Kuloğlu Kimdir

4.Murat devrinde büyük şöhret kazanmış bir saz şairidir. Asıl ismi Süleyman olup Safranboluludur. Miladi 1640, hicri 1049’da 4.Murat’ı ölümü münasebetiyle söylemiş olduğu bir mersiye onun yaşadığı dönemi göstermektedir. Silahtar Tarihi’ndeki bir kayda göre 4. Mehmet zamanında miladi 1686, hicri 1097’de henüz 40 yaşını geçtiği sıralarda ölen şair meşhur musahip Mustafa Paşa’nın babasıdır.

Şimdiye kadar ele geçen eserleri arasında Kuloğlu‘nun hayatına ait başka bir bilgi edinilebilecek net bir kaynak ortaya çıkmamıştır. Fakat bütün eserlerine hakim olan aşk ve kahramanlık hisleri Osmanlı ordularında veya donanmasında dövüşmüş bir saz şairi olduğunu açıkça göstermektedir. Bundan başka yine Kuloğlu mahlasını taşıyan ve Rıdvan Nafiz tarafından bulunmuş bir koşma onun Cezayir’de deniz harplerine karışmış olduğunu da anlatmaktadır. Evliya Çelebi’nin bir kaydı yine bu asrın meşhur saz şairi Katibi’nin bir manzumesi onun Kayıkçı Kul Mustafa ve Katibi ile muasır ve arkadaş olduklarını ve zamanında büyük şöhret kazandığını göstermektedir. Bütün saz şairleri gibi tasavvuf tesirinden tamamen kurtulamamış olmakla birlikte şiirlerinde en çok aşk ve kahramanlık hislerini terennüm etmiş, halk zevkinin inceliklerini ve güzelliklerini başarıyla benimsemiş, klasik edebiyat tesirinden de az çok uzak kalmaya muvaffak olmuştur. Gevheri üzerinde onun etkisini görmemek mümkün değildir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.