Servet-i Fünun Edebiyatı

Serveti Fünun Edebiyatı (Özellikleri, Oluşumu, Sanatçıları, Şiiri, Romanı)

Serveti Fünun, Serveti Fünun Edebiyatı, Serveti Fünun dergisi, Serveti Fünun oluşumu, Serveti Fünun özellikleri, Serveti Fünun sanatçıları, Serveti Fünun hakkında bilgi

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın ikinci ama edebiyatımızın yeni bir kimlik kazandığı dönemi “Serveti Fünun“dur. Daha önceki dönemde Batı’dan alınan yeniliklerin bu dönemde özümsendiği ve köklü değişimlerin yaşandığını söylememiz mümkün. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin önemli bir temelini oluşturan, aynı zamanda YKS, KPSS ve Alan Bilgisi sınavlarında karşımıza çıkması yüksek bir konu olan “Serveti Fünun Edebiyatı“nın tüm ayrıntılarını ve önemli ...

Devamını Oku »

Serveti Fünun Dönemi’nde Roman (Gelişimi, Özellikleri, Sanatçıları)

Servet-i Fünun Edebiyatında Roman, Serveti Fünun Döneminde Roman, Serveti Fünun Roman, Serveti Fünun Döneminde Roman özellikleri

Uzun bir geçmişi olan Türk Edebiyatı mesnevi, halk hikayesi gibi türlerle benzerlikler taşıdığı için aslında roman türüne yabancı değildi. Edebiyatımızın Batı’ya açıldığı ilk andan itibaren roman türüne karşı bir ilgi başlamış ve çeşitli çeviriler bu türün iyice tanınması sağlanmıştı. “Tanzimat Dönemi’nde Roman” başlıklı yazımızda edebiyatımızın roman türüyle tanışmasını ele almış ve bu dönemde ortaya konulan ürünlerin ilk olmaları nedeniyle kusurlu ...

Devamını Oku »

Servet-i Fünun Sanatçıları (Servet-i Fünun Şairleri ve Yazarları)

Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları, Serveti fünun sanatçıları, serveti fünun şairleri, serveti fünun yazarları, serveti fünun isimler

Bu edebiyat akımının temelleri Recaizade Mahmut Ekrem’in teşvikleri ve çabasıyla bir bilim dergisinde atılır. Servet-i Fünun adlı bir fen dergisinin baş yazarlığına Tevfik Fikret adında genç bir şair getirilir. Daha sonraki dönemlerde bu dergi etrafından Ali Ekrem, Ahmed Hikmet, Ahmed Reşid, Ahmed Şuayip, Celal Sahir, Cenab Şahabetdin, Faik Ali, Hüseyin Calıid, Hüseyin Siyret, Hüseyin Suad, Mehmed Rauf, Süleyman Nazif, Süleyman Nesib ...

Devamını Oku »

Serveti Fünun Özellikleri (Serveti Fünun Edebiyatı’nın Özellikleri)

Serveti Fünun Özelikleri, Serveti Fünun'un Özelikleri, Serveti Fünun Edebiyatı Özelikleri, Serveti Fünun Edebiyatı'nın Özelikleri

Serveti Fünun Edebiyatı’nı anlayabilmek için öncelikle bu edebi hareketin oluştuğu dönemi iyice kavramak şarttır. Dönemin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu edebiyatın şifreleri kolaylıkla çözülebilmektedir. Çünkü her edebi topluluk döneminin bir sentezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla Serveti Fünun özellikleri konusuna geçmeden önce “Servet-i Fünun Edebiyatı” başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz. Serveti Fünun’un Özellikleri “Sanat için sanat” anlayışını benimsemişlerdir. Edebiyat-ı Cedide’nin benimsemiş ...

Devamını Oku »

Serveti Fünun Edebiyatı’nın Oluşumu (Başlangıcı ve Gelişimi)

Serveti Fünun, Serveti Fünun oluşumu, Serveti Fünun edebiyatı oluşumu, Serveti Fünun edebiyatının oluşumu

Türk Edebiyatı’nda Tanzimat ile birlikte başlayan batılılaşma sürecinin, en hızlı ve etkili yaşandığı edebi dönem Servet-i Fünun’dur. Batıya, sıkı sıkıya bağlı olan sanatçılardan oluşan Servet-i Fünun edebiyatı oluşumunda Tanzimat’ın büyük bir rolü vardır. II. Abdülhamid’in uyguladığı baskı altında toplumsal konulara yönelemeyen genç sanatçılar özellikle de Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid Tarhan gibi edebiyatçılardan etkilenerek Fransız edebiyatından da büyük ölçüde yararlanarak ...

Devamını Oku »