Aylık Arşiv: Şubat 2017

Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım

İnsanlar düşüncelerini, hislerini ve bilgilerini çeşitli yollarla karşıdaki insanlara aktarmaya çalışır. İnsanların düşüncelerini ve hislerini çeşitli yollarla aktarma isteğinden de sanatlar doğmuştur. Duyguların sözle aktarılması sırasında genellikle Coşku ve Heyecana Bağlı anlatımdan yararlanılır. Daha çok şiirlerde kullanılan bu anlatım türünde mutluluk,üzüntü, sevinç ve heyecanlar dile getirilir. Şiirlerin yanı sıra romanlarda, hikayelerde, masallarda, tiyatroda ve mesnevilerde coşku ve heyecana bağlı yani lirik ...

Devamını Oku »

Terkib-i Bend Nedir? Terkib-i Bent Özellikleri

Terkib-i Bend; 3-17 bend arasında değişen, felsefi düşünceleri, toplum eleştirisi ve dini konuların işlendiği bir divan edebiyatı şiir biçimidir. Divan edebiyatında çokça kullanılan bir şiir türüdür terkib-i bend. Şiirin yapısı incelediğinde diğer divan şiiri türlerinden ayrı bir yapıda olduğu görülür: Beyitler bendleri, bendler ise terkibibenti oluşturur. Terkib-i Bendin Özellikleri Bentlerden oluşan bir nazım biçimidir. Beyitler bentleri, bentler ise şiiri oluşturur. ...

Devamını Oku »

Nefi Kimdir? Nefi’nin Edebi Kişiliği

Divan şiirinin tanınmış şairlerinden olan Nefi, 17. yüzyılda Erzurum’da doğmuştur. Nefi’nin gerçek adı ise Ömer’dir. Hayatının bir bölümünü Erzurum’da geçiren şair daha sonraki yıllarda ise İstanbul’da yaşamıştır. Türk edebiyatında hicivleriyle tanınan Nefi’nin ölümüne de bu hicivler sebep olmuştur. Tüm uyarılara rağmen sadrazamı da hicivlerinde sert bir şekilde eleştirmeye devam eden Nefi, sadrazamın emriyle öldürülmüştür. Nefi’nin Edebi Kişiliği Divan Şiirinde kasideleriyle ...

Devamını Oku »

Zamirler (Adıl) Konu Anlatımı

İsim olmadığı halde cümlede ismin yerini tutan, kişileri ya da herhangi bir varlığı işaret yoluyla karşılayan sözcüklere zamir denir. Zamirler tek başlarına kullandıklarında herhangi bir ismi karşılamazlar. Zamirlerin anlam kazanması için bir ismin anlamını karşılamaları gerekmektedir. Zamirlerle ilgili bilmemiz gereken iki özellik şudur: 1. Zamirler ismin yerini tutar ve isim yerine kullanılırlar. 2. Zamirler isim çekim eklerini alabilirler. Bu iki ...

Devamını Oku »