Öz Şiir – Saf Şiir

Cumhuriyet Dönemi ve öncesinde Türk Edebiyatı’na hâkim olan memleket anlayışıyla başarılı şiirler yazılmıştır. Ancak bir süre sonra memleket edebiyatı bazı sanatçıları sıkmaya başlamış ve yeni bir şiir anlayışı yaratma çabaları başlamıştır.

Ahmet Haşim’in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle beraber Türk Edebiyatı’nda saf şiir eğilimi başlamış olur. Ahmet Haşim, Piyale adlı kitabının başında yazdığı “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesinde şiirde cümlelerin anlamlarının önemli olmadığına, şiirde önemli olanın cümlelerin, kelimelerin sesleri olduğunu vurgular. Ahmet Haşim “Şiir bir hikaye değil, sessiz bir şarkıdır” der.

Saf şiirciler, sanatın bir form (Biçim) sorunu olduğunu düşünürler. Şiire bir anlam yüklemek gereksizdir. Şiirin iyi ve güzel olması yeterlidir. Saf şiir, her türlü ideolojik düşünceden uzak kalarak şiirde estetik zevk oluşturmaya çalışır. Tüm bu anlayışlar çerçevesinde şairler kendilerine ait bir imge düzeni oluştururlar. Şiirde oluşturulan yeni imge düzeniyle beraber dilde de değişmeler olmuştur. Şiirde ahenk, kafiye, redif gibi hususlara önem verilirken Ahmet Haşim ve Yahya Kemal dışındaki sanatçılar, hece ölçüsünü kullanmışlardır.

Öz Şiirin Özellikleri

 1. Sanatı soylu bir iş olarak görürler.
 2. Şiirin didaktik olmasına, şiirde ideolojinin kullanılmasına şiddetle karşı çıkılır.
 3. Şairler, kendilerine özgü imge oluşturmuşlardır.
 4. Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 
 5. Sanat sanat içindir anlayışı hakimdir.
 6. Şiirde ahenk, uyak, redife önem verilmiştir.
 7. Sembolizmin etkisi vardır.
 8. Şiirde anlam aramak gereksizdir.
 9. Şiirde anlam yerine cümle ve kelimelerin ses değeri olmalıdır.
 10. Şiir emek harcanarak yazılabilir.
 11. Amaç biçim olarak güzel şiir yazmaktır.
 12. Şiirde anlam yerine biçim savunulduğu için estetik tavır ön plana çıkmıştır.

Saf şiiri savunan sanatçılar:

*Ahmet Haşim

*Yahya Kemal Beyatlı

*Ahmet Hamdi Tanpınar

*Necip Fazıl Kısakürek

*Cahit Sıtkı Tarancı

*Ahmet Muhip Dıranas

*Yedi Meşaleciler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*