Tanzimat Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Edebiyatında Gazetecilik (Tanzimat Dönemi Gazeteleri)

Tanzimat Dönemi Gazete, Tanzimat Dönemi Gazeteleri, Tanzimat Dönemi Gazetelerinin özellikleri, Tanzimat Edebiyatında gazete, Tanzimat Döneminde çıkarılan gazeteler

Osmanlı Devleti’nde ilk gazete örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Batı’da büyük bir yer tutan gazetenin Türk edebiyatına girmesiyle birlikte edebiyatın çehresi de hızlı bir şekilde değişmeye ve gelişmeye başlamıştır. Bu nedenle edebiyat ve kültür hayatının geliştirilmesinde, edebiyatın halka ulaşmasında gazetelerin büyük bir önemi vardır. Gazeteler sadece günlük olayların halka duyurulması amacıyla kullanılmamıştır. Aynı zamanda icra edilen edebi eserler ve fikirler gazeteler ...

Devamını Oku »

Tanzimat Edebiyatı’nın Oluşumu (Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi)

Tanzimat Edebiyatının Oluşumu, Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi, Tanzimat Edebiyatı oluşum süreci, Tanzimat hazırlık dönemi

Diğer sanat dallarında olduğu gibi edebiyat da bir toplumun her türlü sosyal, siyasi, ekonomik, askeri vb. şartlarına bağlı olarak bir gelişim gösterir. Bu nedenle “Tanzimat Dönemi Edebiyatı“nı anlayabilmek için 19. yüzyılın genel zihniyetine ve tarihine göz atmamız gerekir. “Tanzimat Edebiyatı’nın Oluşumu“, Osmanlı’nın çöküş sürecini sonlandırması için köklü değişimlere ve yeniliklere yöneldiği bir dönemde başlamıştır. Tanzimat Fermanı’nın İlan Edilmesi Bir dönemler ...

Devamını Oku »

Eleştiri Nedir? Eleştirinin Özellikleri

Eleştiri, Eleştiri nedir, Eleştiri özellikleri, Eleştirinin özellikleri, Eleştiri hakkında bilgi, tenkit, tenkit nedir, tenkit özellikleri

Eleştiri denildiği zaman birçoğumuzun aklına bir eser, bir kişi ya da bir durum hakkında yerme amaçlı olumsuz düşüncelerin ortaya konulması şeklinde yanlış bir algı gelir. Eleştiri yapmak ya da bir diğer adıyla tenkit etmek bir eserin hem olumlu hem de olumsuz yanlarını ortaya koyabilmektir. Eleştiri Nedir? Bir edebi eser ya da herhangi bir sanat eseri hakkında doğru sonuçlara ulaşmak adına; ...

Devamını Oku »

Tanzimat Dönemi Özellikleri (Tanzimat Edebiyatının Özellikleri)

Tanzimat özellikleri, Tanzimat dönemi özellikleri, Tanzimat edebiyatı özellikleri, Tanzimat dönemi genel özellikleri, Tanzimat edebiyatı genel özellikleri

Osmanlı Devleti’nin uzun süren gerileme sürecinin engellenmesi ve tekrar eski parlak günlerine dönmesi için büyük bir değişim ve yenileşme hareketi başlatılır. Osmanlı’nın dış dünyaya açıldığı bu dönemde Batı edebiyatlarını yakından tanıma fırsatı bulan aydınların çabasıyla tarihimizde “Tanzimat Dönemi Edebiyatı” dediğimiz yeni bir edebi dönem başlar. Bu nedenle edebiyatımızın Batılı bir kimlik kazandığı “Tanzimat Dönemi Özellikleri“ni, yeni edebiyat anlayışının anlaşılması adına ...

Devamını Oku »

Muallim Naci Kimdir?

Tanzimat Döneminin şairi ve edebiyatçısıdır. Eleştiri ve tercümeleri ile büyük bir şair olduğunu kanıtlamıştır. Ailesinin üçüncü çocuğu olarak 1850’de dünyaya ilk adımını atmıştır. Babasının adı Ömer, Annesinin adı Fatma Zehra Hanım’dır.  Babasının vefatından dolayı Varna’ya amcasının yanına yerleşmiştir. Düzenli bir eğitim imkanı olmadığından dolayısıyla; diğer öğrenciler ile arasındaki farkı kapatabilmek için Arapça ve Farsça dersleri alarak dersler aldı. O dönemlerde ...

Devamını Oku »

Hürriyet Kasidesi İncelemesi (Türkçesi – Açıklaması)

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten Vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır Ne gâm râh-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten. Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir ...

Devamını Oku »