Eş anlamlı kelimeler, eş anlamlı sözcükler, eş anlamlı kelime listesi, eş anlamlı kelime sözlüğü, eş anlam sözlüğü

Eş Anlamlı Kelimeler (Eş Anlamlı Sözcükler – Örnekler)

Yazılışları farklı olmasına rağmen anlamları aynı olan, aynı varlığı ya da kavramı karşılayan ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir.  

Türkçede yer alan eş anlamlı kelimeleri aşağıda yer alan sözlükte sorgulayabilirsiniz. Ayrıca anlamdaş sözcüklerin tablosunu yazımızın en altında inceleyebilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

A B Ç D E F G H İ J K L M N Ö P R S T U V Y Z
There are 54 names in this directory beginning with the letter S.
Sade
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yalın

Şafak
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ tan

Sağlık
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ sıhhat

Saha
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ alan

Sahil
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kıyı - yalı

Şahit
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ tanık

Şahıs
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kişi

Şair
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ozan

Şaka
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ latife

Saldırı
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ hücum

Samimi
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ içten

Sanayi
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ endüstri

Sandalye
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ iskemle

Şans
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ talih

Şark
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ doğu

Şart
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ koşul

Savaş
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ harp

Şayet
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ eğer

Saz
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ çalgı

Sebep
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ neden

Şef
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ lider - önder

Şehir
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kent

Şekil
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ biçim

Şen
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ neşeli

Sene
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yıl

Şeref
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ onur

Sermaye
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kapital

Serüven
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ macera

Sevinç
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ mutluluk

Sima
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yüz

Siyah
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kara

Siyaset
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ politika

Sıçan
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ fare

Sıhhat
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ sağlık

Sınav
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ imtihan

Sınıf
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ derslik

Sır
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ giz

Şöhret
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ ün

Sömestri
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yarıyıl

Son
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ nihayet

Sonbahar
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ güz

Sonuç
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ netice

Sorumluluk
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ mesuliyet

Sorun
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ mesele

Söylev
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ nutuk

Soylu
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ asil

Sözcük
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kelime

Sözlük
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ lügat

Sulh
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ barış

Suni
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yapay

Şüphe
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ kuşku

Surat
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ yüz

Sürekli
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ devamlı

Şuur
Sözcüğün eş anlamlısı ⇒ bilinç

Dilimizdeki eş anlamlı sözcüklerin varlık sebebi Türkçede bulunan sözcüklere rağmen yabancı dilden aynı manada olan kelimelerin de dilimize dahil edilmesidir. Bu nedenle eş anlamlı sözcükler tablosuna bakıldığında kelimelerden biri Türkçe kökenli olmasına rağmen diğerinin yabancı kökenli olduğu görülür. Örneğin ak ve kara sözcükleri Türkçe kökenlidir. Ancak başka dillerden siyah ve beyaz sözcükleri de alındığından Türkçe karşılıkları bulunan bu sözcüklerin eş anlamlısı da oluşmuş olur. Bu şekilde yabancı dillerden sözcüklerin alınmasına Türk Dil Kurumuna göre “Ödünçleme” adı verilir.

Eş Anlamlı Kelimeler Örneği

 • Gülmelerimiz onun bağırmasıyla aniden (birden) sona ermişti.
 • Günümüzde bireyler (fertler) modernizm akımının etkisinde sürekleniyor.
 • Sıcaklardan dolayı cildi (teni) soyulmaya başladı.
 • Doğanın (tabiatın) kanunları hiç değişmez.
 • Çocuklarına iyi bir gelecek gayesiyle (amacıyla) sürekli birikim yapıyordu.
 • Evdeki hissesini (payını) kardeşine bırakmış.
 • Bugün derste hikaye (öykü) konusunu ele aldık.
 • Burada olup olmamanız çok da önemli (mühim) değildi.
 • Doğada ender (nadir) görünen hadiselerden (olaylardan) birine şahitlik (tanıklık) ettik.
 • Bir an evvel (önce) ders çalışmaya başlamalıydım.
 • Yazar romanları yalın (sade) bir dille yazıyordu.
 • Ne yaparsa yapsın zamanında (vaktinde) oraya varamayacak.

UYARI 1 ⇒ Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez.

 • Bu resmi çizecek kadar kabiliyetli (yetenekli) olduğumu düşünmüyorum.
 • Büyük bir özen (itina) ile deneyine devam ediyordu. 

UYARI 2 ⇒ Cümle içerisinde sözcüklerden biri gerçek anlamının dışında kullanılmışsa o sözcüğün yerine eş anlamlı kelime getirilemez.

 • Arkadaş dediğin kara (siyah) günlerde yanında olandır.

Yukarıdaki cümlede kara sözcüğü mecaz şekilde “kötü” anlamında kullanıldığından bu sözcüğün yerine eş anlamlısı olan “Siyah” sözcüğü getirilemez.

 • Türkçede sekiz adet ünlü (meşhur) harf bulunmaktadır.

UYARI 3 ⇒ Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğuna yol açar.

 • Şehirde büyük bir yas ve matem içindeydi.
 • Bu durum bize sürekli örnek ve misal olarak gösteriliyordu.

Yukarıdaki cümlelerde yer alan eş anlamlı kelimeler bir arada kullanıldığından anlatım bozukluğuna yol açmıştır.

Eş Anlamlı Kelimeler

Acayip ⇔ Garip
Acele ⇔ Çabuk
Ama ⇔ Kör
Amele ⇔ İşçi
Abide ⇔ Anıt
Affetmek ⇔ Bağışlamak
Anı ⇔ Hatıra
Ant ⇔ Yemin
Arzu ⇔ İstek
Ayrıcalık ⇔ İmtiyaz
Aş ⇔ Yemek
Adalet ⇔ Hak
Atak ⇔ Girişken
Aza ⇔ Üye
Ayakkabı ⇔ Pabuç
Aylık ⇔ Maaş

Bakış ⇔ Nazar
Basit ⇔ Yalın
Baş ⇔ Kafa
Batı ⇔ Garp
Belge ⇔ Vesika
Bellek ⇔ Hafıza
Besin ⇔ Gıda
Beyaz ⇔ Ak
Beyhude ⇔ Boşuna
Biricik ⇔ Tek
Bilgisiz ⇔ Cahil
Buyruk ⇔ Emir
Baytar ⇔ Veteriner

Çare ⇔ Deva
Cilt ⇔ Ten

Daimi ⇔ Sürekli
Dost ⇔ Arkadaş
Dil ⇔ Lisan
Düzen ⇔ Tertip

Ebedi ⇔ Sonsuz
Ev ⇔ Konut

Fayda ⇔ Yarar
Fiil ⇔ Eylem

Gizli ⇔ Saklı
Gam ⇔ Tasa, Üzüntü, Kaygı
Güçlü ⇔ Kuvvetli

Hayat ⇔ Yaşam
Hediye ⇔ Armağan
Hibe ⇔ Bağış

Irk ⇔ Soy
Issız ⇔ Tenha
Irmak ⇔ Nehir
Islah ⇔ İyileştirme
Irak ⇔ Uzak

Konuk ⇔ Misafir
Kuşku ⇔ Şüphe

Mesafe ⇔ Ara
Macera ⇔ Serüven
Matem ⇔ Yas
Medeni ⇔ Uygar
Merkep ⇔ Eşek
Müşteri ⇔ Alıcı
Müsait ⇔ Uygun
Mağlup ⇔ Yenik
Matem ⇔ Yas
Menfaat ⇔ Çıkar
Muhtelif ⇔ Çeşitli
Misal ⇔ Örnek
Millet ⇔ Ulus
Mani ⇔ Engel
Meslek ⇔ İş
Meşhur ⇔ Ünlü

Nesil ⇔ Kuşak
Nem ⇔ Rutubet
Nadir ⇔ Ender
Nasihat ⇔ Öğüt
Netice ⇔ Sonuç
Nutuk ⇔ Söylev
Nitelik ⇔ Kalite
Nesil ⇔ Kuşak
Nefes ⇔ Soluk

Olanak ⇔ İmkan
Oran ⇔ Nispet
Ozan ⇔ Şair
Olay ⇔ Vaka
Okul ⇔ Mektep
Onay ⇔ Tasdik
Onarım ⇔ Tamir

Öğrenci ⇔ Talebe
Öneri ⇔ Teklif
Ötürü ⇔ Dolayı
Özlem ⇔ Hasret
Ödül ⇔ Mükafat
Özel ⇔ Hususi
Özverili ⇔ Fedakar
Özgür ⇔ Hür
Öykü ⇔ Hikaye

Politika ⇔ Siyaset
Problem ⇔ Sorun
Pabuç ⇔ Ayakkabı
Pakt ⇔ Antlaşma
Pasif ⇔ Edilgen, Tepkisiz

Saadet ⇔ Mutluluk
Savaş ⇔ Harp
Samimi ⇔ İçten
Sene ⇔ Yıl
Sözlük ⇔ Lügat
Sorun ⇔ Mesele
Sene ⇔ Yıl
Sınıf ⇔ Derslik
Sürekli ⇔ Devamlı
Söylev ⇔ Nutuk
Son ⇔ Nihayet
Siyah ⇔ Kara
Sevinç ⇔ Mutluluk

Şöhret ⇔ Ün
Şart ⇔ Koşul

Taraf ⇔ Yan
Tesir ⇔ Etki

Ulus ⇔ Millet
Uyarı ⇔ İkaz

Ünlü ⇔ Meşhur
Üzüntü ⇔ Tasa, Gam, Kaygı

Vaka ⇔ Olay
Vazife ⇔ Görev

Yapıt ⇔ Eser
Yanıt ⇔ Cevap

Zor ⇔ Güç
Zengin ⇔ Varlıklı

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi İçin Ayrıca Bakınız ⇒ Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Sözcükte AnlamZıt Anlamlı Kelimeler ⇐

Bir yorum

 1. matem 2 kere kullanılmışş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.