11. Sınıf Türk Edebiyatı

Konferans, Konferans Nedir? Konferans Özellikleri, Konferans Örnekleri

Kültür, sanat, edebiyat, tarihi, müzik gibi alanlara ait herhangi bir konu üzerinde alanında uzman bir kişinin daha önceden belirlenmiş bir mekanda dinleyici karşısında yaptığı hazırlıklı konuşmaya konferans denir. Konferansı gerçekleştiren alanındaki uzman kişiye de konferansçı denir.  Konuşmacının dili seçilen konuya ve dinleyiciye göre değişmekle beraber dil açık ve anlaşılır olmalıdır. Konuşmacı anlaşılır olmalı ve anlattıklarını belli bir mantıksal düzende sunmalıdır. ...

Devamını Oku »

Manzum Hikaye Nedir? Manzum Hikayenin Özellikleri

Aynı hikayelerde olduğu gibi yapı unsurları etrafında bir olay anlatan ancak nazım yani şiir şeklinde yazılmış hikayelere “Manzum hikaye” denir.  Tanımdan da anlaşılacağı gibi bu türün mensur hikayelerden ayrılan tek yönü şiir şeklinde yazılmış olmasıdır. Bu hikayelerde şiirlerde olduğu gibi kafiye düzeni sağlanmaya çalışılır. Edebiyatımızda manzum hikayelerin ilk örneklerine Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci’de rastlarız. Ancak bu türü dikkat ...

Devamını Oku »

Tanzimat Dönemi Edebiyatında Gazetecilik

Osmanlı Devleti’nde ilk gazete örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Batı’da büyük bir yer tutan gazetenin Türk edebiyatına girmesiyle birlikte hızla edebiyatın çehresi de değişmiştir. Edebiyat ve kültür hayatının geliştirilmesinde, edebiyatın halka hitap etmesinde gazetelerin büyük bir önemi vardır. Gazeteler sadece günlük olayların halka duyurulması amacıyla kullanılmamıştır. Aynı zamanda icra edilen edebi eserler ve fikirler de gazeteler yoluyla halka ulaştırılmıştır. Deneme, makale, ...

Devamını Oku »

Hikaye (Öykü) Nedir? Hikaye Türleri ve Özellikleri

Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların bir yazar tarafından okuyucuda heyecan, zevk uyandıracak şekilde kısaca anlatıldığı edebi metinlere hikaye ya da öykü denilmektedir.  Hikayeler uzun bir süre romanın bir parçası olarak kabul gördü ve değerlendirildi. Özellikle Tanzimat Döneminin ilk yıllarına kadar herhangi bir olayı anlatan tüm eserlere hikaye adı verildi. Ancak roman kavramı da bizde kullanılmaya başlanınca hikaye farklı bir ...

Devamını Oku »

Tanzimat Edebiyatının Oluşumu

Tanzimat Edebiyatı’nın oluşumu ve sonrasında özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilmek için o dönemin siyasi ve sosyal yapısını da bilmek gerekir. Tanzimat dönemi, bazı değişikliklere gidilmesi gerekilen dönemlerde, yeni bir arayış içinde olanların kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucunda doğmuş köklü bir değişimdir. Tanzimat, Mustafa Reşit Paşa’nın önderliğinde 3 Kasım 1839 yılında yenileşme amaçlı oluşturulmuş fermandır. İçindeki tüm detaylar; yeni bir ...

Devamını Oku »

Milli Edebiyat Dönemi ve Özellikleri

Milli edebiyat, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, yirminci yüzyılın başlarında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle kuvvetlenen Türkçülük akımının savunduğu düşüncelerin edebiyat eserleri vasıtasıyla anlatılmaya başlandığı ve 1911-1923 yıllarını kapsayan dönemdir.  Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu Aslında tanımda belirttiğimiz 1911-1923 yılları arasına milli edebiyatı sıkıştırmak çok büyük bir hata olacaktır. Zira Milli Edebiyat kendinden yıllar önce ortaya çıkmış kıvılcımlardan başlamakla beraber çok ...

Devamını Oku »