Edebi Türler

Röportaj

Röportaj, Röportaj nedir, Röportaj ne demek, Röportaj özellikleri, Röportajın özellikleri, Röportaj hakkında bilgi, Röportaj çeşitleri, Röportaj 11 edebiyat

Herhangi bir olay, durum, yer veya kişi hakkında yapılan gözlemlerin, araştırmaların ve incelemelerin rapora benzeyen bir metin ve fotoğraf ile okuyucuya aktarılmasına röportaj denir. Gazeteye bağlı bir tür olduğundan yayın organlarının gelişmesiyle yaygınlaşan röportaj türü, bir gazete haberi olmaktan ziyade daha kapsamlı içerik ve gözlem barındıran metin türüdür. Röportaj kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Kelime olarak toplamak, günün raporu anlamlarına gelmektedir. ...

Devamını Oku »

Murabba, Murabba Nedir? Murabba Özellikleri

Kelime anlamı dörtlük olan Murabba, dörtlüklerden oluşan ve daha çok aşk ile felsefi ve dini olmak üzere düşünce temelli yazılan Divan Edebiyatı nazım şekillerinden biridir. 15. yüzyılda Divan Edebiyatı’nda Ahmet Paşa tarafından kullanılmıştır. Murabbalarıyla ünlü şairimiz Tanzimat Dönemi’nde yaşamış olan Namık Kemal’dir.  Murabbanın Özellikleri Divan Edebiyatı’nda dörtlüklerle oluşan nazım şekillerinden biridir. Murabbaların kafiye şeması çoğu zaman “aaaa, bbba, ccca…”şeklindedir. Dörtlük sayısı ...

Devamını Oku »

Mesnevi Nedir?

Mesnevi, mesnevi nedir, mesnevi özellikleri, mesnevi örnekleri

İran edebiyatından Türk edebiyatına geçen Mesnevi, aruzun kısa kalıplarıyla yazılan ve her beytin kendi arasında kafiyeli olduğu, bir olayın çevresinde oluşan uzun manzum bir türdür. Divan edebiyatında sıklıkla kullanılan mesnevi, Türk edebiyatında çok sevilen bir türdür. Türk edebiyatında mesnevinin bu kadar çok sevilmesinin ve tutulmasının nedenleri ise; her beytin kendi arasında kafiyeli olması, konu ve beyit sınırlamasının olmaması, aruzun kısa ...

Devamını Oku »

Roman Nedir? Postmodern Roman Nedir?

Roman olmuş ya da olabilecek gerçek ya da gerçekleşebilecek, yaşanmış veya yaşanabilecek olayları uzun soluklu anlatan eserlerdir. Ama bu tanım geçen zamanla birlikte değişmeye uğraşmıştır. Çünkü geçen uzun süreçte birçok örnek verilmişti ve tanım geçersiz kalmıştır.  Postmodern Roman Günümüzde postmodern, fantastik vb. tarzda ürünler bulunmaktadır. Ve bu ürünler yaşanmış-yaşanabilecek tanımını geçersiz kılmıştır. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter gibi romanlar fantastik, olağanüstü ...

Devamını Oku »