Sorumluluk Değeri 9 ve 10. Sınıf Etkinlikleri

“SORUMLULUĞUNU YAZ “

Sınıf:9-10 sınıf

Hedef: Sorumlu ve sorumsuz davranışlar ve sonuçlar hakkında bilinç geliştirme.

Kazanımlar: 1- Sorumluluğun öneminin farkına varma.

2- Çeşitli alanlarla ilgili sorumlulukları analiz etme.

3- Sorumlu ve sorumsuz davranışları ayırma.

4- Sorumlu ve sorumsuz davranışlara örnek verme.

Sure: 40 dakika

Eğitimsel Materyal: Kağıt, kalem

Eğitimsel Metot: Beyin Fırtınası, Metin oluşturma

Süreç: Araştırmacı, oturuma gecen çalışmanın sonunda verdiği ek etkinlik hakkında

kısa bir geri bildirim alarak başlar. Grup üyeleri sorumlulukla ilgili yazdıkları kısa

hikayeyi grupla paylaşırlar.

Araştırmacı grup üyelerine üçer kişilik gruplara ayıracak ve her gruba tartışmak

üzere aşağıdaki sorular yazılı olarak verilir.

1- Hayatınızda üstlendiğiniz en önemli sorumluluk neydi?

Kendinizi nasıl hissettiniz?

2- Hayatınız boyunca yaptığınız en sorumsuz şey nedir?

Sonucunda ne oldu?

3- Üzerinizde ne kadar sorumluluk olduğunu düşünüyorsun?

Çok fazla. Çok az. Bu durum nasıl değişir açıklayın?

4- Liseye veya üniversiteye geçince sizi nasıl sorumluluklar bekliyor, Onlarla nasıl

baş etmeyi düşünüyorsun?

5- Evinizin sorumlulukları ev üyeleri arasında nasıl paylaşılıyorsunuz? Eğer varsa

83

sorumluluklarınız nelerdir?

Gruplardan soruları birlikte tartıştıktan sonra bu soruların cevaplarını içeren birer

metin oluşturmaları istenir. Her grubun oluşturduğu metin grup sözcüsü tarafından

okunur ve uygun geri bildirimler yapılır oturum sona erer.

Değerlendirme: Gruptan oturum sonunda sorumlu ve sorumsuz davranışlar ve sonuçları hakkında bilinç geliştirmeleri beklenir.

Ek Etkinlik: Grup üyelerinden 20 yıl sonraki hayatlarını hayal ederek nasıl sorumluluklar üstlenebileceklerini yazmaları ve grupla paylaşmaları istenir.

 

“ONLARI DA HATIRLA”

Hedef: Başkalarına karşı sorumluluklarının farkına varabilme

Kazanımlar: 1- Sorumluluğun gereğini anlama

2- Başkalarına karşı sorumluluklarını söyleme.

3-Sorumlulukları yerine getirmede istekli olma.

Sure: 40 dakika

Eğitimsel Materyal: Kağıt, kalem

Eğitimsel Metot: Yazı çalışması, Tartışma, Düz anlatım

Süreç: Araştırmacı, grup üyelerinden gecen hafta hazırlamalarını istediği ek

etkinliğin sonucu görmek istediğini belirtir. Öğrencilerin yazdıkları yazıları grupla

paylaşmaları sağlanır. Daha sonra grup üyelerinden, bir yakınlarının birinin hastanede ya da bakımevinde kaldığını düşünmelerini istenir ve ona kart ya da mektup yazacakları bir çalışma yapacakları söylenir.

Gruba gerekli sure tanındıktan sonra çalışmalarını sınıfta paylaşmalarını istenir. Grup üyelerine yaşlılar ve hastaların bu kartları aldıklarında neler hissedecekleri hakkında konuşarak etkinliğin ikinci aşamasına geçilir.

Gruptan, öğrencilerden hasta veya bakımevi ziyaret anıları olanlar varsa, onları paylaşmaları istenir. Yaşlılara ve hastalara karşı sorumluluklarımızı tartışarak çalışma tamamlanır.

Değerlendirme: Oturumun sonunda gruptan başkalarına karşı sorumluluklarının farkına varabilmeleri beklenir.

Ek Etkinlik: Grup üyelerinden hasta veya bakımevinde olan yakınları veya komşuları ziyaret etmeleri istenir. Ayrıca önümüzdeki etkinliğe hazırlık amacıyla

çevrelerindeki yardım kuruluşları hakkında bilgi toplamaları istenir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.