Milli Edebiyat

Milli Edebiyat Dönemi ve Özellikleri

Milli edebiyat, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkan, yirminci yüzyılın başlarında II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle kuvvetlenen Türkçülük akımının savunduğu düşüncelerin edebiyat eserleri vasıtasıyla anlatılmaya başlandığı ve 1911-1923 yıllarını kapsayan dönemdir.  Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu Aslında tanımda belirttiğimiz 1911-1923 yılları arasına milli edebiyatı sıkıştırmak çok büyük bir hata olacaktır. Zira Milli Edebiyat kendinden yıllar önce ortaya çıkmış kıvılcımlardan başlamakla beraber çok ...

Devamını Oku »

Hürriyet Bayrakları Hikaye İncelemesi

Hikaye 10 Temmuz’un ikinci yıl kutlamalarından bahsediyor. 10 Temmuz 1324/ 23 Temmuz 1908 yılı II. Meşrutiyet’in kabul edildiği yıldır. Artık padişah mutlak idareci değildir. Padişahın yanında meclis de vardır. Burada bizleri ilgilendiren bir durum sansürün kalkmış olmasıdır. Sansür kalkar kalkmaz da yeni dergi ve gazetelerin çıktığını görüyoruz: Genç Kalemler, Türk Yurdu… Bu tarihlerde Osmanlı Devleti dağılma aşamasındaydı. XIX. yüzyılın ortalarında ...

Devamını Oku »

Türk Yurdu Dergisi

Türk Yurdu dergisi, 1911 yılının Kasım ayında Mehmet Emin, Akçuraoğlu Yusuf, Ahmed Hikmet, Akil Muhtar ve Ahmed Ağaoglu tarafından çıkarılmıştır. Günümüze kadar yayınına deva dergi Türkçü bir dergidir. Kurucularına baktığımızda derginin sahibi olarak Mehmet Emin’dir. Mehmet Emin’in vali olarak atanmasından sonra derginin başına Akçuraoğlu Yusuf geçmiştir. Türk Yurdu dergisi Türk Ocağı’nın yanında yer alır. Türklerin yararına çalışmayı hizmet edinmiş bir ...

Devamını Oku »

Dil ve Kültür İlişkisi

Mehmet Kaplan “Her millet dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu esnada akan bir nehir gibi içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır. Her medenî milletin konuşma ve yazı dili karşılaştığı medeniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle doludur. Bu bakımdan her milletin dili o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin adeta özetidir.” demiştir. Milletlerin binlerce yıl süren serüvenlerinden dilin nasıl etkilendiğini en ...

Devamını Oku »

Genç Kalemler Dergisi ve Yeni Lisan Makalesi

II. Meşrutiyetten sonra 1911’de Selanik’te yayımlanan, Yeni Lisan hareketinin savunucusu olan ve Milli Edebiyatı başlattığı kabul edilen dergidir. 15 günde bir çıkan edebi ve milli bir mecmuadır. Kapatılana kadar Türkçülük ideolojisinin yayın organıdır. Üyeleri edebi faaliyetlerinin siyasi boyutlarını yani Türkçülük fikirlerini gizlemeyi düşünmemiştir. Dilde sadeleşme adına, Milli bir edebiyatın oluşturulması adına sistemli hareketi gerçekleştirmişlerdir. Türkçedeki yabancı hakimiyetinin sonlandırılması yönünde görüşlerini ...

Devamını Oku »

Biz Nasıl Şiir İsteriz Şiirinin İncelenmesi ve Tahlili

Biz Nasıl Şiir İsteriz “Köroğlu” ne? Anadolu dağlarında görünen, Hep evleri, yapıları çamurlara bürünen, Köycüklerde, rencberlerin yurtlarında okunur:   Bir kitap ki ya bir yetim keçisini çaldırtır, Ya bir çiftçi çocuğunu ıssız dağa kaldırtır, Öyle şeyler belletir ki akıllara dokunur.   “Fâtih” nedir? İstanbul’un surlarının altında, Karadeniz Boğazı’nda, Hisar’ların sırtında, Gayet güzel düşünülmüş, gayet iyi duyulmuş.   Bir şiir ki ...

Devamını Oku »