Yazım yanlışları

Her Şey mi Herşey mi? Her Şey Nasıl Yazılır?

Dilimizde sıklıkla kullandığımız ama bir o kadar da yazımı konusunda hatalar yaptığımız sözcüklerin başında belki de “Her şey” gelmektedir. Bugün gerek sosyal medya paylaşımlarında gerekse internette yer alan metinlerde bu sıfat tamlamasıyla ilgili ne denli yazım yanlışları yapıldığı hemen göze çarpmaktadır. Peki neden “Her şey” söz öbeğini doğru yazamıyoruz? Özellikle “Şey” sözcüğünün bizlere pek anlam ifade etmediğini düşündüğümüzden bu sözcüğün ...

Devamını Oku »

“Bugün” mü “Bu gün” mü? Bugün Nasıl Yazılır?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ve yazımı genellikle karıştırılan sözcüklerden biri de “Bugün“dür. TDK’ya göre “içinde bulunulan gün” anlamında olan bu sözcüğün doğru yazımı aslında kullanıldığı yere göre değişmektedir. İçinde bulunulan gün ya da dönemi ifade etmek için kullanılan “Bugün” sözcüğü bitişik yazılır. Örnek Bugün beklediğimiz toplantı gerçekleşmedi. Bugünlerde sessizce odasında oturuyordu. Yukarıdaki örneklerde kullanılan sözcük içinde bulunulan gün ya da ...

Devamını Oku »

Duymazlıktan mı Doğrudur Duymamazlıktan mı?

Duymamış gibi davranma gösteren biriyle ilgili kullanılan “Duymazlık” ya da “Duymamazlık” sözcüklerinin kullanımları ile ilgili sıklıkla hata yapılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre doğru olan kullanım “Duymazlık”tır. Sosyal medya ve forumlarda bu sözcük ile ilgili çeşitli yorumlar, görüşler olsa da TDK’nın kullanımı esas alınmalıdır. Doğru: Duymazlık Yanlış: Duymamazlık Örnek İşine gelmediğinde bizi duymazlıktan gelirdi.

Devamını Oku »

Sigara İçmek mi Doğrudur Sigara Kullanmak mı?

Yazımı ve söylenişinde sıklıkla hata yapılan kullanımlardan biri de “Sigara içmek” ifadesidir. Dilimizde sıklıkla “Sigara kullanmak” şeklinde söyleniş ve yazılışlara rastlanmaktadır. TDK “Sigara içmek” ifadesini dumanını emerek içine çekmek şeklinde anlamlandırdığı için “Sigara kullanmak” ifadesi yanlış bir kullanımdır. Doğru: Sigara İçmek Yanlış: Sigara Kullanmak Örnek Ahmet Bey günde üç paket sigara içiyordu.

Devamını Oku »

Yalnız mı Doğrudur Yanlız mı? Yalnız Nasıl Yazılır?

Türkçede sıfat, zarf, bağlaç ve edat görevlerinde kullanılan “Yalnız” sözcüğünün yazımıyla ilgili birçok hatayla karşılaşılabilmektedir. Yanında başka kimse bulunmayan anlamına gelen bu kelimenin yazımıyla ilgili en büyük yanlışlık sözcüğün “Yalnız” şeklinde yazılmasıdır. Türkçe bir kelime olan “Yalnız” kelimesinin kökeni “Yalınız” ya da “Yalın olmak” olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle “Yalın olmak” ifadesi akılda tutularak sözcüğün yazımı konusundaki hatalar giderilebilmektedir. Yalnız, kendi ...

Devamını Oku »

Eşofman mı Doğrudur Eşortman mı? Eşofman Nasıl Yazılır?

Halk arasında yazımının yanı sıra söylenişinde de büyük hata yapılan sözcüklerin başında yer alan sözcüklerden biri de “Eşofman” kelimesidir. “Eşofman nasıl yazılır?” sorusu internette sıkça aranmaktadır. Halk arasında “Eşortman“, “Aşofman” ve hatta “Haşörtman” şeklinde telaffuz edilebilmektedir. Eşofman, spor esnasında giyilen, rahatlık sağlayan iki parçalı bir giysi türüdür. Eşofman sözcüğü Fransız kökenlidir. Fransızca ısınma manasına gelen “échauffement“ sözcüğünden alıntı yapılarak Türkçeye “Eşofman” şeklinde ...

Devamını Oku »