Aylık Arşiv: Ocak 2016

İslamiyet Öncesi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Zihniyet bir dönemin yaşam biçimin, sosyal ve siyasi hayatının esere yansımasıydı. İslamiyet öncesi Türk toplumunun yaşam biçiminin de şiirlere yansıdığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu dönemde Türkler başka milletlerle henüz bir ilişki içerisine girmediğinden milli kalmışlardır. Bu durum kendini aynen şiirlerde de gösterir. Bu dönem eserlerine baktığımızda milli zevklerimizi de görebiliriz. Bu dönemde oluşan şiirler Türklerin o dönemde yaptıkları ...

Devamını Oku »

Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

Her metin belli bir amaç doğrultusunda oluşturulur. Bu amaçlara uygun olarak da anlatım türleri kullanılır. Yine aynı şekilde farklı amaçlar doğrultusunda oluşan edebi türlerde de farklı anlatım türleri kullanılır. Örneğin bir makale de “Açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı” anlatım türleri kullanılırken roman gibi metin türlerinde ise “Öyküleyici, betimleyici” gibi anlatım türleri kullanılır. Anlatım Biçimleri . Öyküleyici Anlatım . Betimleyici Anlatım . Öğretici Anlatım . Açıklayıcı Anlatım ...

Devamını Oku »

Anlatımın Oluşumu

Metinler kendi içerisinde çeşitli başlıklara ayrılır. Ancak başlık ne olursa olsun, metin türü ne olursa olsun her metin kendi içerisinde anlam bütünlüğü oluşturmak zorundadır. Anlam bütünlüğünün oluşmadığı metinler, anlatım açısından sıkıntılar barındırmaktadır. Anlatımdaki bu bütünlük dil bilgisi kurallarına bağlı olarak sağlanırken aynı zamanda anlamların cümle içerisinde bağlantılı olması ve bütünlük oluşturması da önemlidir. Metinde dil bilgisi kurallarıyla sağlanan birliğe “bağlaşıklık” ...

Devamını Oku »

Anlatımın Özellikleri

İyi bir anlatım için dilin kurallarına uymak, anlatımın planını oluşturmak önemlidir. Anlatımın planı iyi hazırlanması, anlatımın amaca uygun hazırlanması ve oluşturulması, hazırlık aşamalarının sağlıklı yapılması kadar dilin kurallarına da uymak önemlidir. Anlatımda dikkat edilmesi gereken kuralları şu şekilde sıralayabiliriz: Açıklık: Anlatımın ya da metnin kolay bir şekilde anlaşılabilmesi açıklıkla ilgilidir. Bunun için kelimelerin anlamlarına uygun kullanılması, dil bilgisi kurallarına ve ...

Devamını Oku »

Anlatımda Anlatıcının Tavrı

Her anlatıcının yetişme tarzı, eğitim durumu, sosyal durumu ve çevresi, kişiliği, mizacı farklı olduğunda bir konuyu ele alış şekli de farklı olacaktır. Yani bir konu herkes için aynı şey ifade etmeyebilir, bilakis herkese farklı anlamlarda yansıyabilir. Anlatıcının bu konulara yaklaşım tarzına göre anlatım tarzı belirler. Bu tarzlar şunlardır: 1.Öznel Anlatım: Kişisel görüşler çerçevesinde oluşturulan anlatım tarzıdır. Bir durumun yazarda bıraktığı ...

Devamını Oku »

Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Daha önceki konularda “Ana Düşünce”nin yazının amacını oluşturduğunu belirtmiştik. Yazarın anlatımda dikkat etmesi gereken önemli konulardan biri de yazıyı neden yazmak istediğini belirlemesidir. Çünkü bu amaca göre yazının iskeleti, yani ana düşüncesi oluşacaktır. Yazar amacına göre konuyu anlatacaktır ve anlatım yöntemini belirleyecektir. Örneğin yazarın amacı bir konuda bilgi vermek, öğretmekse anlatım yöntemini de buna göre belirleyecek, anlatımı son derece anlaşılır, ...

Devamını Oku »