12 Edebiyat Yazılı Soruları, 12.sınıf edebiyat yazılı soruları, 12 edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları, 12.sınıf edebiyat 1.dönem 1.sınav soruları, 1.dönem 1.yazılı soruları 12 edebiyat

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları başlıklı yazımızda 12.sınıfın ilk sınavlarında sorumlu olunan konular üzerinden soru örneklerini görebilirsiniz. Böylelikle sınav sorularını hazırlarken bu sorular sizlere katkı sunabilir ve sınava hazırlanırken örnek olması adına bu sorularla hazırlık yapabilirsiniz.

12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

12.Sınıf Edebiyat Sınav Soruları

12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1) Dilin değişimini etkileyen sebepleri başlıklar halinde yazınız.

Canlı bir varlık olan dilin değişimini etkileyen çeşitli sebepler vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kültür
  • Din
  • Coğrafya
  • Teknoloji
  • Siyasi Yaşam

2) Türkçe sözlüklerden beş tanesini yazınız.

Divanü Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut

Muhakemetü’l Lugateyn – Ali Şir Nevai

Lehçe-i Osmanî – Ahmet Vefik Paşa

Kamûs-ı Türkî – Şemsettin Sami

TDK Türkçe Sözlük

3) Küçürek hikayenin özelliklerini yazınız.

Hikayelerin bir alt dalı olarak kabul gören ve çok kısa bir şekilde yazılmakla beraber yoğun bir anlatım içeren yazılara “Küçürek hikayesi” ya da “Minimal hikayesi” denilmektedir.

Küçürek hikayeler birkaç cümleden oluşur.

Minimal hikayeler kısa olmakla birlikte yoğun bir anlatım gösterir.

Hikayenin dili şiirsel bir özellikler taşımaktadır.

Türk Edebiyatı’nda da Ferit Edgü, Necati Tosuner, Haydar Ergülen, Ayfer Tunç gibi isimler bu türde başarılı eserler vermiştir.

4) Edebiyat-psikoloji ilişkisi hakkında bilgi veriniz.

İnsan yaşamını anlamayı amaçlayan ve inceleyen “Edebiyat ve Psikoloji” birbirinden beslenen bilim dallarıdır.

Her iki alan da insanın iç dünyasını anlamaya çalışır.

Romanlarda karakterlerin oluşturulmasında ve tahlil edilmesinde psikolojiden yararlanılır.

Edebiyat, psikolojinin çağrışım metotlarından yararlanmış ve “Bilinç Akışı” tekniğini oluşturmuştur.

Felsefe tarihine baktığımızda, pek çok filozofun aynı zamanda edebî bir tarzı kullandıkları görülür. İlk Çağ filozoflarından bazıları görüşlerini şiirler şeklinde dile getirmişler ve aynı zamanda ozan olmuşlardır. Platon, Nietzsche aynı zamanda büyük edebiyatçılardır. Russel, Camus, Sartre Nobel Edebiyat Ödülü’nü almışlardır. Ama bazı çok iyi filozoflar da vardır ki bunlar kötü yazar olmuşlardır. Örneğin Aristoteles, Kant gibi isimler çok iyi filozof oldukları hâlde, kullandıkları dil bakımından iyi yazar değillerdir

5) Yukarıda verilen paragrafta anlatılmak istenen nedir? Kısaca belirtiniz. 

Edebiyat ve felsefe arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır.

Edebiyatçılar eserlerinde bir düşünceyi işledikleri gibi filozoflar da düşüncelerini dile getirirken edebiyatın anlatım gücünden yararlanır. Kimisi bunu o kadar başarılı bir şekilde dile getirir ki edebiyatçıları felsefi güçlerinin önüne geçer.

Düşüncesini daha basit bir edebi ustalıkla anlatanlar çoğu zaman daha çok zihinde kalıcı olmayı başarmışlardır.

Filozof yazarlarımızın edebi  dili kullanımı birbirinden farklıdır .  Fikirleri yazarak aktarmak farklı bir edebi ustalıkta gerektirir. Kimi filozoflarımız bunu oldukça güzel başarırken kimi de diğerleri kadar başaramamıştır.

6) Aşağıdaki cümlelerde ki koyu yazılmış sözcükler ile ilgili bilgileri doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendiriniz. 

Balkona astığı çamaşırlar henüz kurumamış. (temel anlamlı) (D)

Kâğıtlar rüzgârın etkisiyle uçuştu. (somut sözcük) (D)

Birazdan ikinci perde başlayacak. (terim anlamlı sözcük) (D)

Bu işi yapmanın bir yolu vardır. (mecaz anlamlı sözcük) (D)

Derenin şırıltısı kulaklarımızı okşuyordu. (yansıma sözcük) (D)

Kapının kolu oynayınca korkudan ayağa fırladık. (yan anlamlı sözcük) (D)

7) Aşağıda verilen cümlelerde yazım yanlışı olan kelimelerin doğrusunu parantez içine yazınız.

a) Kipriklerini boyadığı için annesi ona kızdı.(kirpik)

b) 1995’deki olay hâlâ hafızalarda.(1995’teki)

c) Geç gelerek yine yapdı yapacağını!(yaptı yapacağı)

d) Okul sözlük alımı için TDK’na başvurmuş. (TDK’ye)

e) İstiklal Marşı 12 mart 1921’de kabul edildi. (12 Mart 1921)

8) 1960 sonrası Türk hikayesi ve yönelimleri hakkında bilgi veriniz.

Bu dönemde geleneksel anlatım ve yapı özelliklerinin yerine yeni anlatım teknikleri ve bakış̧ açıları ile kaleme alınmıştır.

Hikâye türünde eser veren yazar sayısının artması ile hikâye türündeki eserlerde hem konu hem anlayış̧ olarak bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır.

Yazarlar modernizm ve postmodernizm akımlarıyla birlikte hikayeyi teknik ve anlatım olarak geliştirmişlerdir.

1960’lı yılların siyasi ve sosyal ortamı hikayeye taşınmıştır.

Bu dönem hikayelerinde farklı yönelimler vardır: Bireysel duyarlılık, toplumcu gerçekçilik, modernist hikayeler ve milli-dini anlayış.

Bu dönemde “Varoluşçuluk” akımı da hikayemizi etkilemiştir.

Varoluşçuluk, bireyin kendi değerlerini kendinin oluşturabileceğini, geleceğini yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefe akımıdır.

Orta Asya’dan dünyanın dört bir yanına dağılan, akınlarla göçlerle Avrupa içlerine dek ilerleyen Türkler, öz yurtlarından uzaklaştıkça dillerinde de değişmeler, karışmalar olmuştur.
9) Bu parçayı yorumlayan biri Türkçenin değişimiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?
A) Coğrafya farklılaşmasının Türkçede değişime neden olduğu
B) Göçlerle birlikte dilde etkileşimlerin başladığı
C) Türkçenin tarihî süreçte farklı dillerden etkilendiği
D) Teknolojik gelişmelerle Türkçeye yabancı kelimelerin girdiği

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1980 sonrası Türk hikâyeciliği için söylenemez?
A) Toplumsal konulardan uzaklaşılmıştır.
B) Hikâyelerde farklı kurgu teknikleri denenmiştir.
C) Postmodernizmin anlatım tekniklerinden yararlanılmıştır.
D) Hikâye yazarları arasında ortak bir sanat anlayışı gelişmiştir.

11) Aşağıdaki cümlelerde mecaz anlamda kullanılan kelimeleri belirleyerek karşılarına yazınız.
• Bu boş işlerle vakit öldürme: Boş işler / Vakit Öldürmek
• Her zorluğa rağmen ekmeğini taştan çıkarırdı: Ekmeğini taştan çıkarmak
• Bu romana bayıldım: Bayılmak
• Çocuk soğukkanlılığıyla herkesi hayrete düşürdü: Soğukkanlı

12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Video + PDF

Aşağıdaki videoyu seyrederek 12.sınıf edebiyat 1.yazılı çalışmasını benimle birlikte yapabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar dilerim.

 

12.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Konu Anlatımı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
Sınav Soruları ve Cevapları
12.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.