Aylık Arşiv: Nisan 2017

Realizm

Realizmin babası olarak Aristoteles tüm dünyada kabul görür. Aristoteles hocası olan bir başka filozof Platon’a karşı çıkar. Özellikle Platon’un iki farklı dünya anlayışı yani idealar dünyasına karşı çıkarak, tek gerçekliğin gözlemlenebilir olan, hissedilebilir dünya olduğunu savunur. Gözlemlenemeyen hiçbir şeyin gerçek olamayacağını savunarak özellikle gözlem ve deney kavramlarını ön plana çıkarır. Aristoteles’in realizmi, bir anlamda sistemli bilimsel düşüncenin ilk örneği olmakla ...

Devamını Oku »

Karagöz Sunumu

Geleneksel Türk tiyatrosu içinde büyük bir yer tutan Karagöz ile Hacivat oyunu hakkında derslerde kullanabileceğiniz slaytı aşağıdan indirebilirsiniz. Karagöz oyununun tanımı, bölümleri, kişileri, kaynağı hakkında tüm bilgiler sunumda yer almaktadır. Karagöz sunum İNDİR

Devamını Oku »

Milli Edebiyat Dönemi ve Özellikleri

Milli edebiyat, Türk edebiyatı tarihinde on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, yirminci yüzyılın başlarında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle kuvvetlenen Türkçülük akımının savunduğu düşüncelerin edebiyat eserleri vasıtasıyla anlatılmaya başlandığı ve 1911-1923 yıllarını kapsayan dönemdir. Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu Aslında tanımda belirttiğimiz 1911-1923 yılları arasına milli edebiyatı sıkıştırmak çok büyük bir hata olacaktır. Zira Milli Edebiyat kendinden çok yıllar ortaya çıkmış kıvılcımlardan ...

Devamını Oku »

Zarf Tümleci Konu Anlatımı

Cümlenin ögeleri içinde sıklıkla kullanılan tümleçlerin başında zarf tamlayıcısı olarak da adlandırılan zarf tümleci yer almaktadır. Fiilin anlam bakımından çeşitli özelliklerde sınırlama ya da tamamlama görevi taşıyan bir cümle unsurudur. Yüklemi durum, zaman, sebep, hal, miktar, yön gibi anlamlarla tamamlar. Zarf tümleçleri cümle içerisinde edatlarla da sağlanabilir. Bunun örneklerini aşağıda ayrıca vereceğiz. Zarf tümleçlerini bulmak için yükleme sorulan sorular şunlardır: ...

Devamını Oku »

Servet-i Fünun Edebiyatı

Tanzimat döneminde edebiyatta başlayan batılılaşma sürecinin, en hızlı ve en etkili yaşandığı dönem 19. yüzyılın son yıllarına tekabül eden Servet-i Fünun edebiyatıdır. Batıya sıkı sıkıya bağlı olan sanatçılardan oluşan Servet-i Fünun edebiyatının oluşumunda Tanzimat Edebiyatının büyük bir rolü vardır. II. Abdülhamid’in uyguladığı baskı altında toplumsal konulara yönelemeyen genç sanatçılar özellikle de Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid Tarhan gibi edebiyatçılardan etkilenerek Fransız edebiyatından ...

Devamını Oku »

Edat Tümleci Konu Anlatımı

Edatlar kendi başlarına bir anlam taşımayan ancak başka kelimelerle kullanıldığında bir anlam kazanabilen bir sözcük türüdür. Cümle içerisinde edatın kullanıldığı söz öbekleri “edat tümleci” olarak adlandırılır. Ancak bu konuda kaynaklarda farklı bir bilgi karşımıza çıkabiliyor. Çoğu dil bilgisi kaynağı edat tümlecini zarf tümleci içerisinde değerlendirmektedir. Biz de zarf tümleci konusunda bu konuya değinmiştik. Her ne kadar zarf tümleci içerisinde değerlendirilse ...

Devamını Oku »