Eş anlamlı kelimeler, eş anlamlı sözcükler, eş anlamlı kelime listesi, eş anlamlı kelime sözlüğü, eş anlam sözlüğü

Eş Anlamlı Kelimeler (Eş Anlamlı Sözcükler – Listesi, Tablosu)

Yazılışları farklı olmasına rağmen anlamları birebir aynı olan, aynı durumu ve kavramı karşılayan, cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Örneğin “Ad” ile “İsim” kelimelerinin yazılışları farklı olsa da anlamlarının aynı olmasına eş anlam denilmektedir.

UYARI 1 ⇒ Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez.

 • Bu resmi çizecek kadar kabiliyetli (yetenekli) olduğumu düşünmüyorum.

UYARI 2 ⇒ Cümle içerisinde sözcüklerden biri gerçek anlamının dışında kullanılmışsa o sözcüğün yerine eş anlamlı kelime getirilemez.

 • Arkadaş dediğin kara (siyah) günlerde yanında olandır.

UYARI 3 ⇒ Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğuna yol açar.

 • Şehirde büyük bir yas ve matem içindeydi.

Yukarıdaki cümlelerde yer alan eş anlamlı kelimeler bir arada kullanıldığından anlatım bozukluğuna yol açmıştır.

Eş Anlamlı Kelimeler

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

A ⇐
Ab ⇔ Su
Abartı ⇔ Mübalağa
Abece ⇔ Alfabe
Abes ⇔ Gereksiz
Abide ⇔ Anıt
Abluka ⇔ Kuşatma
Acayip ⇔ Garip

Acele ⇔ Çabuk
Acemi⇔ Amatör
Acil ⇔ İvedi
Aciz ⇔ Güçsüz
Acıklı ⇔ Dokunaklı
Acıma ⇔ Merhamet
Ad ⇔ İsim
Adale ⇔ Kas
Adalet ⇔ Hak
Adap ⇔ Töre
Aday ⇔ Namzet
Adet ⇔ Sayı
Âdet ⇔ Gelenek
Adi ⇔ Sıradan
Adıl ⇔ Zamir
Aferin ⇔ Bravo
Afet ⇔ Facia
Affetmek ⇔ Bağışlamak
Afiyet ⇔ Sağlık
Ağ ⇔ File
Ağı ⇔ Zehir
Agresif ⇔ Saldırgan
Ah ⇔ Beddua
Ahali ⇔ Halk
Ahenk ⇔ Uyum
Aheste ⇔ Yavaş
Ahir ⇔ Sonra
Ahmak ⇔ Budala
Ahu ⇔ Ceylan
Aidat ⇔ Ödenti
Ait ⇔ İlişik
Ajan ⇔ Casus
Ak ⇔ Beyaz
Akide ⇔ İnanç
Akil ⇔ Akıllı
Akis ⇔ Yankı
Akit ⇔ Sözleşme
Akıbet ⇔ Sonuç
Akıl ⇔ Us
Akım ⇔ Cerayan
Akort ⇔ Düzen
Akşam ⇔ Gece
Aksi ⇔ Huysuz
Akva ⇔ Kuvvetli
Al ⇔ Kırmızı
Âlâ ⇔ İyi
Alaka ⇔ İlgi
Alamet ⇔ Belirti
Alçak ⇔ Adi
Alelacele ⇔ Çabucak
Aleni ⇔ Açık
Alev ⇔ Alaz
Alfabe ⇔ Abece
Âlîm ⇔ Bilgin
Alıştırma ⇔ Egzersiz
Ama ⇔ Fakat
Âmâ ⇔ Kör
Amele ⇔ İşçi
Amaç ⇔ Gaye
Amade ⇔ Hazır
Amatör ⇔ Acemi
Ambar ⇔ Depo
Amiyane ⇔ Sıradan
Ambulans ⇔ Cankurtaran
Amca ⇔ Emmi
Ampul ⇔ Lamba
An ⇔ Dakika
Ana ⇔ Anne
Anamal ⇔ Sermaye
Anane ⇔ Gelenek
Anarşi ⇔ Kargaşa
Ani ⇔ Birden
Anımsamak ⇔ Hatırlamak

Anı ⇔ Hatıra
Anıt ⇔ Abide
Anket ⇔ Soruşturma
Anlam ⇔ Mana
Anlamdaş ⇔ Eş Sesli
Anlaşmak ⇔ Bağdaşmak
Anma ⇔ Yad
Anons ⇔ Duyuru

Ant ⇔ Yemin
Antipatik ⇔ İtici
Apse ⇔ Çıban
Araba ⇔ Otomobil
Araç ⇔ Vasat
Arbede ⇔ Patırtı
Argüman ⇔ Kanıt, Tez
Aristokrat ⇔ Soylu
Arı ⇔ Saf
Armada ⇔ Donanma
Armağan ⇔ Hediye
Artist ⇔ Sanatçı

Arzu ⇔ İstek
Aş ⇔ Yemek
Aşama ⇔ Basamak
Aşikar ⇔ Belli
Aşina ⇔ Bildik
Aşık ⇔ Ozan
Aşk ⇔ Sevda
Asa ⇔ Baston
Asabi ⇔ Sinirli
Asaletli ⇔ Soylu
Asayiş ⇔ Emniyet
Asgari ⇔ En az
Asistan ⇔ Yardımcı
Asıl ⇔ Temel
Asır ⇔ Yüzyıl
Askılık ⇔ Vestiyer
Asla ⇔ Katiyen
Asparagas ⇔ Uydurma
Asuman ⇔ Gökyüzü
At ⇔ Beygir
Ata ⇔ Cet
Atak ⇔ Saldırı
Atak ⇔ Girişken
Atama ⇔ Tayin
Ateş ⇔ Od
Ati ⇔ Gelecek
Atik ⇔ Çevik
Atılgan ⇔ Girişken
Atkı ⇔ Eşarp
Avam ⇔ Halk
Avare ⇔ Serseri
Avuç ⇔ Aya
Avuntu ⇔ Teselli
Ayakkabı ⇔ Pabuç
Ayar ⇔ Derece
Aygıt ⇔ Alet
Ayıp ⇔ Kusur
Aylık ⇔ Maaş
Aynı ⇔ Özdeş
Ayraç ⇔ Parantez
Ayrıcalık ⇔ İmtiyaz
Ayrılık ⇔ Hicran
Ayrım ⇔ Fark
Ayrıntı⇔ Teferruat
Aza ⇔ Üye
Azami ⇔ En çok
Azap ⇔ Eziyet
Azat ⇔ Özgür
Azık ⇔ Besin
Azılı ⇔ Korkunç

B ⇐
Bakış ⇔ Nazar
Basit ⇔ Yalın
Baş ⇔ Kafa
Batı ⇔ Garp
Belge ⇔ Vesika
Bellek ⇔ Hafıza
Besin ⇔ Gıda
Beyaz ⇔ Ak
Beyhude ⇔ Boşuna
Biricik ⇔ Tek
Bilgisiz ⇔ Cahil
Bilgi ⇔ Malumat

Buyruk ⇔ Emir
Baytar ⇔ Veteriner

Çare ⇔ Deva
Cilt ⇔ Ten
Cins ⇔ Tür

Daimi ⇔ Sürekli
Dost ⇔ Arkadaş
Dil ⇔ Lisan
Düzen ⇔ Tertip

Ebedi ⇔ Sonsuz
Ev ⇔ Konut
Eleştiri ⇔ Yergi
Endişe ⇔ Kaygı
Esinti ⇔ Nefha

Fayda ⇔ Yarar
Fiil ⇔ Eylem

Gizli ⇔ Saklı
Gam ⇔ Tasa, Üzüntü, Kaygı
Güçlü ⇔ Kuvvetli

Hayat ⇔ Yaşam
Hakimiyet ⇔ Egemenlik

Hediye ⇔ Armağan
Hibe ⇔ Bağış
Hız ⇔ Sürat

Irk ⇔ Soy
Issız ⇔ Tenha
Irmak ⇔ Nehir
Islah ⇔ İyileştirme
Irak ⇔ Uzak
İlgi ⇔ Alaka
İktisat ⇔ Ekonomi
İl ⇔ Şehir

Kanıt ⇔ Delil
Konuk ⇔ Misafir

Kuşku ⇔ Şüphe

Mesafe ⇔ Ara
Macera ⇔ Serüven
Matem ⇔ Yas
Medeni ⇔ Uygar
Merkep ⇔ Eşek
Müşteri ⇔ Alıcı
Müsait ⇔ Uygun
Mağlup ⇔ Yenik
Mana ⇔ Anlam
Matem ⇔ Yas

Menfaat ⇔ Çıkar
Muhtelif ⇔ Çeşitli
Misal ⇔ Örnek
Millet ⇔ Ulus
Mani ⇔ Engel
Meslek ⇔ İş
Meşhur ⇔ Ünlü

Nesil ⇔ Kuşak
Nem ⇔ Rutubet
Nadir ⇔ Ender
Nasihat ⇔ Öğüt
Netice ⇔ Sonuç
Nutuk ⇔ Söylev
Nitelik ⇔ Kalite
Nesil ⇔ Kuşak
Nefes ⇔ Soluk

Olanak ⇔ İmkan
Oran ⇔ Nispet
Ozan ⇔ Şair
Olay ⇔ Vaka
Okul ⇔ Mektep
Onay ⇔ Tasdik
Onarım ⇔ Tamir

Öğrenci ⇔ Talebe
Öneri ⇔ Teklif
Ötürü ⇔ Dolayı
Özlem ⇔ Hasret
Ödül ⇔ Mükafat
Özel ⇔ Hususi
Özverili ⇔ Fedakar
Özgür ⇔ Hür
Öykü ⇔ Hikaye

Politika ⇔ Siyaset
Problem ⇔ Sorun
Pabuç ⇔ Ayakkabı
Pakt ⇔ Antlaşma
Pasif ⇔ Edilgen, Tepkisiz

Saadet ⇔ Mutluluk
Savaş ⇔ Harp
Samimi ⇔ İçten
Sene ⇔ Yıl
Sözlük ⇔ Lügat
Sorun ⇔ Mesele
Sene ⇔ Yıl
Sınıf ⇔ Derslik
Sürekli ⇔ Devamlı
Söylev ⇔ Nutuk
Son ⇔ Nihayet
Siyah ⇔ Kara
Sevinç ⇔ Mutluluk

Şöhret ⇔ Ün
Şart ⇔ Koşul

Taraf ⇔ Yan
Tesir ⇔ Etki
Tür ⇔ Çeşit

Ulus ⇔ Millet
Uyarı ⇔ İkaz
Us ⇔ Akıl

Ünlü ⇔ Meşhur
Üzüntü ⇔ Tasa, Gam, Kaygı

Vaka ⇔ Olay
Vazife ⇔ Görev
Viraj ⇔ Dönemeç

Yapıt ⇔ Eser
Yurt ⇔ Vatan

Yanıt ⇔ Cevap
Yasak ⇔ Memnu

Zor ⇔ Güç
Zevk ⇔ Keyif

Zengin ⇔ Varlıklı

UYARI 4 ⇒ Normal şartlarda bir dilde aynı anlama gelecek iki farklı kelimenin varlığına pek rastlanmaz. Eğer bir dilde aynı anlama gelen iki sözcük varsa bunlardan birinin yabancı dilden alındığını unutmayınız. Örneğin “Ulus” sözcüğü Türkçe kökenli olmasına rağmen uzun bir komşuluk tarihimiz olan Araplardan “Millet” sözcüğünü de alıp dilimize transfer etmişiz. Türk Dil Kurumuna göre “Ödünçleme” adı verilen bu durum sonrasında Türkçemizde yüzlerce eş anlamlı kelime oluşmuştur.

Türkçede yer alan eş anlamlı kelimeleri aşağıda yer alan sözlükte sorgulayabilirsiniz. Ayrıca anlamdaş sözcüklerin tablosunu yazımızın en altında inceleyebilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

A B Ç D E F G H İ J K L M N Ö P R S T U V Y Z
There are 19 names in this directory beginning with the letter F.
Faaliyet
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ etkinlik

Faiz
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ nema

Fakat
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ama -lakin

Fakir
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yoksul - fukara

Faktör
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ unsur

Fare
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ sıçan

Fark
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ayrım

Fasıla
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ara

Fayda
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yarar

Fazla
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ çok

Felç
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ nüzul

Fena
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kötü

Fer
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ışık

Fert
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ birey

Feza
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ uzay

Fiil
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ eylem

Fikir
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ düşünce

File
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ağ

Füze
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ roket

Eş Anlamlı Kelime Örnekleri

 • Gülmelerimiz onun bağırmasıyla aniden (birden) sona ermişti.
 • Günümüzde bireyler (fertler) modernizm akımının etkisinde sürekleniyor.
 • Sıcaklardan dolayı cildi (teni) soyulmaya başladı.
 • Doğanın (tabiatın) kanunları hiç değişmez.
 • Çocuklarına iyi bir gelecek gayesiyle (amacıyla) sürekli birikim yapıyordu.
 • Evdeki hissesini (payını) kardeşine bırakmış.
 • Bugün derste hikaye (öykü) konusunu ele aldık.
 • Burada olup olmamanız çok da önemli (mühim) değildi.
 • Doğada ender (nadir) görünen hadiselerden (olaylardan) birine şahitlik (tanıklık) ettik.
 • Bir an evvel (önce) ders çalışmaya başlamalıydım.
 • Yazar romanları yalın (sade) bir dille yazıyordu.
 • Ne yaparsa yapsın zamanında (vaktinde) oraya varamayacak.

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi İçin Ayrıca Bakınız ⇒ Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Sözcükte AnlamZıt Anlamlı Kelimeler ⇐

3 yorum

 1. matem 2 kere kullanılmışş

 2. Mükemmel site

 3. Mükemmell

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.