış olur. Ahmet Haşim, Piyale adlı kitabının başında yazdığı “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesinde ...

Devamını Oku »

Uygur Metinleri

Moğolistan’da Göktürk Devleti’ni yıkarak Uygur Devleti’ni kuran Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu olarak bilinir. Yerleşik hayata geçmeleriyle beraber bazı sanat dallarında gelişmeler olmuştur. Edebiyatında bu dönemde önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkündür. Uygur Metinlerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: Uygur dönemimde metinler genellikle taş ve kağıtlara yazılmıştır. Yeni dinleri olan Manihaizm ve Budizm konulu metinlerin bir kısmı Çince ve ...

Devamını Oku »

Öyküleyici Anlatım

Bir olayın anlatılması esasına dayanarak aktarılmasına öyküleyici anlatım denir. Öyküleyici anlatımda, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olaylar anlatılır. Öyküleme de olaylar, belli bir zamana ve sıralamaya göre aktarılır. Yani aktarılan olayda bir hareketin olması gerekmektedir. Öyküleyici anlatımla oluşturulan metinler okunurken anlatılan her şeyde bir hareket olduğu ve bu hareketlerin birbiriyle bağlandığı görülebilir. Bu anlatımda amaç olayları okuyucunun gözünde canlandırmaktır. Anlatım ...

Devamını Oku »

Fecr-i Ati Edebiyatının Özellikleri ve Oluşumu

Fecr-i Ati topluluğu 1909-1912 yılları arasında Türk edebiyatına etkide bulunmuş bir edebiyat hareketidir. İlk toplantılarını 20 Mart 1909 tarihinde Hilal Gazetesinin matbaasında gerçekleştirmişlerdir. Bu toplantıda bulunan gençler bu topluluğun ismi üzerinde uzun süren mütalaalarda bulunmuşlardır. Kuracakları edebiyat topluluğun adını ne koyacaklardı ve topluluğun savunacağı görüşler neler olacaktı? Bu konular tartışılırken ilk başta isim konusuna açıklık getirmek isteyen gençlere Ahmet Haşim, ...

Devamını Oku »