9. Sınıf Türk Edebiyatı

Tiyatro Nedir? Tiyatro Çeşitleri – Tiyatronun Özellikleri

Olay çevresinde oluşan metinlerden biri olan tiyatro, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları okuyucuya anlatmak yerine sahnede canlandırarak izleyiciye aktaran bir edebi türdür. Tiyatro Nedir? Bu soruya verilecek aslında üç cevap bulunmaktadır: Oyun için yazılan metine, oyunun oynandığı binaya ve oyunun kendisine tiyatro diyebilmekteyiz. Aslında ilk zamanlarda oyunların sahnelendiği mekana bu ad verilirken zamanla oyunun kendisine de tiyatro denilmeye başlanmıştır. ...

Devamını Oku »

Bağlaç Nedir? Bağlaç Örnekleri, Bağlaçlar Konu Anlatımı

Bağlaç nedir, Bağlaç örnekleri, Bağlaç çeşitleri, Bağlaç konuları

Tek başına bir anlam ifade edemeyen ancak cümle içinde şekil ve anlam yönüyle bağlantılı cümleleri, aynı görevde kullanılan kelimeleri ve gruplarını birbirine bağlayan ve bağlandıkları sözcükler arasında anlam ilişkileri kurabilen sözcüklere “Bağlaç” denir.   Bazı kaynaklar Türkçede bağlaçların aslında bulunmadığını ancak daha sonraki yıllarda yabancı dillerden bu sözcüklerin dile dahil edildiği belirtilse de aslında en eski yazılar incelendiğinde bağlaç ihtiyacının ...

Devamını Oku »

Kinaye, Kinaye Nedir? Kinaye Örnekleri, Kinayeli Söyleyiş

Çoğu zaman benzetme amacının dışında bir sözcüğün hem gerçek anlamına hem de mecaz anlamına gelecek şekilde çift anlamlı bir şekilde kullanılmasına değinmece ya da kinaye denir. “Kinayeli söyleyiş” dilimizde ve edebiyatta sıklıkla kullanılan, anlamı güzelleştiren bir sanat olarak gösterilir. Halk arasında; bir sözün üstü kapalı bir şekilde ifade edilmesi, alaya alınması, şakaya vurulması durumlarında “Kinaye yapmak” şeklinde kullanımı da mevcuttur. ...

Devamını Oku »

Roman Nedir? Romanın Özellikleri, Konularına Göre Romanlar

Roman nedir, romanın özellikleri, roman türleri, ilk roman örnekleri

Edebiyat dünyasında en yaygın tür olarak kullanılan edebi türlerin başında belki de roman gelmektedir. Bu tür bugün tüm dünyada çok sayıda basılmakta ve yaygın bir şekilde okunmaktadır. Peki roman nedir? Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların, insanlar arasındaki ilişkilerin, insan psikolojisinin uzun bir şekilde yer ve zaman bağlamında anlatıldığı düz yazı şeklindeki edebi türe roman denir. İnsanı en iyi anlatan, en ...

Devamını Oku »

Tenasüp (Uygunluk) Sanatı

Tenasüp sözcüğünün anlamı sözlüklerde “Birbirine uyma, uygunluk” şeklinde yer almaktadır. Birbiriyle alakalı kelimelerin şiirlerde kullanılmasına da tenasüp sanatı denilmektedir.  Tenasüp sanatının gerçekleşmesi için şiirin dizelerinde birbirleriyle alakalı sözcüklerin kullanılması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken zıt kelimelerin kullanılmaması gerektiğidir. Tenasüp Sanatı Örnekleri Örnek 1 Aşk derdiyle hôşem el çek ilâcumdan tabîb Kılma dermân kim helâküm zehri dermânundadur Yukarıdaki beyitte dert, ilaç ...

Devamını Oku »

İntak (Konuşturma) Sanatı

İnsan dışındaki canlı ya da cansız varlıkların insan gibi konuşturulmasına intak yani konuşturma sanatıdır. İntak ve teşhis sanatları insan dışındaki varlıklara insan özelliği yüklemelerinden dolayı iç içe olan bir sanattır. İntak sanatının bulunduğu her yerde teşhis sanatı da bulunmaktadır. Ayrıca bkz -> Teşhis Sanatı Hayvan hikayeleri olan fabllarda ve insan dışındaki varlıkların kahraman olarak yer aldığı masallarda intak (konuşturma) sanatı ...

Devamını Oku »