10. Sınıf Türk Edebiyatı

Kinaye, Kinaye Nedir? Kinaye Örnekleri, Kinayeli Söyleyiş

Çoğu zaman benzetme amacının dışında bir sözcüğün hem gerçek anlamına hem de mecaz anlamına gelecek şekilde çift anlamlı bir şekilde kullanılmasına değinmece ya da kinaye denir. “Kinayeli söyleyiş” dilimizde ve edebiyatta sıklıkla kullanılan, anlamı güzelleştiren bir sanat olarak gösterilir. Halk arasında; bir sözün üstü kapalı bir şekilde ifade edilmesi, alaya alınması, şakaya vurulması durumlarında “Kinaye yapmak” şeklinde kullanımı da mevcuttur. ...

Devamını Oku »

Roman Nedir? Romanın Özellikleri, Konularına Göre Romanlar

Roman nedir, romanın özellikleri, roman türleri, ilk roman örnekleri

Edebiyat dünyasında en yaygın tür olarak kullanılan edebi türlerin başında belki de roman gelmektedir. Bu tür bugün tüm dünyada çok sayıda basılmakta ve yaygın bir şekilde okunmaktadır. Peki roman nedir? Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, insanlar arasındaki ilişkilerin, insan psikolojisini uzun bir şekilde yer ve zaman bağlamında anlatıldığı düz yazı şeklindeki edebi türe roman denir. İnsanı en iyi anlatan, en ...

Devamını Oku »

İntak (Konuşturma) Sanatı

İnsan dışındaki canlı ya da cansız varlıkların insan gibi konuşturulmasına intak yani konuşturma sanatıdır. İntak ve teşhis sanatları insan dışındaki varlıklara insan özelliği yüklemelerinden dolayı iç içe olan bir sanattır. İntak sanatının bulunduğu her yerde teşhis sanatı da bulunmaktadır. Ayrıca bkz -> Teşhis Sanatı Hayvan hikayeleri olan fabllarda ve insan dışındaki varlıkların kahraman olarak yer aldığı masallarda intak (konuşturma) sanatı ...

Devamını Oku »

Edebi Sanatlar (Söz Sanatları)

Edebi sanat, söz sanatları, edebi sanatlar nelerdir, söz sanatları nelerdir, edebi sanat örnekleri, söz sanatları örnekleri

Edebiyatın genel amacı düşüncelerin ve hislerin karşı tarafa etkileyici, güzel ve ilgi çekici bir şekilde karşı tarafa aktarılmasına edebi sanatlar ya da söz sanatları denir. Edebiyatın bu amaca ulaşabilmesi için birtakım söz sanatlarından yararlanılır. Ancak edebi sanatların şiir içinde kullanılabilmesi büyük bir yetenek gerektirmektedir.  Süslü bir edebiyat oluşturma gayreti taşıyan “Divan şiirinde” edebi sanatların çok büyük bir yeri vardır. Çünkü ...

Devamını Oku »

Teşhis (Kişileştirme) Sanatı

Teşhis sözcüğü Arapça “ş-h-s” kalıplarından türetilmiş ve Türkçede “Şahıs” sözcüğüyle aynı kökten gelmektedir. Kişileştirme sanatı olarak da adlandırılan “Teşhis” insan dışındaki canlı ya da cansız varlıklara insana ait özelliklerin verilmesidir.  Burada dikkat edilmesi gereken canlı olsun ya da olmasın insan dışındaki herhangi bir varlığa insana ait üzülme, gülme, ağlama, özleme, sevinme, kızma gibi özelliklerin yüklenmesidir. Özellikle hayvanların hikayelerini anlatan fablların ...

Devamını Oku »

Tezkire Nedir?

Zikredilen manasına gelen Tezkire, şairlerin biyografisini içeren bir eserdir. Tezkire bir diğer adıyla da Tezkiretü’ş Şuara, şairlerin hayat hikayelerini, eser adlarını ve örnek eserlerini muhteva eder. Sanatçılar devirlerinde yaşamış ünlü şairlerin biyografilerini ve şiirlerini bir araya getirerek bir şiir antolojisi oluştururlardı. Böylelikle devrin ünlü şairlerinin tarih karşısında unutulmaması sağlanırdı. O dönemde yaşamış şairleri ve eserlerini bir arada topluca görebildiğimizden tezkirelerin ...

Devamını Oku »