Aylık Arşiv: Eylül 2016

Nefes

Allah aşkını dile getiren şiirlere genel olarak ilahi adı verilirdi. İlahilerin Bektaşi-Alevi tarikatlarındaki karşılığı ise “nefes” olarak adlandırılır. Dini-Tasavvufi halk şiiri olan nefesler genellikle vahdet-i vücud, Alevi-Bektaşi tarikatının ilkelerini ve Hz. Muhammed ve Hz. Ali’ye övgü konularını işlemiştir. Nefeslerde ayrıca Bektaşi tarikatının kurucusu Hacı Bektaş Veli’ye de ayrı bir yer verilir. Şekil özellikleri olarak ilahiyle benzer nitelikler gösteren nefeslerin özellikleri ...

Devamını Oku »

İlahi

Allah’ı öven şiirlere genel olarak İlahi denir. İlahi sözlük anlamı olarak da “Allah’a ait” anlamına gelir. İlahiler Allah’ı öven, onun yüceliğini anlatan, insanın duyabileceği en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu dile getiren şiirlerdir. Her dinde ilahi şiir türüne rastlanır. İslamiyet’in hakim olduğu topraklarda gelişen edebiyatlarda ilahi şiir türüne çok  sıklıkla rastlanır. Tasavvuf edebiyatında en çok kullanılan şiir türü olarak İlahiyi ...

Devamını Oku »

Sözlü Edebiyat

Bu dönem Türklerin henüz yazıyı kullanmayıp eserlerini söz yoluyla oluşturdukları ve anlattıkları dönemdir. Destan dönemi olarak da anlatılabilir. Bu dönemde oluşturulmuş eserler kulaktan kulağa anlatılarak varlığını korumuştur. Sözlü bir edebiyat olmasından dolayı bu dönemle ilgili fazla bir eser yoktur elimizde. Elimizde olan eserleri de Türklerin ilişki kurdukları milletlerin tarihinden ve Divan-ı Lügati’t Türk’ten temin edebilmişizdir. Bu dönemde Türklerin göçebe bir ...

Devamını Oku »

Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

Edebiyatı genel olarak düşündüğümüzde ait olduğu toplumdan kopuk bir sanat uğraşı olarak düşünmek pek mümkün değildir. Edebiyat toplumların yaşam biçiminin yazıya ya da söze yansımasıdır. Bu konuyu 9. Sınıf Türk Edebiyatı dersinde ele aldığımız “zihniyet konusunda” daha ayrıntılı olarak işlemiştik. Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütler konusu ele aldığımızda da zihniyet konusunu tekrar hatırlamakta fayda var. Türk Edebiyatı genel olarak üç ...

Devamını Oku »