Etiket Arşivi: Roman

Romanda Modernizm

Romanda Modernizm, Romanda Modernizm nedir, Romanda Modernizm özellikleri, modernist roman, modernist roman nedir, modernist roman özellikleri, modernist romanda anlatım

“Romanda Modernizm“i ele almadan önce modernizm hakkında birkaç bilgiye ihtiyacımız olacak. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde aydınlanma ile birlikte demokraside de olan gelişmelerle başlayan modernizm, I. ve II. Dünya Savaşı’yla birlikte büyük yıkıma uğrayan insanlık üzerindeki olumsuzluktan beslenerek güçlenen bir akımdır. Dünyada var olan tüm değerler, kurallar ve anlayışlar insana mutluluk getirmemiş bilakis yıkıma uğratmıştır. Bundan dolayı eskiye karşı olan sanatçılar ...

Devamını Oku »

Kahraman Bakış Açısı

Kahraman Bakış Açısı, Kahraman Bakış Açısı nedir, Kahraman Bakış Açısı özellikleri, Kahraman Bakış Açısı örneği, Kahraman Bakış Açısı metin örneği, Kahraman Bakış Açısı maddeler halinde özellikleri

Anlatmaya bağlı metinlerde yazar, olayları okuyucuya aktaran bir anlatıcı kurgular. Kurgulanan anlatıcı olayları çeşitli pencerelerden görür ve yazarın izin verdiği kadarını okura ulaştırır. Anlatıcının baktığı pencerelerden yani bakış açılarından birisi de “Kahraman Bakış Açısı“dır. Kahraman Bakış Açısı Bu bakış açısında anlatıcı olayların içinde yer alan kahramanlardan birisidir ve bizzat hikayeyi yaşayan biri olarak birinci ağızdan olayları okuyucuya aktarır. Kahraman bakış ...

Devamını Oku »

1923-1950 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Roman (1923-1950), 1923-1950 cumhuriyet dönemi roman, Cumhuriyetin ilk yıllarında roman

Türk Edebiyatı’nın romanla tanıştığı ilk devir olan Tanzimat Dönemi’nde yazılan romanlarda teknik açıdan sıkıntı olmakla birlikte sonraki dönemlerde bu kusurlar giderilmiş ve roman tekniğinde önemli gelişmeler gözlemlenmiştir. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte her alanda olduğu gibi roman türünde de önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1923-1950 yılları arasında Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda roman birçok açıdan gelişim göstermiş, farklı konularda yazılmış ve okur sayısında ciddi artış ...

Devamını Oku »

Bilinç Akışı Tekniği Nedir? (Bilinç Akışı Örneği)

Bilinç Akışı, Bilinç Akışı tekniği, Roman Bilinç Akışı, Hikaye Bilinç Akışı, Roman Bilinç Akışı tekniği, Hikaye Bilinç Akışı tekniği

Roman ya da hikaye türünde karakterlerin aklından geçenleri, o anki duygu ve düşüncelerinin belli ve mantıklı bir sıralama yapmadan, araya girmeden seri şekilde okuyucuya aktarıldığı tekniğe “Bilinç Akışı” denir. Bilinç Akışı Tekniği Nedir? → Anlık izlenimlerden oluşan duygu ve düşünceler dile getirildiğinden aktarılan ifadeler karışık ve düzensiz olabilir. Düşünceler karakterin genellikle kendi ağzından şimdiki zaman şeklinde dile getirilir. → Bu ...

Devamını Oku »

İç Çözümleme Tekniği Nedir? (İç Çözümleme Örneği)

iç çözümleme, iç çözümleme tekniği, hikayede iç çözümleme, romanda iç çözümleme, hikaye iç çözümleme tekniği, roman iç çözümleme tekniği

Günümüz roman ve hikaye türünde anlatılanların okuyucu tarafından kabul edilmesi, daha iyi anlaşılabilmesi ve olaylar karşısında kişilerin duygu ve düşüncelerinin aktarılması için sıklıkla başvurulan tekniklerden birisi “İç Çözümleme“dir. İç Çözümleme Tekniği Nedir? → Bu teknikte kahramanların duygu ve düşünceleri okuyucuya aktarılmaktadır. Anlatıcının bakış açısı her şeyi gören ve bilen, kahramanın iç dünyasına da tanıklık eden ilahi bakış açısıdır. → En ...

Devamını Oku »

İç Konuşma Tekniği Nedir? (İç Konuşma Örneği)

iç konuşma, iç konuşma tekniği, Hikaye iç konuşma tekniği, Roman iç konuşma

Anlatmaya bağlı sanatsal metinlerde sıklıkla gördüğümüz ve durumların okuyucuya en iyi şekilde yansıtılabildiği anlatım tekniklerinin başında “İç Konuşma” gelmektedir. Bu nedenle günümüz roman ve hikaye eserlerinde bu tekniğin sıklıkla kullanıldığını görürüz. İç Konuşma Tekniği Nedir? → Bu anlatım tekniğinde okuyucuya aktarılmak istenenler kahramanın ağzından kendi kendine konuşuyormuş gibi düzenli bir şekilde aktarılır. → Karakter duygu ve düşüncelerini dağınık bir şekilde ...

Devamını Oku »