Edebiyat ve Kültür

Türkçedeki 104 Bin Sözcüğün Kökenlere Göre Dağılımı

Yapılan bir araştırmada Türkçedeki kelimelerin kökenleri ile ilgili bir grafik oluşturuldu. Yapılan araştırma sonucuna göre ...

Devamını Oku »

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Herhangi duyguyu, düşünceyi, olayı ve yargıyı bildiren; sözcüklerin belli bir düzene ve kurala göre sıralandığı ...

Devamını Oku »

Tasavvuf Nedir? Tasavvufi Metinler, Tasavvuf Edebiyatının Özellikleri

Bir diğer adı sufilik olan tasavvuf; insan ile Allah ilişkisini bir bütünlük içerisinde açıklayan, Allah’a ...

Devamını Oku »

“Birçok mu” Yoksa “Bir Çok mu” Doğrudur?

Yazımı karıştırılan ve genellikle de hatalı yazılan bitişik kelimelerden biri de “Birçok” sözcüğüdür. Oldukça çok ...

Devamını Oku »

Karagöz Oyunu, Karagöz Nedir? Karagözün Özellikleri

Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan Karagöz, deriden kesilmiş tasvirlere perde arkasından ışık yansıtılmasıyla ...

Devamını Oku »

“Bugün” mü “Bu gün” mü? Bugün Nasıl Yazılır?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ve yazımı genellikle karıştırılan sözcüklerden biri de “Bugün“dür. TDK’ya göre “içinde ...

Devamını Oku »

Duymazlıktan mı Doğrudur Duymamazlıktan mı?

Duymamış gibi davranma gösteren biriyle ilgili kullanılan “Duymazlık” ya da “Duymamazlık” sözcüklerinin kullanımları ile ilgili ...

Devamını Oku »

Yalnız mı Doğrudur Yanlız mı? Yalnız Nasıl Yazılır?

Türkçede sıfat, zarf, bağlaç ve edat görevlerinde kullanılan “Yalnız” sözcüğünün yazımıyla ilgili birçok hatayla karşılaşılabilmektedir. ...

Devamını Oku »

9. Sınıf Türk Edebiyatı

Açık İleti ve Örtük İleti Nedir? Açık ve Örtük İleti Örnekleri

Türk Dili ve Edebiyatı ders kitaplarında yer alan metinlerden sonra sıklıkla karşımıza “Açık ve örtük ...

Devamını Oku »

Kafiye (Uyak) Nedir? Kafiye Çeşitleri

Şiirde ölçüden sonra değerlendirilebilecek ikinci önemli unsur olarak karşımıza kafiye bir diğer deyişle de uyak ...

Devamını Oku »

Nazım Biçimleri – Nazım Şekli

Nazım biçimi şiirin; birimlerinin, kafiye örgüsünün, ölçüsünün özelliklerine göre, dizelerin kendi aralarında toplanış biçimine göre ...

Devamını Oku »
Şiir türleri, konularına göre şiirler, konularına göre şiir çeşitleri

Şiir Türleri Nelerdir? Konularına Göre Şiir Türleri – Şiir Çeşitleri

Edebiyat sanatı içerisinde birbirinden farklı onlarca edebi tür bulunmasına rağmen duyguların, heyecanların ve bazen de ...

Devamını Oku »