Eş anlamlı kelimeler, eş anlamlı sözcükler, eş anlamlı kelime listesi, eş anlamlı kelime sözlüğü, eş anlam sözlüğü

Eş Anlamlı Kelimeler (Eş Anlamlı Sözcükler – Örnekler)

Yazılışları farklı olmasına rağmen anlamları aynı olan, aynı varlığı ya da kavramı karşılayan ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir.  

Türkçede yer alan eş anlamlı kelimeleri aşağıda yer alan sözlükte sorgulayabilirsiniz. Ayrıca anlamdaş sözcüklerin tablosunu yazımızın en altında inceleyebilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

A B Ç D E F G H İ J K L M N Ö P R S T U V Y Z
There are 58 names in this directory beginning with the letter A.
Abide
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ anıt

Acayip
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ garip

Acemi
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ toy

Açıkgöz
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kurnaz

Acıma
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ merhamet

Ad
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ isim

Adale
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kas

Adalet
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ hak

Adet
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ tane

Adi
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ bayağı

Adıl
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ zamir

Aferin
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ bravo

Affetmek
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ bağışlamak

Ahenk
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ uyum

Aka
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ büyük

Akıl
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ us

Aksi
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ters

Al
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kırmızı

Alaka
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ilgi

Alaz
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ alev

Alelade
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ sıradan

Aleni
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ açık

Allah
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ Tanrı

Ama
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ fakat

Amaç
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ erek

Amade
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ hazır

Amale
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ işçi

Amel
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ iş

Ana
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ anne

Aniden
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ birden

Anı
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ hatıra

Anıt
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ abide

Anlam
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ mana

Anlatım
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ifade

Ant
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yemin

Apse
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ iltihap

Ara
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ fasıla

Araç
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ vasıta

Arıza
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ bozukluk

Arka
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ geri

Armağan
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ hediye

Art
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ arka

Arzu
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ istek


Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yemek

Asil
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ soylu

Asır
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yüzyıl

Aşırmak
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ çalmak

Ata
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ cet

Atak
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ girişken

Atamak
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ tayin etmek

Atölye
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ işlik

Avare
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ serseri(aylak)

Ayakkabı
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ pabuç

Ayakyolu
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ hela(WC)

Aylak
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ serseri

Ayraç
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ parantez

Ayrıcalık
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ imtiyaz

Aza
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ üye

Dilimizdeki eş anlamlı sözcüklerin varlık sebebi Türkçede bulunan sözcüklere rağmen yabancı dilden aynı manada olan kelimelerin de dilimize dahil edilmesidir. Bu nedenle eş anlamlı sözcükler tablosuna bakıldığında kelimelerden biri Türkçe kökenli olmasına rağmen diğerinin yabancı kökenli olduğu görülür. Örneğin ak ve kara sözcükleri Türkçe kökenlidir. Ancak başka dillerden siyah ve beyaz sözcükleri de alındığından Türkçe karşılıkları bulunan bu sözcüklerin eş anlamlısı da oluşmuş olur. Bu şekilde yabancı dillerden sözcüklerin alınmasına Türk Dil Kurumuna göre “Ödünçleme” adı verilir.

Eş Anlamlı Kelimeler Örneği

 • Gülmelerimiz onun bağırmasıyla aniden (birden) sona ermişti.
 • Günümüzde bireyler (fertler) modernizm akımının etkisinde sürekleniyor.
 • Sıcaklardan dolayı cildi (teni) soyulmaya başladı.
 • Doğanın (tabiatın) kanunları hiç değişmez.
 • Çocuklarına iyi bir gelecek gayesiyle (amacıyla) sürekli birikim yapıyordu.
 • Evdeki hissesini (payını) kardeşine bırakmış.
 • Bugün derste hikaye (öykü) konusunu ele aldık.
 • Burada olup olmamanız çok da önemli (mühim) değildi.
 • Doğada ender (nadir) görünen hadiselerden (olaylardan) birine şahitlik (tanıklık) ettik.
 • Bir an evvel (önce) ders çalışmaya başlamalıydım.
 • Yazar romanları yalın (sade) bir dille yazıyordu.
 • Ne yaparsa yapsın zamanında (vaktinde) oraya varamayacak.

UYARI 1 ⇒ Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez.

 • Bu resmi çizecek kadar kabiliyetli (yetenekli) olduğumu düşünmüyorum.
 • Büyük bir özen (itina) ile deneyine devam ediyordu. 

UYARI 2 ⇒ Cümle içerisinde sözcüklerden biri gerçek anlamının dışında kullanılmışsa o sözcüğün yerine eş anlamlı kelime getirilemez.

 • Arkadaş dediğin kara (siyah) günlerde yanında olandır.

Yukarıdaki cümlede kara sözcüğü mecaz şekilde “kötü” anlamında kullanıldığından bu sözcüğün yerine eş anlamlısı olan “Siyah” sözcüğü getirilemez.

 • Türkçede sekiz adet ünlü (meşhur) harf bulunmaktadır.

UYARI 3 ⇒ Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğuna yol açar.

 • Şehirde büyük bir yas ve matem içindeydi.
 • Bu durum bize sürekli örnek ve misal olarak gösteriliyordu.

Yukarıdaki cümlelerde yer alan eş anlamlı kelimeler bir arada kullanıldığından anlatım bozukluğuna yol açmıştır.

Eş Anlamlı Kelimeler

Acayip ⇔ Garip
Acele ⇔ Çabuk
Ama ⇔ Kör
Amele ⇔ İşçi
Abide ⇔ Anıt
Affetmek ⇔ Bağışlamak
Anı ⇔ Hatıra
Ant ⇔ Yemin
Arzu ⇔ İstek
Ayrıcalık ⇔ İmtiyaz
Aş ⇔ Yemek
Adalet ⇔ Hak
Atak ⇔ Girişken
Aza ⇔ Üye
Ayakkabı ⇔ Pabuç
Aylık ⇔ Maaş

Bakış ⇔ Nazar
Basit ⇔ Yalın
Baş ⇔ Kafa
Batı ⇔ Garp
Belge ⇔ Vesika
Bellek ⇔ Hafıza
Besin ⇔ Gıda
Beyaz ⇔ Ak
Beyhude ⇔ Boşuna
Biricik ⇔ Tek
Bilgisiz ⇔ Cahil
Buyruk ⇔ Emir
Baytar ⇔ Veteriner

Çare ⇔ Deva
Cilt ⇔ Ten

Daimi ⇔ Sürekli
Dost ⇔ Arkadaş
Dil ⇔ Lisan
Düzen ⇔ Tertip

Ebedi ⇔ Sonsuz
Ev ⇔ Konut

Fayda ⇔ Yarar
Fiil ⇔ Eylem

Gizli ⇔ Saklı
Gam ⇔ Tasa, Üzüntü, Kaygı
Güçlü ⇔ Kuvvetli

Hayat ⇔ Yaşam
Hediye ⇔ Armağan
Hibe ⇔ Bağış

Irk ⇔ Soy
Issız ⇔ Tenha
Irmak ⇔ Nehir
Islah ⇔ İyileştirme
Irak ⇔ Uzak

Konuk ⇔ Misafir
Kuşku ⇔ Şüphe

Mesafe ⇔ Ara
Macera ⇔ Serüven
Matem ⇔ Yas
Medeni ⇔ Uygar
Merkep ⇔ Eşek
Müşteri ⇔ Alıcı
Müsait ⇔ Uygun
Mağlup ⇔ Yenik
Matem ⇔ Yas
Menfaat ⇔ Çıkar
Muhtelif ⇔ Çeşitli
Misal ⇔ Örnek
Millet ⇔ Ulus
Mani ⇔ Engel
Meslek ⇔ İş
Meşhur ⇔ Ünlü

Nesil ⇔ Kuşak
Nem ⇔ Rutubet
Nadir ⇔ Ender
Nasihat ⇔ Öğüt
Netice ⇔ Sonuç
Nutuk ⇔ Söylev
Nitelik ⇔ Kalite
Nesil ⇔ Kuşak
Nefes ⇔ Soluk

Olanak ⇔ İmkan
Oran ⇔ Nispet
Ozan ⇔ Şair
Olay ⇔ Vaka
Okul ⇔ Mektep
Onay ⇔ Tasdik
Onarım ⇔ Tamir

Öğrenci ⇔ Talebe
Öneri ⇔ Teklif
Ötürü ⇔ Dolayı
Özlem ⇔ Hasret
Ödül ⇔ Mükafat
Özel ⇔ Hususi
Özverili ⇔ Fedakar
Özgür ⇔ Hür
Öykü ⇔ Hikaye

Politika ⇔ Siyaset
Problem ⇔ Sorun
Pabuç ⇔ Ayakkabı
Pakt ⇔ Antlaşma
Pasif ⇔ Edilgen, Tepkisiz

Saadet ⇔ Mutluluk
Savaş ⇔ Harp
Samimi ⇔ İçten
Sene ⇔ Yıl
Sözlük ⇔ Lügat
Sorun ⇔ Mesele
Sene ⇔ Yıl
Sınıf ⇔ Derslik
Sürekli ⇔ Devamlı
Söylev ⇔ Nutuk
Son ⇔ Nihayet
Siyah ⇔ Kara
Sevinç ⇔ Mutluluk

Şöhret ⇔ Ün
Şart ⇔ Koşul

Taraf ⇔ Yan
Tesir ⇔ Etki

Ulus ⇔ Millet
Uyarı ⇔ İkaz

Ünlü ⇔ Meşhur
Üzüntü ⇔ Tasa, Gam, Kaygı

Vaka ⇔ Olay
Vazife ⇔ Görev

Yapıt ⇔ Eser
Yanıt ⇔ Cevap

Zor ⇔ Güç
Zengin ⇔ Varlıklı

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi İçin Ayrıca Bakınız ⇒ Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Sözcükte AnlamZıt Anlamlı Kelimeler ⇐

Bir yorum

 1. matem 2 kere kullanılmışş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.