12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve cevapları, 12 edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları, 12.sınıf edebiyat 2.dönem 1.yazılı soruları, 2.dönem 1.yazılı soruları 12.sınıf

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları başlıklı yazımızda 12.sınıfın ilk sınavlarında sorumlu olunan konular üzerinden soru örneklerini görebilirsiniz. Böylelikle sınav sorularını hazırlarken bu sorular sizlere katkı sunabilir ve sınava hazırlanırken örnek olması adına bu sorularla hazırlık yapabilirsiniz.

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı PDF Çalışma Kağıdı

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı İNDİR

12.Sınıf Edebiyat Sınav Soruları

12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında Kurtuluş Savasını konu alan yazar ve eserleri nelerdir?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban

Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye

Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı

Ahmet Hamdi Tanpınar – Sahnenin Dışındakiler

Tarık Buğra – Küçük Ağa

Modersnist romanın özelliklerini yazınız. 

 • Gelenekseli reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimserler.
 • Kurallara ve toplum düzenine isyan vardır.
 • Bireysel ve toplumsal huzursuzluk, bireyin toplumla çatışması, yalnızlık, geleneğe karşı olmak, iç dünyaya kapanmak, küçük burjuva aydınının bunalımları gibi konular işlenir.
 • Genellikle geriye dönüş, iç çözümleme, iç konuşma, iç monolog, bilinç akışı teknikleri kullanılır.
 • Modernist romanlarda varoluşçuluk akımının etkileri bulunur.

Toplumcu gerçekçi romanda ele alınan başlıca temalar nelerdir?

Büyük şehre göçün ortaya çıkardığı problemler, Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları, köylü-ağa, zengin-fakir, öğretmen-imam, aydın-cahil, halk-yönetici, güçlü-güçsüz çatışması gibi konular işlenir.

Postmodernist romanda öne çıkan teknikleri yazınız.

Üst Kurmaca: Üst kurmaca, yazarın romanda kurgu içinde kurgu yapmasıdır. Örneğin polisiye romanın içinde bu türün özelliklerinin de kurgusal olarak yer alması üst kurmacadır.

Metinlerarasılık: Bir metnin kendinden önce yazılmış metinlerle bir şekilde ilişki kurması ve bunun romana yansımasıdır. Örneğin yazarın bir şiirden ya da masaldan etkilenip romanın bir bölümünü o şekilde oluşturması.

Fantastik Öge: Gerçekleşmesi mümkün olmayan olay ve durumların, hayali ürünlerin romanlarda gerçekten olmuş gibi anlatılmasıdır.

Pastiş: Bir yazarın, başka bir yazarın eserindeki dil ve anlatım ile üslup özelliklerini taklit etmesidir.

Parodi: Bir yazarın eserindeki konuyu, başka bir yazarın eserinden örnek alarak oluşturmasına parodi denir.

İroni: Bir yazarın, başka bir sanatçının eserini biraz alay etmek biraz da okuru eğlendirmek amacıyla değiştirip yeni bir mizahi metin oluşturmasıdır.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

……… Tezli……….roman toplumsal ya da siyasal bir sorunu konu alan ve bunu bir teze dayalı şekilde işleyen roman türüdür. Edebiyatımızda Yakup Kadri’nin……. Yaban……’ı ve Kemal Tahir’in……….. Devlet Ana….. romanı örnek gösterilebilir.

Millî Edebiyat anlayışını sürdüren sanatçılar ve ortaya koydukları eserler…… Memleket Edebiyatı”…….. adıyla da bilinmektedir.

1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi Türk romanında Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi romancılarımız BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN roman türünde eserler vermişlerdir.

Elveda Gül Sarı, Toprak Ana gibi eserlerin yazarı CENGİZ AYTMATOV; Kırgız edebiyatı sanatçısı olup Türk dünyası edebiyatının önde gelen isimlerindendir.

Özellikle Latin Amerika edebiyatında belirginleşen BÜYÜLÜ GERÇEKLİK akımı, Gabriel Garcia Marquez’in Nobel’i almasıyla önem kazanan bir edebiyat anlayışıdır.

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz.

 • Cumhuriyet Dönemi Türk romanında birçok yazar, bireyin iç dünyasına yönelik eserler kaleme almışlar; psikoloji açısından olay, mekân gibi ayrıntılara değinmişlerdir. D
 • Cumhuriyet’inilk on yılında yazarlar, genellikle  bireysel sorunlara yönelmişlerdir. Y
 • Postmodernist romanda tarih, yazarın kurgusunu yerleştirmek için kullandığı bir fondur. D
 • Farklı anlatım teknikleriyle ön plana çıkan Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay  yazarlar dini ve milli duyarlılığı esas alan romanlar yazmıştır. Y
 • Milli edebiyat anlayışını sürdüren şairlerin şiirlerinde, halk şiirinden alınan biçimsel özellikler önemli yer tutmuştur. Hece ölçüsü, nazım şekilleri, halkın konuştuğu sade dil, bu kuşağın şiirlerinde kullanılmaya devam etmiştir. D
 • Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gözleme dayalı gerçekçilik, 1930-1940 yılları arasında toplumcu gerçekçiliğe yönelmeye başlar. D
 • Devlet Ana ve Osmancık romanları Osmanlı Devleti’nin kuruluş̧ yıllarını anlatır. D
 • Ahmet Hamdi Tanpınar İçimizdeki Şeytan romanında hayata bakışları farklı iki gencin evliliklerini konu etmiştir. Y
 • Parodi tekniğinde, taklit edilen metnin söyleyiş̧ ve anlatış şekli örnek alınır. Y
 • Cengiz Aytmatov romanlarında Kırgızlara ait efsane, destan, masal, hikâye ve türküleri kullanmıştır. D
 • Postmodernizm, klasik roman anlayışına tepki olarak doğar. D

12 Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (Çalışma Kağıdı + Video)

Aşağıdaki bağlantılardan Deniz Hoca tarafından hazırlanmış olan “Edebiyat Ders Notları PDF” dosyası ile slaytını indirebilir, öğrencileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK YAZILAR
PDF / Slayt
Sınav Soruları ve Cevapları
12.Sınıf Ders Notları
TYT Türkçe 
AYT Edebiyat PDF

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.