İdealizm Nedir?

Batı idealizmin kurucusu Platon, varlığı ve dolayısıyla dünyayı, idealar ve görünüşler dünyası olarak iki farklı biçimde ele almıştır. Platon’a göre gerçeklik idealar dünyasıdır. 

İnsanın yüzleştiği ve gerçekten zannettiği her şey aslında ideaların birer yansımasıdır ve onlara ait bilgiler doğrulu yani gerçekliği de ideası ile uyuşma ölçütüne bağlıdır. Bu sebeple insanın gözlemlediği, deneyimlediği dünya görünüşler, gölgelerden ibaret olduğunda dolayı bu gözlem ve deneyimler hiçbir zaman tam olarak gerçekliğin doğru bilgisini vermez. Asıl gerçekliğin yani ideaların bilgisine akıl yoluyla ulaşılabilir. Bu bağlamda idealizm, mutlak olarak belirlediği ideaların bilgisinin ve ideal değerlerin genel geçer, evrensel olduğunu ve eğitimde de bunlara ağırlık verilmesi gerektiğini savunur. Şöyle ki iyi, doğru ve güzel birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir ve özünde değişmeyen evrenin daimi unsurlarıdır. Bu sebeple içeriği dini, felsefi, tarihi, edebi ve sanatsal eserlerden elde edilecek doğrulardan oluşan bir eğitim programı tercih edilmelidir. Çünkü eğitim, insanın mevcut potansiyelini temellendirme ve geliştirme süreci, öğrenme de insan zihnindeki doğuştan gelen doğru bilgilerin hatırlanması için bir uyarılma sürecidir. Öğretmen ise evrensel değerlerin taşıyıcısı, ahlaki ve kültürel bir modeldir. Platon’a göre eğitim hem bireyin hem de devletin yapısını düzeltebilecek en önemli yöntemdir. Bilginin kaynağı akıldır bu sebeple eğitim, insanın doğuştan getirdiği bilgiyi ve yetileri kullanmasına imkân vermeli ve gerçekliğe ilişkin tasarımlar ortaya konulmalıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.