Biyografi

Orhan Seyfi Orhon Kimdir

Orhan Seyfi Orhon, şiire aruzla başlamıştır. Diğer arkadaşları gibi Beş Hececi diye bilinmekle birlikte o da aruzdan kolay kolay vazgeçememiştir. “Fırtına ve Kar” Orhan Seyfi Orhon’un aruz ölçüsü ile yazdığı meşhur bir şiiridir. “Peri Kızı ile Çoban Hikayesi” adlı şiiri ise hece vezniyle yazdığı şiirlerin en ünlüsüdür. Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç kadar olmasa da mizahla ilgilenmiştir. Çeşitli partilerde ...

Devamını Oku »

Benli Ali Kimdir

Daha 16.asır sonlarında birtakım saz şairleri yetiştirdiğini bildiğimiz Cezayir ocakları, 17.asırda da Kayıkçı Kul Mustafa’nın yanı sıra Benli Ali’yi de yetiştirmiştir. Bu şair 1664’te Fransızlar tarafından Cezayir’de yapılan ve firarlarıyla neticelenen bir hücuma aruzla yazdığı bir manzumesinde oldukça güzel tasvir etmiştir. Bu sayede zamanını açık bir şekilde öğrendiğimiz bu şairin hece ölçüsüyle yazdığı bir iki semaisi Cezayir kahramanlarının methine ve ...

Devamını Oku »

Kuloğlu Kimdir

4.Murat devrinde büyük şöhret kazanmış bir saz şairidir. Asıl ismi Süleyman olup Safranboluludur. Miladi 1640, hicri 1049’da 4.Murat’ı ölümü münasebetiyle söylemiş olduğu bir mersiye onun yaşadığı dönemi göstermektedir. Silahtar Tarihi’ndeki bir kayda göre 4. Mehmet zamanında miladi 1686, hicri 1097’de henüz 40 yaşını geçtiği sıralarda ölen şair meşhur musahip Mustafa Paşa’nın babasıdır. Şimdiye kadar ele geçen eserleri arasında Kuloğlu‘nun hayatına ...

Devamını Oku »

Pir Sultan Abdal Kimdir?

Pir Sultan Abdal 16. Yüzyılda yaşamış büyük bir şairdir. Pir Sultan’ın asıl adı ise Haydar’dır. Yaşamının büyük bir kısmını Sivas’ın Banaz köyünde geçirmiştir. Pir Sultan Abdal 16. Yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da baş gösteren Safevi devleti (Şah İsmail) yanlısı mezhep olaylarına karışmıştır. Sivas Beylerbeyi Hızır Paşa tarafından idam ettirilmiştir. Bu idamın 1547-1551 veya 1587-1590 yılları arasında olduğu sanılmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalarda ...

Devamını Oku »

Elif Şafak Kimdir?

25 Ekim 1971 tarihinde Strazburg’da doğdu. Gençliğini Ankara, Madrid, Amman, Köln, İstanbul, Boston, Michigan ve Arizona’da geçirdi. Ortaokulu annesinin diplomat olarak görev yaptığı Madrid’de tamamladı. Liseyi ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde okudu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Orta Doğu Üniversitesinde Kadın Çalışmaları Bölümünde tamamladı.Master tezini ise” Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde Döngüsel Evren ve ...

Devamını Oku »

Faruk Nafiz Çamlıbel Edebi Kişiliği ve Eserleri

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898- 1973) 1. Şiire Birinci Dünya Savaşı’nda aruzla başladı. Daha sonra da hece ile şiirler yazmaya başladı; fakat hece ile şiirler yazarken aruzla şiirler yazmaya da devam etti. 2. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle ün yapmıştır.  3. Şiirlerinde Anadolu’yu ve memleket sevgisini anlatır. Memleketçi şiirin en önemli ismidir. ...

Devamını Oku »