Aylık Arşiv: Aralık 2015

Sohbet (Söyleşi)

Günlük olaylar ve konular üzerine bir yazarın kendi düşüncelerini ve görüşlerini konuya detaylıca girmeden anlattığı gazete ve dergi yazılarına sohbet denir. Yazar ele aldığı konuya derinlemesine girmez ve konuyu ispatlama gayesinde değildir. Bu anlatım türünde yazarın karşısındakiyle sohbet ediyormuş hissiyle içten bir anlatım tarzı vardır. Yazar ele aldığı konuyu kanıtlama kaygısı taşımaz. Sohbet türünde yazarın okuyucuyla karşılıklı konuşuyormuş hissi vererek, ...

Devamını Oku »

Metin Nedir? Metinlerin Sınıflandırılması

Metin, dilin katkısı ile meydana gelmiş olan anlamlı kelime ve cümle topluluğundan oluşan bir anlaşma ve anlatma aracıdır. Dil ile oluşmaya başlayan, kelimelerle zenginleşip cümle haline gelen ve bir şeyleri açıklamaya, bir konuyu dile getirmeye ya da iletişim kurmaya yarayan araçtır. Metini birçok şeyin katkısı ile örülmüş bir örgüye benzetebiliriz. Bu birçok şeyin en önemlisi dil olup, ortaya çıkan örgü ...

Devamını Oku »

Hürriyet Bayrakları Hikaye İncelemesi

Hikaye 10 Temmuz’un ikinci yıl kutlamalarından bahsediyor. 10 Temmuz 1324/ 23 Temmuz 1908 yılı II. Meşrutiyet’in kabul edildiği yıldır. Artık padişah mutlak idareci değildir. Padişahın yanında meclis de vardır. Burada bizleri ilgilendiren bir durum sansürün kalkmış olmasıdır. Sansür kalkar kalkmaz da yeni dergi ve gazetelerin çıktığını görüyoruz: Genç Kalemler, Türk Yurdu… Bu tarihlerde Osmanlı Devleti dağılma aşamasındaydı. XIX. yüzyılın ortalarında ...

Devamını Oku »

Sıfatlar (Ön Ad) Nedir? Sıfat Örnekleri

Sıfatlar, ismi farklı yönleriyle niteleyip onları belirten sözcüklerdir. Sıfatlar isimleri renk, şekil, biçim vb. durumlarla niteler. Sıfat konusuna ayrıntılı olarak girmeden, mutlaka bilmeniz gereken iki özelliği vurgulamamız gerekiyor. Sıfatlar genellikle isimlerden önce gelir. Sıfatların bir isimle anlam oluşturması şarttır. Sıfatlar hiçbir zaman çekim eklerini almazlar. Çekim ekini alan sıfatlar özelliğini kaybeder ve isimleşir. Çekim ekleri şunlardan oluşmaktadır: İsim hal ekleri, ...

Devamını Oku »

Edebiyat ve Gerçeklik

Edebiyat insanlar, onların hayatları, yaşadıkları olaylar, birbirleriyle ilişkileri ve toplumla ilişkileri soncu oluşmuş bir kavramdır. Edebiyat bunlardan soyutlanamaz. İnsan edebiyatın ana damarıdır. Böyle olunca edebiyatta gerçeklik payı azımsanamayacak kadar yüksektir. Aslında bir yazarın kafasının içinde yaratılan edebi eserler kurgulanmış olsa da gerçeklik dışına çıktığı anda çekiciliğine de kaybeder. Yeri geldiği zaman bir toplumun belli bir dönemi anlatılmış, bazen bir bireyin ...

Devamını Oku »

Edebi Metin

Edebi metin nedir denilince belirtilecek en önemli şey edebi metinlerin bilgi amaçlı olmamasıdır. Bu en önemli bilgidir. Bazı metinler bir konu hakkında bilgi vermek, bir duruma açıklık getirmek amacı ile yazılır. Kullanılan kelimeler günlük ve orijinal anlamındadır. İşte bu tarz metinler edebi metin değildir. Edebi metnin bir diğer önemli özelliği okundukça yeni yeni anlamlar kazanmasıdır. Yani her okuyucu o edebi ...

Devamını Oku »