Edebiyat

EDEBİYATA GİRİŞ

METİNLER

ÖĞRETİCİ METİNLER

EDEBİ METİNLER

  • Olay Çevresinde Oluşan Metinler
  • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

METİN TÜRLERİ

SÖZLÜ METİN TÜRLERİ

TİYATRO

Geleneksel Türk Tiyatrosu

→ Modern Tiyatro

ŞİİR

ŞİİR TÜRLERİ

ŞİİRDE AHENK

SÖZ SANATLARI

TÜRK EDEBİYATI’NIN DÖNEMLERİ

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

Sözlü Dönem

Yazılı Dönem

İSLAMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

→ İslami Dönemde İlk Eserler

→ Anadolu’daki İlk Ürünler

Divan Şiiri

Halk Şiiri

BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

→ Tanzimat Dönemi

→ Serveti Fünun Edebiyatı

→ Fecri Ati Edebiyatı

→ Milli Edebiyat Dönemi

→ Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

EDEBİ AKIMLAR