Aylık Arşiv: Mart 2017

Açıklayıcı Anlatım

Ele alınan bir konunun aydınlatılması, okuyucuya bir konuda bilgi vermek amacıyla yazılan metinlerde anlatım türü olarak kullanım anlatım türüdür. Okuyucunun yanlış ya da eksik bildiği bir konunun aydınlatılması amaçlanır. Açıklayıcı anlatımla yazılan bu metinlerde bir konuyla ilgili ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmak, yanlış bilinenleri düzeltmek ve bir durumla ilgili karışıklığın düzeltilmesi yönünde çaba harcanır. Fıkra, deneme, köşe yazısı, sohbet, eleştiri ...

Devamını Oku »

Semai Nedir? Semainin Özellikleri

Aşık tarzı halk şiiri geleneğinin koşma tarzında ve sekizli hece ölçüsüyle yazılan nazım biçimi “Semai” olarak adlandırılır. Semainin kendine özgü özel bir ezgisi vardır. Bu ezgi semaiyi koşmadan ayıran en önemli fark olarak karşımıza çıkar. Bu fark dışında yapı bakımından koşmaya benzer. Semainin Özellikleri 1. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılırlar. 2. Çoğu zaman 3-5 dörtlük arasında değişirler. 3. Daha çok ...

Devamını Oku »

Öğretici Anlatım

Öğretici anlatım bir konuda bilgi verme, açıklama yapma ve bilgi verme amaçlarıyla oluşturulan anlatım türüne verilen isimdir. Öğretici anlatımda kişinin aydınlatılması, bilgilendirilmesi amaçlanır. Bu tür anlatımda nesnellik ön plandadır. Öğretici anlatımla oluşturulan metinler mecazlı ve yan anlamlı kelimelerden oluşturulmaz. Öğretici Anlatımın Özellikleri 1. Dilin göndergesel işlevi öğretici anlatımda ağır basar. 2. Öğretici anlatımda söz sanatlarına, mecazlı anlatıma yer verilmez. Kelimeler ...

Devamını Oku »

Güzelleme Nedir? Güzelleme Örnekleri

Güzelleme koşmanın aşk, sevgi, güzellik, tabiat yani lirik konulu şiir türüdür. Konularına göre koşmalar içinde en çok kullanılan ve sevileni güzellemedir. Güzellemede sevilen bir kişi, bir doğal güzellik övülerek anlatılır. Güzellemelerde ele alınan konu lirik bir şekilde anlatılır. Güzellemenin Özellikleri Sevgiliye yazılan güzellemelerde sevgiliye olan duygu, his ve düşünceler abartılı olarak benzetmelerle dile getirilir. Güzellemelerde en önemli husus adından da ...

Devamını Oku »

Aşık Tarzı Halk Şiiri

İslamiyet öncesi sözlü edebiyata dayanan “Aşık tarzı halk şiiri” özellikle 15. yüzyıldan sonra gelişerek varlığını bugüne kadar devam etmiştir. Aşık tarzı halk şiirlerini icra eden şairlere “Aşık” adı verilmektedir. Aşıklar, Anadolu’da köy köy, kasaba kasaba gezerek sanatlarını icra ediyorlardır. Aşıkların yetişmesi de usta-çırak ilişkisi şeklinde olur. Bir usta aşığın yanına giden çırak yıllarca ustasından bu sanatın inceliklerini öğrenir. Ustasının da ...

Devamını Oku »

Fiilimsiler – İsim Fiil, Sıfat Fiil, Zarf Fiil

Fiilden (eylemden) türeyen ancak tam olarak eylem bildirmeyen, fiillerin aldıkları zaman kiplerini ve kişi eklerini alamayan yalnızca “-ma, -me” gibi olumsuzluk eklerini alabilen sözcüklerdir. Fiilimsi adı üzerine düşünüldüğünde de fiile benzeyen ancak tam olarak fiil olmayan manası çıkmaktadır. * “Gelir” sözcüğü bir fiildir. Ancak “gelmeden, seven, çalışarak…” gibi sözcükler her ne kadar fiile benzese de tam olarak fiil değildir. Bu ...

Devamını Oku »