Öğretmenlerin 4+4+4 Mesleki Eğitim Semineri Belli Oldu

 Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmalarına  ilişkin program ve 4+4+4 sistemiyle ilgili seminer programı açıklandı. Bu bilgiye yukarıdaki belgelerden ulaşabilirsiniz. Bakanlığın açıkladığı resmi belge yukarıdadır.

TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ VE ÇALIŞMALARI BİRİNCİ GRUP PROGRAMI
(11-29 HAZİRAN 2012)

TARİH

SAAT

SÜRE

DERS SAATİ EĞİTİM KONULARI ÖĞRENME- ÖĞRETME YAKLAŞIMI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
1. GÜN
11/06/2012

Pazartesi

09:00
09:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Sayın Bakanın Açılış Konuşması
Uzaktan Ömer DİNÇER
Millî Eğitim Bakanı
10:00
10:50
50 dk 1 Ders Saati* §MEB’da Yeniden Yapılanma Uzaktan Emin ZARARSIZ
MEB Müsteşarı
11:00
11:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Eğitimde İletişim
Uzaktan Doç. Dr. Tuncay ERGENE
12:00
12:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Eğitimde İletişim
Uzaktan Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN
13:00
13:50
50 dk. 1 Ders Saati §Sorgulanan Eğitim: Bir Yaşam Alanı Olarak Okul Uzaktan Yrd. Doç. Dr. Özge HACIFAZLI OĞLU
2. GÜN
12/06/2012
Salı
09:00
09:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Kişisel ve Mesleki Gelişim
Uzaktan Ahmet Şerif İZGÖREN
10:00
10:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Kişisel ve Mesleki Gelişim
Uzaktan Ahmet Şerif İZGÖREN
11:00
11:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Sorgulanan Eğitim: Bir Yaşam Alanı Olarak Okul
Uzaktan Prof. Dr. Selahattin TURAN
12:00
12:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Ölçtüm Değerlendirdim Ama Neyi?
Uzaktan Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZ TÜRK
13:00
13:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Ölçtüm Değerlendirdim Ama Neyi?
 
Uzaktan Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZ TÜRK
3. GÜN
13/06/2012
Çarşamba
09:00
09:50
50 dk. 1 Ders Saati
§4+4+4 Uygulama Esasları
Uzaktan
Prof. Dr. Emin KARİP
TTK Başkanı
10:00
10:50
50 dk. 1 Ders Saati
 
§Aile Çocuk ve Öğretmen
 
Uzaktan
Prof. Dr. Doğan CÜCEL OĞLU
11:00
11:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Aile Çocuk ve Öğretmen
Uzaktan
Prof. Dr. Doğan CÜCEL OĞLU
12:00
12:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Yapılandırmacı Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
Uzaktan
 
Prof. Dr. Giray BERBEROĞLU
13:00
13:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Yapılandırmacı Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
Uzaktan
 
Yrd. Doç Dr. Ömer KUTLU
4. GÜN
14/06/2012
Perşembe
09:00
09:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Öğretmenlik Mesleğinde Etik
Uzaktan
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı
10:00
10:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Okulda ve Sınıfta Beden Dili
Uzaktan
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
11:00
11:50
50 dk 1 Ders Saati
§Okulda ve Sınıfta Beden Dili
Uzaktan
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
12:00
12:50
.
50 dk.
1 Ders Saati
§Merkezi Üssü Öğrenci Olan Bir Sarsıntı Yaratmak
Uzaktan
 
Prof. Dr. Ayhan AYDIN
13:00
13:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Her Öğrenci Aynı Biçimde mi Öğrenir?: Çoklu Zeka, Öğrenme Stratejileri ve Sitilleri
Uzaktan
Doç. Dr. Nurdan KALAYCI
5. GÜN
15/06/2012
Cuma
09:00
09:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Her Öğrenci Farklıdır: Öğrenciyi Tanıma Teknikleri
Uzaktan
Prof. Dr. Selahittin ÖĞÜLMÜŞ
10:00
10:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Birlikte Öğrenirim Birlikte Öğretirim: Yapılandırmacı Sınıf Yönetimi
Uzaktan
Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR
11:00
11:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Hiçbir Öğrenci Geride Kalmasın: Özel Eğitime ve Kaynaştırma      
Uzaktan
Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN
12:00
12:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Fark Etmek ve Seçenek Yaratmak: Sınıf Rehberliği ve Yönlendir
Uzaktan
Doç. Dr. Metin PİŞKİN
13:00
13:50
50 dk. 1 Ders Saati
§Fark Etmek ve Seçenek Yaratmak: Sınıf Rehberliği ve Yönlendir
Uzaktan
Doç. Dr. Metin PİŞKİN
6. GÜN
18/06/2012
Pazartesi
Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek
§Uzaktan Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (Verilen Eğitim İçeriğinin Özetlenmesi)
Uygulama  
§Uzaktan Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (Verilen Eğitimin Yönteminin Değerlendirilmesi ve Anket Doldurma)
7. GÜN
19/06/2012
Salı
Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek
§Kurul Toplantıları
   
8. GÜN
20/06/2012
Çarşamba
Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek
§Kurul Toplantıları
 
   
9. GÜN
21/06/2012
Perşembe
Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek
§İlköğretim Kurum Standartlarında (İKS) Okul Düzeyinde Rol ve Sorumluluklar
Yüz Yüze İlköğretim Kurum Standartları İl/İlçe Eğiticileri
§İKS’de Okul Düzeyindeki Raporların Analizleri ve Yorumlanması
§İKS’ye Dayanılarak Okulda Geliştirmeye Yönelik Alanların Tespiti ve Yol Haritası Belirlenmesi
§Okul Stratejik Planı Performans Göstergelerinin Gözden Geçirilmesi, İzleme ve Değerlendirmesinin Yapılması
§İKS Verilerinin Okul Gelişim Planına  Yansıtılması
10. GÜN
22/06/2012
Cuma
Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek
§Değerler Eğitimi
Yüz Yüze İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Belirlenecek
§Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelini İnceleme, Rapor Hazırlama ve Sunum Hazırlama
Araştırma İnceleme  
11. GÜN
25/06/2012
Pazartesi
Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek
§Yenilenen Eğitim Mevzuatının İncelenmesi, Alınacak Tedbirlerin Belirlenmesi
Yüz Yüze Okul Müdürlüğünce Belirlenecek
§Dezavantajlı ve Risk Altındaki Çocuklar Kimlerdir, Nasıl Tespit Edilir?
§Dezavantajlı Çocuklar ve Ailelerine Yönelik Yapılması Gerekenler, Yerel Çözüm Önerileri
12. GÜN
26/06/2012
Salı
Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek
§Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamaları (Problem Çözme, Problem Kurma, Yansıtıcı Öğrenme, İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Yaratıcı Drama vb.)
Uygulama İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Belirlenecek
§Öğretim Stratejilerinde Uygulama Örnekleri Geliştirme
13. GÜN
27/06/2012
Çarşamba
Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek
§Ders Etkinlikleri Hazırlama
Uygulama Okul Müdürlüğünce Belirlenecek
§Özgün Materyal Geliştirme (Branşlara göre ihtiyaç duyulacak materyallerin öğretmenlerce geliştirilmesi yöntemleri)
14. GÜN
28/06/2012
Perşembe
Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek
§Serbest Etkinlik Saatleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi, İyi Örneklerin Paylaşılması
Uygulama Okul Müdürlüğünce Belirlenecek
§Eğitim Öğretimde Çevre İmkânlarının Kullanılması (Yapılan Örnek Uygulamaların Paylaşılması, Bu Uygulamaların Yapıldığı Okullarda Gözlem Yapılması)
§Değişen Okul Rolleri (Okulların Halka Açılması, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal-Kültürel Etkinlikler, Uygulama Örneklerinin Paylaşılması)
15. GÜN
29/06/2012
Cuma
Etkinlik Saatleri İl/İlçe veya Okul Müdürlüklerince Belirlenecek
§Proje Hazırlama Teknikleri
Yüz Yüze İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Belirlenecek
§Öğrenci Proje ve Performans Görevlerinin Hazırlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Paylaşılması
Uygulama
§Öğrenci Proje ve Performans Görevlerinde İyi Örneklerin Paylaşılması

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*