12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

2018-2019 yılından itibaren 12.sınıflara uygulanacak yeni müfredat dahilindeki “12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları” aşağıdaki tablolarda üniteler şeklinde yer almaktadır.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı tablosunda yer alan ilgili ders başlıklarına tıklayarak ayrıntılı konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz.

(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerine özel paylaşımların yapıldığı Facebook grubuna katılmak için TIKLAYINIZ)

12.Sınıf Edebiyat Konuları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat II.ÜNİTE: HİKAYE

⇒ Hikaye Ünitesi Özet PDF ⇐

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat III.ÜNİTE: ŞİİR

5. Ünite: Tiyatro

 • 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. Ünite: Deneme

 • Deneme Nedir?
 • Dünya Edebiyatında Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme

7. Ünite: Söylev (Nutuk)

 • Söylev (Nutuk) Nedir?
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev
 • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
 • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

I.ÜNİTE: GİRİŞ ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2= 6 saat)Yazma (1X2= 2 saat)Sözlü İletişim (1X2= 2 saat)
 1. Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki (Edebiyat Felsefe İlişkisi)
2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler
4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

* Edebî eserlerin bir düşünce akımını / felsefi anlayışı yansıtabileceği, aynı şekilde felsefenin de edebiyattan yararlanabileceği üzerinde durulur.

* Siyasi ve toplumsal değişim, teknoloji, çeviri, yazarların dil tercihleri gibi hususların yazı ve konuşma dilini etkilediği belirtilir.

*Öğrencilerden toplumsal değişim, teknoloji ve sosyal medyanın dili nasıl etkilediği hakkında bir yazı yazmaları istenir.*Öğrencilerden hayatımıza yeni girmiş teknolojik terimler üzerine bir sunum yapmaları istenir. Bu sunumda terimlerin yazılış ve telaffuzları ile ilgili hususlara da değinilir.

Dil Bilgisi Konuları:

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

 

II.ÜNİTE: HİKÂYE ( 6 hafta – 30 saat)

Okuma (3X6= 18 saat)Yazma (1X6= 6 saat)Sözlü İletişim (1X6= 6saat)
(Ayrıca Bkz⇒ Küçürek Öykü)

1. 1960 sonrası dönemden dört hikâye örneği
2. Küçürek (minimal) hikâye örnekleri

*Öğrencilerden inceledikleri hikâyelerde bulunan tekniklerden en az ikisini kullanarak bir hikâye yazmaları istenir.

*Öğrencilerden küçürek hikâye yazmaları istenir.

*Öğrencilerin yazdığı metinler çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya vb.) sergilenir.

*Öğrencilerden inceledikleri ya da kendi seçtikleri bir hikâyeyi dramatize etmeleri istenir.

*Öğrencilerden bir hikâyecinin hayatını ve eserlerini tanıtan bir sunum hazırlamaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları:

Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

 

III.ÜNİTE: ŞİİR ( 8 hafta – 40 saat)

Okuma (3X8= 24 saat)Yazma (1X8= 8 saat)Sözlü İletişim (1X8= 8 saat)
1. Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışından üç şiir örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği
3. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir örneği
4. Garip akımından iki şiir örneği
5. İkinci Yeni’den iki şiir örneği
6. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şairlerden iki şiir örneği
7. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir örneği
8. 1980 sonrası Türk şiirinden iki örnek
9. Cumhuriyet sonrası halk şiirinden iki şiir örneği

*Saf şiir örnekleri Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sedat Umran gibi şairlerden seçilir.

*Cumhuriyet sonrası (1923-1960) toplumcu şiir örneği Nazım Hikmet, Attilâ İlhan gibi şairlerden seçilir.

*Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiirler Arif Nihat Asya, Orhan Şaik Gökyay, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi şairlerden seçilir.

*Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiirler Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt gibi şairlerden seçilir.

*1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiirler İsmet Özel, Süreyya Berfe gibi şairlerden seçilir.

*Halk şiiri örnekleri (Âşık Veysel, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Abdurrahim Karakoç, Âşık Daimi, Sefil Selimi, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Feymani gibi) 20. yüzyılın önde gelen halk şairlerinden seçilir.

*Şiirler incelenirken gerekirse dünya edebiyatından ilgili şiir örneklerine yer verilir.

*Öğrencilerden inceledikleri şiirlerden birinin tarzını örnek alarak şiir yazmaları istenir.

*Öğrencilerin yazdığı şiirler sınıfta değerlendirilir.

*Öğrencilerin yazdığı şiirler çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya…) sergilenir.

*Öğrencilerden Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinden ve Türk dünyasına ait şiirlerden oluşan bir şiir dinletisi hazırlamaları ve sunmaları istenir.
Dil Bilgisi Konuları:
 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

 

IV.ÜNİTE: ROMAN ( 8 hafta – 40 saat)

Okuma (3X8= 24 saat)Yazma (1X8= 8 saat)Sözlü İletişim (1X8= 8 saat)
Ayrıca Bkz. ⇒ Roman
1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından (1923-1950 arası) bir roman örneği
2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından (1950-1980 arası) iki roman örneği
3. 1980 sonrası Türk edebiyatından bir roman örneği
4. Türk dünyası edebiyatından bir roman örneği
5. Dünya edebiyatından bir roman örneği

*Romanlar farklı anlayış ve akımlardan seçilmelidir.

*Dünya edebiyatına ait roman örneği 20. yüzyıldan seçilmelidir.

*Öğrencilerden inceledikleri romanlardan biri üzerine tanıtma-değerlendirme yazısı yazmaları istenir.
*Öğrencilerin yazdığı yazılar çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya…) sergilenir.
*Öğrencilerin okuyup beğendikleri bir roman hakkındaki düşüncelerini sınıf ortamında hazırlıksız konuşma şeklinde sunmaları sağlanır.
Dil Bilgisi Konuları:
 • Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.
 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 

V.ÜNİTE: TİYATRO ( 4 hafta – 20 saat)

Okuma (3X4= 12 saat)Yazma (1X4= 4 saat)Sözlü İletişim (1X4= 4 saat)
Ayrıca Bkz. ⇒ Tiyatro
1. 1950 sonrası Türk tiyatrosundan üç metin
*Seçilen metinler farklı anlayış ve akımlardan olmalıdır.
*Öğrencilerden bir tiyatro metninin bir bölümünü veya tamamını özelliklerine dikkat ederek radyo tiyatrosuna dönüştürmeleri istenir.*Öğrencilere bir radyo tiyatrosu dinletilir.

*Öğrencilerden yazdıkları radyo tiyatrosunu bilişim teknolojilerini kullanarak seslendirmeleri ve bu seslendirmeyi sınıfta sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları:
 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

 

VI.ÜNİTE: DENEME ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X6= 18 saat)Yazma (1X6= 6 saat)Sözlü İletişim (1X6= 6 saat)
(Ayrıca Bkz.⇒ Deneme)
1. Dünya edebiyatından bir deneme örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960 arası) bir deneme örneği
3. Cumhuriyet Dönemi’nden (1960 sonrası) iki deneme örneği
*Dünya edebiyatından alınan denemenin, türün ilk örneklerinden olmasına özen gösterilir.
*Öğrencilerden istedikleri bir konuda deneme yazmaları istenir.*Öğrencilerin yazdığı yazılar çeşitli araç ve yöntemlerle (sınıf panosu, okul panosu, dergi, gazete, sosyal medya…) sergilenir.*Öğrencilerden, yazdıkları denemeleri sınıf ortamında sunmaları istenir.
Dil Bilgisi Konuları:
 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

 

VII.ÜNİTE: SÖYLEV (NUTUK) ( 2 hafta – 10 saat)

Okuma (3X2= 6 saat)Yazma (1X2= 2 saat)Sözlü İletişim (1X2= 2 saat)
1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki söylev örneği
2. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev örneği
3. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatından bir söylev örneği
*İslamiyet’in kabulünden önceki söylev örneği Kök Türk Kitabeleri’nden seçilir.
*Söylev türünün dünya edebiyatındaki ilk ve önemli örneklerine değinilir.
*Öğrencilerden güncel bir konudan yola çıkarak bir söylev metni yazmaları istenir.*Öğrencilerden yazma çalışmalarında hazırladıkları söylevi sınıfta sunmaları istenir.
Dil Bilgisi Konuları:
 • Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
 • Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

12.Sınıf Edebiyat PDF

Yukarıdaki bağlantılardan “12.sınıf edebiyat Deniz Hoca PDF” dosyalarını indirebilirsiniz. Ayrıca “12.sınıf edebiyat konuları 2021” güncel başlıklarını da inceleyebilirsiniz. Deniz Hoca tarafından hazırlanan tüm “Edebiyat PDF” çalışma kağıtlarını “www.edebiyatciyim.com” sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Lisedeki tüm edebiyat dersleri için hazırlamış olduğumuz PDF çalışma kağıtlarına “Edebiyat Ders Notları” başlığından ulaşabilirsiniz.

Deniz Hoca 12.sınıf edebiyat konu anlatımlarının oynatma listesine aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.