10. Sınıf Türk Edebiyatı

Köroğlu Destanı, Köroğlu Destanı Özellikleri, Köroğlu Destanı Özeti

Her ne kadar bazı özellikleri itibariyle Ortaasya’ya dayanan ancak tam olarak oluşumunu Anadolu’da gerçekleştirmiş Ruşen Ali’nin yaşadığı kahramanlıkları anlatan destana “Köroğlu destanı” denir. Bu destanın içinde Köroğlu’nun gerçekleştirmiş olduğu toplamda 24 farklı macera bulunmaktadır. Diğer destanların dışında bu destanın tamamı manzum şekilde değildir. Destanın bütünü manzum ve mensur karışık olarak anlatılmaktadır. Köroğlu Destanı, birçok bölgede özellikle de Anadolu, Rumeli ve Azerbaycan’da ...

Devamını Oku »

Tiyatro Nedir? Tiyatro Çeşitleri – Tiyatronun Özellikleri

Tiyatro nedir, Tiyatro türleri, Tiyatro çeşitleri, tiyatro unsuları

Olay çevresinde oluşan metinlerden biri olan tiyatro, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları okuyucuya anlatmak yerine sahnede canlandırarak izleyiciye aktaran bir edebi türdür. Tiyatro Nedir? Bu soruya verilecek aslında üç cevap bulunmaktadır: Oyun için yazılan metine, oyunun oynandığı binaya ve oyunun kendisine tiyatro diyebilmekteyiz. Aslında ilk zamanlarda oyunların sahnelendiği mekana bu ad verilirken zamanla oyunun kendisine de tiyatro denilmeye başlanmıştır. ...

Devamını Oku »

Kinaye, Kinaye Nedir? Kinaye Örnekleri, Kinayeli Söyleyiş

Çoğu zaman benzetme amacının dışında bir sözcüğün hem gerçek anlamına hem de mecaz anlamına gelecek şekilde çift anlamlı bir şekilde kullanılmasına değinmece ya da kinaye denir. “Kinayeli söyleyiş” dilimizde ve edebiyatta sıklıkla kullanılan, anlamı güzelleştiren bir sanat olarak gösterilir. Halk arasında; bir sözün üstü kapalı bir şekilde ifade edilmesi, alaya alınması, şakaya vurulması durumlarında “Kinaye yapmak” şeklinde kullanımı da mevcuttur. ...

Devamını Oku »

Roman Nedir? Romanın Özellikleri, Konularına Göre Romanlar

Roman nedir, romanın özellikleri, roman türleri, ilk roman örnekleri

Edebiyat dünyasında en yaygın tür olarak kullanılan edebi türlerin başında belki de roman gelmektedir. Bu tür bugün tüm dünyada çok sayıda basılmakta ve yaygın bir şekilde okunmaktadır. Peki roman nedir? Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, insanlar arasındaki ilişkilerin, insan psikolojisinin uzun bir şekilde yer ve zaman bağlamında anlatıldığı düz yazı şeklindeki edebi türe roman denir. İnsanı en iyi anlatan, en ...

Devamını Oku »

İntak (Konuşturma) Sanatı

İnsan dışındaki canlı ya da cansız varlıkların insan gibi konuşturulmasına intak yani konuşturma sanatıdır. İntak ve teşhis sanatları insan dışındaki varlıklara insan özelliği yüklemelerinden dolayı iç içe olan bir sanattır. İntak sanatının bulunduğu her yerde teşhis sanatı da bulunmaktadır. Ayrıca bkz -> Teşhis Sanatı Hayvan hikayeleri olan fabllarda ve insan dışındaki varlıkların kahraman olarak yer aldığı masallarda intak (konuşturma) sanatı ...

Devamını Oku »

Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)

Edebi sanat, söz sanatları, edebi sanatlar nelerdir, söz sanatları nelerdir, edebi sanat örnekleri, söz sanatları örnekleri

Edebiyatın genel amacı düşüncelerin ve hislerin karşı tarafa etkileyici, güzel ve ilgi çekici bir şekilde karşı tarafa aktarılmasına edebi sanatlar ya da söz sanatları denir. Edebiyatın bu amaca ulaşabilmesi için birtakım söz sanatlarından yararlanılır. Ancak edebi sanatların şiir içinde kullanılabilmesi büyük bir yetenek gerektirmektedir.  Süslü bir edebiyat oluşturma gayreti taşıyan “Divan şiirinde” edebi sanatların çok büyük bir yeri vardır. Çünkü ...

Devamını Oku »