Eş anlamlı kelimeler, eş anlamlı sözcükler, eş anlamlı kelime listesi, eş anlamlı kelime sözlüğü, eş anlam sözlüğü

Eş Anlamlı Kelimeler (Eş Anlamlı Sözcükler – Örnekler)

Yazılışları farklı olmasına rağmen anlamları aynı olan, aynı varlığı ya da kavramı karşılayan ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir.  

Türkçede yer alan eş anlamlı kelimeleri aşağıda yer alan sözlükte sorgulayabilirsiniz. Ayrıca anlamdaş sözcüklerin tablosunu yazımızın en altında inceleyebilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

A B Ç D E F G H İ J K L M N Ö P R S T U V Y Z
There are 55 names in this directory beginning with the letter B.
Bacı
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kız kardeş

Bağışlamak
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ affetmek

Bağnaz
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yobaz

Bakış
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ nazar

Barış
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ sulh

Baş
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kafa

Basit
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yalın

Basımevi
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ matbaa

Başkaldırı
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ isyan

Başkan
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ reis

Başkent
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ başşehir

Başvuru
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ müracaat

Batı
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ garp

Bayağı
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ adi

Bayındır
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ mamur

Bayındırlık
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ imar

Baytar
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ veteriner

Bazen
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kimi

Bedava
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ parasız

Beden
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ gövde

Beğeni
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ zevk

Belde
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ şehir

Belge
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ vesika

Bellek
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ hafıza

Bencil
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ egoist

Benlik
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kişilik

Beraber
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ birlikte

Bereket
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ bolluk

Berrak
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ duru

Besin
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ gıda

Beyanat
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ demeç

Beyaz
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ak

Beygir
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ at

Beyhude
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ boşuna

Biçare
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ zavallı

Biçim
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ şekil

Bilakis
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ tersine

Bilgin
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ alim

Bilgisiz
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ cahil

Bilhassa
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ özellikle

Bilim
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ilim

Bilinç
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ şuur

Bina
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yapı

Birden
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ani

Birdenbire
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ aniden

Birey
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ fert

Biricik
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ tek

Bitki
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ nebat

Boylam
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ meridyen

Bozkır
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ step

Bucak
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ nahiye

Buğu
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ buhar

Buhran
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ bunalım

Büro
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ofis (yazıhane)

Buyruk
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ emir

Dilimizdeki eş anlamlı sözcüklerin varlık sebebi Türkçede bulunan sözcüklere rağmen yabancı dilden aynı manada olan kelimelerin de dilimize dahil edilmesidir. Bu nedenle eş anlamlı sözcükler tablosuna bakıldığında kelimelerden biri Türkçe kökenli olmasına rağmen diğerinin yabancı kökenli olduğu görülür. Örneğin ak ve kara sözcükleri Türkçe kökenlidir. Ancak başka dillerden siyah ve beyaz sözcükleri de alındığından Türkçe karşılıkları bulunan bu sözcüklerin eş anlamlısı da oluşmuş olur. Bu şekilde yabancı dillerden sözcüklerin alınmasına Türk Dil Kurumuna göre “Ödünçleme” adı verilir.

Eş Anlamlı Kelimeler Örneği

 • Gülmelerimiz onun bağırmasıyla aniden (birden) sona ermişti.
 • Günümüzde bireyler (fertler) modernizm akımının etkisinde sürekleniyor.
 • Sıcaklardan dolayı cildi (teni) soyulmaya başladı.
 • Doğanın (tabiatın) kanunları hiç değişmez.
 • Çocuklarına iyi bir gelecek gayesiyle (amacıyla) sürekli birikim yapıyordu.
 • Evdeki hissesini (payını) kardeşine bırakmış.
 • Bugün derste hikaye (öykü) konusunu ele aldık.
 • Burada olup olmamanız çok da önemli (mühim) değildi.
 • Doğada ender (nadir) görünen hadiselerden (olaylardan) birine şahitlik (tanıklık) ettik.
 • Bir an evvel (önce) ders çalışmaya başlamalıydım.
 • Yazar romanları yalın (sade) bir dille yazıyordu.
 • Ne yaparsa yapsın zamanında (vaktinde) oraya varamayacak.

UYARI 1 ⇒ Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez.

 • Bu resmi çizecek kadar kabiliyetli (yetenekli) olduğumu düşünmüyorum.
 • Büyük bir özen (itina) ile deneyine devam ediyordu. 

UYARI 2 ⇒ Cümle içerisinde sözcüklerden biri gerçek anlamının dışında kullanılmışsa o sözcüğün yerine eş anlamlı kelime getirilemez.

 • Arkadaş dediğin kara (siyah) günlerde yanında olandır.

Yukarıdaki cümlede kara sözcüğü mecaz şekilde “kötü” anlamında kullanıldığından bu sözcüğün yerine eş anlamlısı olan “Siyah” sözcüğü getirilemez.

 • Türkçede sekiz adet ünlü (meşhur) harf bulunmaktadır.

UYARI 3 ⇒ Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğuna yol açar.

 • Şehirde büyük bir yas ve matem içindeydi.
 • Bu durum bize sürekli örnek ve misal olarak gösteriliyordu.

Yukarıdaki cümlelerde yer alan eş anlamlı kelimeler bir arada kullanıldığından anlatım bozukluğuna yol açmıştır.

Eş Anlamlı Kelimeler

Acayip ⇔ Garip
Acele ⇔ Çabuk
Ama ⇔ Kör
Amele ⇔ İşçi
Abide ⇔ Anıt
Affetmek ⇔ Bağışlamak
Anı ⇔ Hatıra
Ant ⇔ Yemin
Arzu ⇔ İstek
Ayrıcalık ⇔ İmtiyaz
Aş ⇔ Yemek
Adalet ⇔ Hak
Atak ⇔ Girişken
Aza ⇔ Üye
Ayakkabı ⇔ Pabuç
Aylık ⇔ Maaş

Bakış ⇔ Nazar
Basit ⇔ Yalın
Baş ⇔ Kafa
Batı ⇔ Garp
Belge ⇔ Vesika
Bellek ⇔ Hafıza
Besin ⇔ Gıda
Beyaz ⇔ Ak
Beyhude ⇔ Boşuna
Biricik ⇔ Tek
Bilgisiz ⇔ Cahil
Buyruk ⇔ Emir
Baytar ⇔ Veteriner

Çare ⇔ Deva
Cilt ⇔ Ten

Daimi ⇔ Sürekli
Dost ⇔ Arkadaş
Dil ⇔ Lisan
Düzen ⇔ Tertip

Ebedi ⇔ Sonsuz
Ev ⇔ Konut

Fayda ⇔ Yarar
Fiil ⇔ Eylem

Gizli ⇔ Saklı
Gam ⇔ Tasa, Üzüntü, Kaygı
Güçlü ⇔ Kuvvetli

Hayat ⇔ Yaşam
Hediye ⇔ Armağan
Hibe ⇔ Bağış

Irk ⇔ Soy
Issız ⇔ Tenha
Irmak ⇔ Nehir
Islah ⇔ İyileştirme
Irak ⇔ Uzak

Konuk ⇔ Misafir
Kuşku ⇔ Şüphe

Mesafe ⇔ Ara
Macera ⇔ Serüven
Matem ⇔ Yas
Medeni ⇔ Uygar
Merkep ⇔ Eşek
Müşteri ⇔ Alıcı
Müsait ⇔ Uygun
Mağlup ⇔ Yenik
Matem ⇔ Yas
Menfaat ⇔ Çıkar
Muhtelif ⇔ Çeşitli
Misal ⇔ Örnek
Millet ⇔ Ulus
Mani ⇔ Engel
Meslek ⇔ İş
Meşhur ⇔ Ünlü

Nesil ⇔ Kuşak
Nem ⇔ Rutubet
Nadir ⇔ Ender
Nasihat ⇔ Öğüt
Netice ⇔ Sonuç
Nutuk ⇔ Söylev
Nitelik ⇔ Kalite
Nesil ⇔ Kuşak
Nefes ⇔ Soluk

Olanak ⇔ İmkan
Oran ⇔ Nispet
Ozan ⇔ Şair
Olay ⇔ Vaka
Okul ⇔ Mektep
Onay ⇔ Tasdik
Onarım ⇔ Tamir

Öğrenci ⇔ Talebe
Öneri ⇔ Teklif
Ötürü ⇔ Dolayı
Özlem ⇔ Hasret
Ödül ⇔ Mükafat
Özel ⇔ Hususi
Özverili ⇔ Fedakar
Özgür ⇔ Hür
Öykü ⇔ Hikaye

Politika ⇔ Siyaset
Problem ⇔ Sorun
Pabuç ⇔ Ayakkabı
Pakt ⇔ Antlaşma
Pasif ⇔ Edilgen, Tepkisiz

Saadet ⇔ Mutluluk
Savaş ⇔ Harp
Samimi ⇔ İçten
Sene ⇔ Yıl
Sözlük ⇔ Lügat
Sorun ⇔ Mesele
Sene ⇔ Yıl
Sınıf ⇔ Derslik
Sürekli ⇔ Devamlı
Söylev ⇔ Nutuk
Son ⇔ Nihayet
Siyah ⇔ Kara
Sevinç ⇔ Mutluluk

Şöhret ⇔ Ün
Şart ⇔ Koşul

Taraf ⇔ Yan
Tesir ⇔ Etki

Ulus ⇔ Millet
Uyarı ⇔ İkaz

Ünlü ⇔ Meşhur
Üzüntü ⇔ Tasa, Gam, Kaygı

Vaka ⇔ Olay
Vazife ⇔ Görev

Yapıt ⇔ Eser
Yanıt ⇔ Cevap

Zor ⇔ Güç
Zengin ⇔ Varlıklı

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi İçin Ayrıca Bakınız ⇒ Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Sözcükte AnlamZıt Anlamlı Kelimeler ⇐

Bir yorum

 1. matem 2 kere kullanılmışş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.