Modernizm Nedir

Modernizmi ilk başta sözlük anlamı ve terim anlamı olmak üzere iki başlık altında incelemek gerekiyor.

Modernizm nedir ?

modernizm

modernizm

         A) Sözlük Anlamıyla Modernizm:

Modernizm – Modernus

Modernus – Modern-us

Modern – Moda: Hemen, şimdi, yeni

Modernizm – Modern-izm

Modern: Hemen, şimdi, yeni olan

İzm: Batıl dillerinde kullanılan bir son ektir. Sonuna geldiği kelimenin anlamı ile ilgili olarak onu benimseyen, sahiplenen  anlamları verir. Aynı zamanda bu tipik görüşleri, özel düşünce sistemlerini ifade eder. 

 

B) Terim Anlamıyla Modernizm:

Modernizm sosyoloji bilimine ait bir terimdir. Modernizm batıda keşifler, rönasans ve reform hareketlerinden sonra 16. Ve 17. Yüzyıllarda başlayan bir fikir hareketidir. Bununla beraber modernizm 18.yüzyıldan sonra gittikçe gelişen ve 20.yüzyılda II.dünya savaşına kadar etkileri yoğun bir şekilde hissedilen fikir ve sanat akımıdır.

Peki modernizm ne zaman ve nasıl doğmuştur?

                Bu kelime Batı’da 5,12 ve 13.yüzyılda kullanılmıştır. Daha sonra 16. Ve 17.yüzyıllarda daha fazla gündeme gelmiştir. Modernizmi belli başlı bir fikir hareketi durumuna getiren düşünürler ise Descartes, Montesquie, Jean Jack Rousseau ve Kant’tır. Modernizmi 18.yüzyılda Kant sistemli hale getirmiştir. Modernizm Batı’da kiliseye karşı bir tepki olarak doğmuştur.

Modern Edebiyatın/Romanın Hakim Özellikleri:

Modernizm özellikleri edebiyatta şu şekilde görülür:

1) Realizm akımına bağlı olmak: Realizm bir edebiyat akımıdır. Realizm akımı çevremizdeki nesne ve olayları görüldükleri gibi anlatmaktır. Realist yazarlar nesne ve olayları göründükleri gibi ele alırlar. Bütün olaylar anlatılabilir.

2) Gözleme dayanmak: Gözlem, çevremizdeki nesnelerin ve olayların onları benzerlerinden ayırıcı özelliklerini görmek maksadıyla onlara bakmaktır.

3) Tasvire/betimlemeye öncelik vermek: Modern romanda tasvir çok önemli bir yer tutar. İnsanların yaşadıkları çevre ile kişilikleri örtüşür. Bu yüzden romanlarda tasvire öncelik verilir. Modern romanlarda kahramanlar, tipler ve karakterler  yaratılır. 

Konuyla İlgili Diğer yazılarımıza Bkz…

Türk Edebiyatında Postmodernizm

Postmodernizm Nedir ve Postmodenizmin Özellikleri

Postmodernizm ve Postmodern Roman

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*