10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

Yeni müfredata göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersinin konuları yıllık plan dahilinde aşağıdaki gibi işlenecektir. Konu başlıklarına tıklayarak ayrıntılı konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz..

Aşağıdaki ders başlıkları üzerinde 10.sınıf edebiyat konularını müfredat sırasına göre inceleyebilir ve ihtiyaç duyduğunuz başlıklara tıklayarak ders notlarına ulaşabilirsiniz. Her konunun altında Deniz Hoca tarafından sizlere özel olarak hazırlanmış slayt ve PDF çalışma kağıtlarını da indirebilirsiniz.

10.Sınıf Edebiyat Konuları

I.DÖNEM (10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları)

I.ÜNİTE: GİRİŞ ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat)Yazma (1X2=2 saat)Sözlü İletişim (1X2=2 saat)
 • Yazının gelişimi
 • Türk yazı sanatı
 • Alfabeler
 • Hat sanatı
 • Yazı tipleri / karakterleri
 • Kağıt
 • Kütüphane

(Yukarıdaki konularda hazırlıklı konuşmalar yapılacak, görsellerle desteklenecek)

 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

II.ÜNİTE: HİKÂYE ( 5 hafta – 25 saat)

Okuma (3X5=15 saat)Yazma (1X5=5 saat)Sözlü İletişim (1X5=5 saat)

1. Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek
2. İki halk hikâyesi örneği
3. Bir mesnevi örneği
4. Tanzimat Dönemi’nden bir hikâye örneği
Ayrıca Bkz -> Tanzimat Edebiyatı
(Ayrıca Bkz. ⇒ hikâye )

5. Milli Edebiyat Döneminden bir hikâye örneği

 

* Hikaye yazma çalışması

* Öğrencilerin yazmış olduğu metinlerin çeşitli şekillerde sergilenmesi

* Bir hikayeyi ve bu hikayeden uyarlanmış bir filmi izlemek, değerlendirmesini yapmak.
 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Metinlerdeki fiilimsiler bulunur.

III.ÜNİTE: ŞİİR ( 6 hafta – 30 saat)

Okuma (3X6=18 saat)Yazma (1X6=6 saat)Sözlü İletişim (1X6=6 saat)

1. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği

2. Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri

3. Halk edebiyatından bir ilahi ve bir nefes örneği

4. Halk edebiyatından üç mâni (düz, kesik ve yedekli mâni) ve bir türkü örneği

5. Halk şiirinden bir koşma örneği

6. Divan şiirinden iki gazel örneği

7. Divan şiirinden bir kaside örneği

8. Divan şiirinden bir şarkı örneği

 

 

* Mani ve koşma yazma çalışması

* Öğrenci çalışmaları değerlendirilir ve sergilenir.

* Öğrencilerin çevresinden mani örnekleri derlemesi ve bunu sınıfta sergilemesi

* Öğrencilerin koşma, semai, varsağı, destan, türkü, mâni, ilahi, nefes vb. alanlarda şiir dinletisi hazırlaması

* Öğrencilerin gazel, kaside, şarkı, rubai, terkibibent vb. gibi alanlarda şiir dinletisi hazırlaması

* Öğrencilerin bu dinletiler sonrası ahenk unsurları, ses akışları ve hissettirdikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunmaları sağlanır.

 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Metinlerdeki isim tamlamalarının bulunması

IV.ÜNİTE: DESTAN/EFSANE ( 5 hafta – 25 saat)

Okuma (3X5=15 saat)Yazma (1X5=5 saat)Sözlü İletişim (1X5=5 saat)

Ayrıca Bkz ⇒ Destan

Ayrıca Bkz ⇒ Efsane

1. Dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek

2. Türk halk edebiyatından bir efsane örneği

3. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir destan örneği

4. İslamiyet’in kabulünden sonraki dönemden bir destan örneği

5. 1923-1980 dönemi Türk edebiyatındanbir yapma destan örneği

 

 

* Öğrencilerin yakın çevrelerinden  varlıklar, mekânlar, tarihî olaylar, tabiat olayları ve inanışlarla ilgili efsaneleri derlemeleri

* Destan konusundan hareketle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri konusunda yazı yazma

* Derlenen efsanelerin sınıfta sunumu
 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Metinlerdeki sıfat tamlamalarının bulunması

V.ÜNİTE: ROMAN ( 6 hafta – 30 saat)

Okuma (3X6=18 saat)Yazma (1X6=6 saat)Sözlü İletişim (1X6=6 saat)

Ayrıca Bkz ⇒ Roman

1. Dünya edebiyatından bir roman örneği
2. Tanzimat Dönemi’nde roman örneği
3. Servetifünun Dönemi’nde  roman örneği
4. Millî Edebiyat Dönemi‘nden bir roman örneği

Ayrıca Bkz -> Tanzimat Edebiyatı

* Roman üzerine çalışma (Roman sonucunun değiştirilmesi, romanın hikayeye dönüştürülmesi, bir kesitin diyaloğa dönüştürülmesi.)

 

* Türk ve dünya edebiyatlarında sinemaya uyarlanmış romanın filmini izleme ve değerlendirme
 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Metinlerdeki cümle çeşitleri bulunur.

VI.ÜNİTE: TİYATRO ( 4 hafta – 20 saat)

Okuma (3X4=12 saat)Yazma (1X4=4 saat)Sözlü İletişim (1X4=4 saat)

1. Geleneksel Türk tiyatrosundan iki metin örneği (Karagöz, orta oyunu)
Ayrıca Bkz ⇒
Karagöz
Orta Oyunu
Meddah

2. Modern Türk tiyatrosundan bir metin örneği ( Tanzimat Dönemi’nde Tiyatro )

Ayrıca Bkz ⇒ Tiyatro

* Öğrencilerin inceledikleri metinlerden hareketle geleneksel tiyatronuneğlence kültürümüzdeki yeri, Osmanlı toplumunun bir arada yaşama kültürü,isimlerle karakter arasındaki ilişki, yanlış anlamalar ve şive taklitleri, gibi konular üzerinde yazı yazmaları sağlanır.

Meddah hakkında bilgi verilir. Öğrencilerinizledikleri birer meddah ve stand-up gösterisinden hareketle kısa bir meddah oyunu sunmaları sağlanır. Genel Ağ’dan Karagöz oyunu videoları izlenir.
 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Metinlerdeki cümle çeşitleri bulunur.

VII.ÜNİTE: ANI (HATIRA) ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat)Yazma (1X2=2 saat)Sözlü İletişim (1X2=2 saat)

Ayrıca Bkz ⇒ Hatıra

1. Servetifünun anı örneği
Ayrıca Bkz ⇒ Servet-i Fünun Edebiyatı

2. Cumhuriyet Dönemi’nden anı örneği
Ayrıca Bkz ⇒ Cumhuriyet Edebiyatı

*Anıların hikâye ve roman gibi türlerle kaynaklık edebileceği vurgulanır. (Örneğin; Ömer Seyfettin’in “Kaşağı”, Orhan Kemal’in “Sağ İç”, Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” gibi.)

* Anı (Hatıra) yazma çalışmasıÖğrencilerden bir hatıralarını anlatmaları istenir.
 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Metinlerdeki cümle çeşitleri bulunur.

VIII.ÜNİTE: HABER METNİ ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat)Yazma (1X2=2 saat)Sözlü İletişim (1X2=2 saat)

1. Güncel gazete ve dergilerden iki haber metni
2. Genel Ağ haberlerinden bir metin

* Habercilikte yer alan 5N 1K kuralından ve diğer habercilik terimlerinden bahsedilir.

* Habercilik çeşitleri ele alınır.

* Haber metinlerinin sanat metinlerine kaynaklık edebileceği belirtilir. (Örneğin Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”, Orhan Kemal’in “Vukuat Var” adlı eserleri)

* Öğrencilerin belirledikleri bir olayı haber metnine dönüştürmeleri

* Haber spikerliği

* Öğrencilerin haber metnini sınıfta sunmaları

 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Metinlerdeki cümle çeşitleri bulunur.

IIX.ÜNİTE: GEZİ YAZISI ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2=6 saat)Yazma (1X2=2 saat)Sözlü İletişim (1X2=2 saat)

1. Divan edebiyatından bir gezi yazısı örneği (Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme adlı eseri)
2. Cumhuriyet Dönemi’nden iki geziyazısı örneği

Ayrıca Bkz ⇒ Gezi Yazısı

* Gezi yazısı yazma çalışması

* Yazılan gezi yazısının sınıfta sunumu

 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Metinlerdeki cümle çeşitleri bulunur.

10.Sınıf Edebiyat PDF Deniz Hoca

Yukarıdaki bağlantılardan “10.sınıf edebiyat Deniz Hoca PDF” dosyalarını indirebilirsiniz. Ayrıca “10.sınıf edebiyat konuları 2021” güncel başlıklarını da inceleyebilirsiniz. Deniz Hoca tarafından hazırlanan tüm “Edebiyat PDF” çalışma kağıtlarını “www.edebiyatciyim.com” sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Lisedeki tüm edebiyat dersleri için hazırlamış olduğumuz PDF çalışma kağıtlarına “Edebiyat Ders Notları” başlığından ulaşabilirsiniz.

Deniz Hoca 10.sınıf edebiyat konu anlatımlarının oynatma listesine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.