Milli Edebiyat

Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman (Özellikler, Sanatçılar, Romanlar)

Milli Edebiyat Dönemi Roman, Milli Edebiyat Roman, Milli Edebiyatta Roman, Milli Dönem Edebiyatı Roman

Türk Edebiyat’ının roman türüyle tanışması Tanzimat Dönemi‘ne denk gelmekle birlikte roman türünün kusurlarından arınıp Batı tekniğine kavuşması ise ancak Servet-i Fünun’da mümkün olmuştur. “Milli Edebiyatı Dönemi“nde ise roman, geçmişten gelen birikimiyle ve dönemin sosyal koşulları sebebiyle çok farklı bir boyuta ulaşmıştır. 1911-1923 yılları arasına denk gelen “Milli Edebiyat Dönemi’nde Roman” sanatçıları, toplumun içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmamış, bu çalkantılı ve ...

Devamını Oku »

Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

Milli Edebiyat, Milli Edebiyat şiir, Milli Edebiyatta şiir, Milli Edebiyat Dönemi, Milli Edebiyat Dönemi Şiiri

Bir edebi dönemi ve sanat anlayışını anlayabilmek için dönemin her türlü sosyal, siyasi, ekonomik, askeri vb. özelliklerine de hakim olmak gerekir. “Milli Edebiyat Dönemi Şiiri” konusu ele alırken de dönemin genel düşünce yapısını anlamak büyük bir fayda sağlayacaktır. Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemine girmesiyle birlikte aydınlar ve sanatçılar ülkenin tekrar eski günlerine dönmesi için çeşitli fikirler etrafında toplanırlar. 1850’li yıllardan itibaren ...

Devamını Oku »

Dil ve Kültür İlişkisi Nedir? Dil-Kültür Etkileşimi

dil kültür, Dil kültür ilişkisi, Dil-kültür, Dilin kültür ilişkisi

Dil kültür ilişkisi iki boyutlu bir geniş bakış açısıyla ele alınmalıdır. Çünkü dil ve kültür birbirini doğrudan etkileyen ve sürekli etkileşim halinde olan iki unsurdur. Bu bakımdan iki boyutlu bakış açısının bir boyutu kültürün dile etkisi olacakken diğer boyutu da dilin kültüre etkisi olacaktır. Dilin Kültüre Etkisi Bir milletin yaşam tarzı, dini inanışları, giyim tarzları, sanatları olmak üzere her türlü ...

Devamını Oku »

Genç Kalemler Dergisi – Yeni Lisan Makalesi

II. Meşrutiyetten sonra 1911’de Selanik’te yayımlanan, Yeni Lisan hareketinin savunucusu olan ve Milli Edebiyatı başlattığı kabul edilen dergidir. 15 günde bir çıkan edebi ve milli bir mecmuadır. Kapatılana kadar Türkçülük ideolojisinin yayın organı olmayı sürdürmüştür. Üyeleri edebi faaliyetlerinin getirmiş olduğu siyasi boyutlarını yani Türkçülük fikirlerini gizlemeyi düşünmemişlerdir. Dilde sadeleşme adına, milli bir edebiyatın oluşturulması adına sistemli bir hareket içerisinde bulunmuşlardır. ...

Devamını Oku »

Milli Edebiyat Dönemi ve Özellikleri

Milli edebiyat, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, yirminci yüzyılın başlarında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle kuvvetlenen Türkçülük akımının savunduğu düşüncelerin edebiyat eserleri vasıtasıyla anlatılmaya başlandığı ve 1911-1923 yıllarını kapsayan dönemdir.  Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu Aslında tanımda belirttiğimiz 1911-1923 yılları arasına milli edebiyatı sıkıştırmak çok büyük bir hata olacaktır. Zira Milli Edebiyat kendinden yıllar önce ortaya çıkmış kıvılcımlardan başlamakla beraber çok ...

Devamını Oku »

Hürriyet Bayrakları Hikaye İncelemesi

Hikaye 10 Temmuz’un ikinci yıl kutlamalarından bahsediyor. 10 Temmuz 1324/ 23 Temmuz 1908 yılı II. Meşrutiyet’in kabul edildiği yıldır. Artık padişah mutlak idareci değildir. Padişahın yanında meclis de vardır. Burada bizleri ilgilendiren bir durum sansürün kalkmış olmasıdır. Sansür kalkar kalkmaz da yeni dergi ve gazetelerin çıktığını görüyoruz: Genç Kalemler, Türk Yurdu… Bu tarihlerde Osmanlı Devleti dağılma aşamasındaydı. XIX. yüzyılın ortalarında ...

Devamını Oku »