Tanzimat Edebiyatı

Ali Suavi – Gazete, Tanzimat Edebiyatı Gazete

GAZETE Bir devlet ve milletin yeniden canlanması gazetelerle olur. Çünkü herkes, başkasına zarar vermeyecek fikir ve bilgisini gazeteye yazıp bastıracağından âlimlerin bilgisi, bazı kişilerin uydurduğu sözler herkese bildirilir; muhtaç ve zulme uğramışların hâlleri ilan edilince herkesin gayretinden, yardımından faydalanılır. İşte bu sebepten, gazetesi çok olan memleketlerde hiçbir şey gizli tutulmaz. İlim kimseden esirgenmez ve muhtaçların sıkıntısı sürekli olmaz.  Gazeteler devlet ...

Devamını Oku »

Geleneksel Tiyatro ile Modern Tiyatro Arasındaki Farklar

Geleneksel tiyatro diyince aklımıza meddah, Hacivat ile Karagöz, orta oyunu ve köy seyirlikleri oyunları gelmektedir. Geleneksel tiyatrolara baktığımızda yazılı bir metnin olmadığını görürüz. Yani geleneksel tiyatro doğaçlamaya dayanır. Yine aynı şekilde geleneksel tiyatronun güldürüye dayandığını söyleyebiliriz. Bu güldürü de daha çok yanlış anlamalara ve taklitlere dayalıdır. Geleneksel Türk tiyatrosunun temelinde Türklere ait kültürel özellikleri görürüz. Geleneksel Türk tiyatroları İslamiyet öncesi ...

Devamını Oku »

Tanzimat Dönemi İlkleri (Tanzimat Edebiyatında İlkler)

Tanzimat Dönemi ilkeleri, Tanzimat dönemi ilkler, Tanzimat edebiyatı ilkler, Tanzimat edebiyatında ilkler

Çöküş dönemini yaşayan Osmanlı Devleti, eski günlerine tekrar dönmek ve Avrupa’yı her anlamda yakalamak için 19.yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hızlı bir değişim ve yenileşme hareketi başlatılır. Askeri, siyasi, sosyal, ekonomi vb. alanlarda yapılan köklü değişimler sanatı dolayısıyla da edebiyatımızı güçlü bir şekilde etkilemiştir. Batı edebiyatlarını örnek alan sanatçılarımız birçok alanda yenilikler yapmışlardır. “Tanzimat Edebiyatında İlkler“, edebiyatımızın nasıl çizgiye kavuştuğunu anlamak ...

Devamını Oku »

Batı Etkisinde Türk Edebiyatı

Batı kültürü etkisinde gelişen Türk edebi yatını yeterince kavrayabilmek için, Batı’nın ve Türk top­lumunun Batılılaşma sürecinin iyi bilinmesi gerekir. Çünkü toplumların kültür ve sanatının en temel belirleyicileri toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıla­rıdır. Batı etkisindeki Türk Edebiyatı ve sanatçılarına geçmeden önce 18. Ve 19. yüzyıltardaki Batı ve Osmanlı toplumlarının sözünü ettiğimiz yapılarına değinmekte yarar var: Batı, 18. Yüzyıla kadar gelinlen süreçte, ...

Devamını Oku »

Şinasi

Batı etkisindeki Türk edebiyatının; Tanzimat edebiyatının, kurucusudur. Yenilik edebiyatımızın diğer sanatçıları, onun açtığı yolda yetişmiş ve ilerlemiştir. Edebiyatımızda ilkleri başlatan kişiliğiyle önemlidir. Noktalama işaretlerin ilk kez kullanan kişi, dilde sa­deleşme çalışmalarını başlatan, ilk tiyatro eserimiz “Şair Evlenmesi” yazan, ilk makale olan “Mukaddimeyi ilk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval’de yayımlayan, ilk folklor araştırmasını yapan Şinasi‘dir. Batı şiirinden ilk şiir çevirilerini ...

Devamını Oku »