Türkçe

Eksiltili Cümle, Eksiltili Cümle nedir, Eksiltili Cümle örnekleri, Eksiltili Cümleler, Eksiltili Cümleler örnek, Eksiltili Cümle ne demek

Eksiltili Cümle (Eksiltili Cümle Nedir? Eksiltili Cümle Örnekleri)

Türkçemizde genellikle her cümlede yargı ya da durumu ifade bir yüklem kullanılmaktadır. Ancak bazı cümlelerde ...

Devamını Oku »

Fiilimsiler – İsim Fiil, Sıfat Fiil, Zarf Fiil, Fiilimsi Nedir? Fiilimsi Örnekleri

Fiilden (eylemden) türeyen ancak tam olarak eylem bildirmeyen, fiillerin aldıkları zaman kiplerini ve kişi eklerini ...

Devamını Oku »

Ünsüz Yumuşaması – Ünsüz Yumuşaması Örnekleri

Türkçede günlük hayatta karşımıza en yoğun olarak çıkan ve farkında olmadan sık sık gerçekleştirdiğimiz ses ...

Devamını Oku »
Edat nedir, İlgeç nedir, Edatlar, Edat örnekleri, Edat sözcükleri

Edat (İlgeç) Nedir? Edat Çeşitleri ve Edat Örnekleri

Konuyu daha iyi anlayabilmek için “Edat nedir?” sorusunun cevabını en iyi şekilde bilmek gerekmektedir. Tek ...

Devamını Oku »
Karşılaştırma Cümlesi, Karşılaştırma cümleleri, Karşılaştırma cümlesi örnekleri, Karşılaştırma cümle örnekleri, Karşılaştırma cümlesi nedir, Karşılaştırma cümlesi konu anlatımı

Karşılaştırma Cümlesi (Karşılaştırma Cümlesi Örnekleri)

Aralarında ilişki kurulabilen en az iki varlığı, olayı ve durumu birbirine benzeyen ya da ayrılan ...

Devamını Oku »
Sıfat Tamlaması, Sıfat Tamlaması nedir, Sıfat Tamlamaları, Sıfat Tamlamaları nelerdir, Sıfat Tamlaması örnekleri, Sıfat Tamlaması çeşitleri, Sıfat Tamlaması konu anlatımı

Sıfat Tamlamaları (Sıfat Tamlaması Nedir? Sıfat Tamlaması Örnekleri)

Bir ismin önüne gelerek onları çeşitli açılardan niteleyen ve belirten sözcüklere sıfat diyoruz. Sıfatları oluşturan ...

Devamını Oku »
Zıt anlam, zıt anlamlı kelimeler, zıt anlamlı sözcükler, zıt anlamlısı

Zıt Anlamlı Kelimeler – Zıt Anlam Kelimeler Listesi

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt anlamlı kelimeler” denir. ...

Devamını Oku »

Birleşik Fiiller Nedir? (Kurallı Birleşik Fiiller, Yardımcı Fiiller)

En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle bir eylemi karşılayacak şekilde kurulan eylemlere “Birleşik Fiiller” ...

Devamını Oku »
Belgisiz sıfat, belgisiz sıfatlar, belgisiz sıfat nedir, belgisiz sıfat örneği

Belgisiz Sıfat Nedir? Belgisiz Sıfat Örnekleri

Varlıkların, nesnelerin sayısını ve miktarını tam olarak değil de kabataslak, aşağı yukarı belirsiz bir şekilde ...

Devamını Oku »

Zamir Örnekleri, Zamirlerle İlgili Cümleler

Ad olmadığı halde cümle içinde isimlerin yerine kullanılabilen sözcüklere zamir denir. Bu sözcük türleri aynı ...

Devamını Oku »
İsim kök, ad kök, isim kökü, isim kökleri, isim kök nedir

İsim Kökü Nedir? İsim Kökü Örnekleri

Canlı ya da cansız varlıkları, kavramları, düşünceleri ve duyguları ifade eden, onları karşılayan sözcük köklerine ...

Devamını Oku »
Eş sesli kelimeler, eş sesli, eş sesli sözcükler, eş sesli nedir, eş sesli kelimeler nelerdir, eş sesli ne demek, eş sesli kelime örnekleri, eş sesli kelime hakkında bilgi

Eş Sesli Kelimeler

Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde birbirinden çok farklı bir şekilde en az iki anlama ...

Devamını Oku »