9. Sınıf Türk Edebiyatı

Komedi Nedir? Komedya Nedir? Komedi (Komedya) Özellikleri

Milattan önce 400’lü yıllarda Yunanistan’da doğan “Komedya“, kişilerin ya da toplumların güldürü niteliğinde olan yönlerini, aksayan taraflarını hoş vakit geçirtmek ve aynı zamanda ders vermek amacıyla yazılan bir tiyatro türüdür. Yani bu tür tiyatrolarda seyiriciyi güldürürken düşündürmek ve eğitmek gibi bir amaç bulunmaktadır. Komedyalarda seyircileri güldürmek için daha çok yalakalık, cimrilik, iki yüzlülük ve korkaklık gibi insan davranışları abartılarak işlenmektedir. ...

Devamını Oku »

Trajedi Nedir? Tragedya Nedir? Trajedinin Özellikleri

Taşıdığı keskin kurallar nedeniyle diğer tiyatro türlerinden ayrılan ve seyirciye hayatın acıklı yönünü, korkunç yönlerini göstermeyi amaçlayan manzum tiyatro türüne “Trajedi” denir. Tragedya olarak da bilinen bu tür, ” tragoidia” sözcüğünden türemiştir. Eski Yunan’da Dionysos törenleri sırasında doğmuş olan bu türde amaç ruhun kötülüklerden arınmasıdır. Trajedilerde tanrıların, tanrıçaların ya da kralların, prenslerin ve diğer soyluların kendi aralarındaki mücadelesi belli bir çatışma düzeni ...

Devamını Oku »

Roman Nasıl Yazılır? Roman Yazma Çalışmaları

“Roman yazımı” hakkında sizlere bilgi vermeden önce “Roman” hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Modern zamanların en popüler, en güçlü ve en etkili anlatım türü olarak karşımıza roman çıkmaktadır. Romanın kendine özgü bir yapısı ve anlatım kuruluşu bulunmaktadır. Aynı zamanda kurmaca bir nitelikte taşır; yani gerçek hayatı yazar kendi mantığına göre kurgular. Romanın kuruluşunu, özelliklerini ve mantığını bilmeden bir roman ...

Devamını Oku »

Dillerin Sınıflandırılması ve Dil Aileleri

İletişim ve özellikle dilin varlığı sayesinden insanoğlunun tüm birikimini gelecek kuşaklara aktarması mümkün olabilmiştir. İnsanların en önemli anlaşma araçlarından olan dilin varlığı çok eskilere dayanmaktadır. Diller de tıpkı canlılar gibi sürekli gelişim içerisindedirler. Kimi diller günümüzde daha da gelişmiş bir şekilde varlığını devam ettirirken “Sanskritçe ve Urartuca” gibi kimi diller de varlıklarını devam ettirememiş ve ölmüştür. Dillerin tarihi incelendiğinde birbiriyle ilişkili ...

Devamını Oku »

Açık İleti ve Örtük İleti Nedir? Açık ve Örtük İleti Örnekleri

Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında yer alan metinlerden sonra sıklıkla karşımıza “Açık ve örtük ileti” ile ilgili sorular çıkmaktadır. Peki “Açık-örtük ileti” nedir? Bilindiği gibi dil; kullanıldığı edebi türe, konuya ve amaca göre farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Öğretmek, bilgi vermek amaçlarıyla yazılan metinlerde dil son derece açık yani anlaşılır bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bilgi vermekten ziyade sanatsal kaygılarla oluşturulmuş metinlerde ...

Devamını Oku »

Pastoral Şiir Nedir? Pastoral Şiir Örnekleri ve Özellikleri

Doğa güzelliklerini, kır ve çobanların yaşamlarını anlatıp sevdirmeyi, buralara duyulan özlemleri dile getirmeyi amaçlayan şiir türüne “Pastoral şiir” denir. Bu tür şiirlerde tanımda da yer geldiği gibi doğa ve kır güzellerini dile getirip oraları sevdirmek amacı bulunmaktadır. Şiirlerde bir amacın bulunmasından dolayı dil son derece sade, anlatım süsten uzak ve imgesizdir. Pastoral şiiri iki başlıkta incelememiz mümkündür: 1. İdil: Şairin ...

Devamını Oku »