Etiket Arşivi: Divan edebiyatında öğretici metinler

Osmanlı Edebiyatında Öğretici Metinler

Öğretici metinler bir konuda bilgi vermek, bir konuyu öğretmek, açıklamak amacıyla oluşturulan metinlerdir. İslamiyetin etkisinde gelişen Türk edebiyatı incelediğinde nazmın yanında nesir yani öğretici metinlerin daha az yer kapladığı görülür. Osmanlı edebiyatında şiirin önemi daha fazlaydı.  İslam uygarlığı etkisinde gelişen öğretici metinler şu şekildedir: Tefsir kitapları, hadis kitapları, fıkıh kitapları, tasavvufi kitaplar, siyer kitapları, kısas-ı enbiyalar, menakıbnameler, münşeatlar, tezkireler, seyahatnameler, ...

Devamını Oku »