Etiket Arşivi: Serveti Fünun

Serveti Fünun Edebiyatı (Özellikleri, Oluşumu, Sanatçıları, Şiiri, Romanı)

Serveti Fünun, Serveti Fünun Edebiyatı, Serveti Fünun dergisi, Serveti Fünun oluşumu, Serveti Fünun özellikleri, Serveti Fünun sanatçıları, Serveti Fünun hakkında bilgi

Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın ikinci ama edebiyatımızın yeni bir kimlik kazandığı dönemi “Serveti Fünun“dur. Daha önceki dönemde Batı’dan alınan yeniliklerin bu dönemde özümsendiği ve köklü değişimlerin yaşandığını söylememiz mümkün. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin önemli bir temelini oluşturan, aynı zamanda YKS, KPSS ve Alan Bilgisi sınavlarında karşımıza çıkması yüksek bir konu olan “Serveti Fünun Edebiyatı“nın tüm ayrıntılarını ve önemli ...

Devamını Oku »

Serveti Fünun Dönemi’nde Roman – Özellikleri, Sanatçıları

Servet-i Fünun Edebiyatında Roman, Serveti Fünun Döneminde Roman, Serveti Fünun Roman, Serveti Fünun Döneminde Roman özellikleri

Uzun bir geçmişi olan Türk Edebiyatı mesnevi, halk hikayesi gibi türlerle benzerlikler taşıdığı için aslında roman türüne yabancı değildi. Edebiyatımızın Batı’ya açıldığı ilk andan itibaren roman türüne karşı bir ilgi başlamış ve çeşitli çeviriler bu türün iyice tanınması sağlanmıştı. “Tanzimat Dönemi’nde Roman” başlıklı yazımızda edebiyatımızın roman türüyle tanışmasını ele almış ve bu dönemde ortaya konulan ürünlerin ilk olmaları nedeniyle kusurlu ...

Devamını Oku »

Serveti Fünun Şiiri

Serveti Fünun, Serveti Fünun şiiri, Serveti Fünun şiirinin özellikleri, Serveti Fünun şairleri, Serveti Fünun şiir özellikleri, Serveti Fünun şiiri hakkında bilgi, Serveti Fünun şiiri örnekleri

Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmeni olan Recaizade Mahmut Ekrem’in kendi öğrencilerini etkilemesi ve yönlendirmesi sonrasında ortak bir anlayış etrafında toplanan öğrencileri “Serveti Fünun” topluluğunu oluşturur. Biraz da dönemin siyasi ortamının etkisiyle toplumsal sorunlara kayıtsız kalan gençler, bireyin hayallerini, iç dünyasını ve kişisel özlemlerini şiirlerinde dile getirmişlerdir. “Serveti Fünun Şiiri” olarak adlandırılan bu dönemin edebiyatımızda önemli bir yeri bulunmaktadır. Yaklaşık 5 yıl ...

Devamını Oku »

Serveti Fünun Dönemi’nde Anı (Örnekleri, Özellikleri)

Serveti Fünun Dönemi'nde Anı, Serveti Fünun Dönemi'nde Hatıra, Serveti Fünun Dönemi Anı, Serveti Fünun Dönemi hatıra

Anı, bir kişinin başından geçen olayları ya da tanık olduğu durumları aradan bir süre geçtikten sonra anlattığı yazı türüdür. Özellikle toplumda çeşitli alanlarda ün yapmış isimler; anıları üzerinden tecrübelerini, unutulmayan bazı olayların bilinmeyenlerini anlatmak ve bazı toplum değerlerini anlatmak amacıyla anılarını kaleme alır. Serveti Fünun Dönemi’nde Anı (Hatıra) Türk Edebiyatı’nda en eski anı örneği olarak Babürşah’ın yazmış olduğu Babürname kabul ...

Devamını Oku »

Servet-i Fünun Sanatçıları (Servet-i Fünun Şairleri ve Yazarları)

Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları, Serveti fünun sanatçıları, serveti fünun şairleri, serveti fünun yazarları, serveti fünun isimler

Bu edebiyat akımının temelleri Recaizade Mahmut Ekrem’in teşvikleri ve çabasıyla bir bilim dergisinde atılır. Servet-i Fünun adlı bir fen dergisinin baş yazarlığına Tevfik Fikret adında genç bir şair getirilir. Daha sonraki dönemlerde bu dergi etrafından Ali Ekrem, Ahmed Hikmet, Ahmed Reşid, Ahmed Şuayip, Celal Sahir, Cenab Şahabetdin, Faik Ali, Hüseyin Calıid, Hüseyin Siyret, Hüseyin Suad, Mehmed Rauf, Süleyman Nazif, Süleyman Nesib ...

Devamını Oku »

Serveti Fünun Özellikleri (Serveti Fünun Edebiyatı’nın Özellikleri)

Serveti Fünun Özelikleri, Serveti Fünun'un Özelikleri, Serveti Fünun Edebiyatı Özelikleri, Serveti Fünun Edebiyatı'nın Özelikleri

Serveti Fünun Edebiyatı’nı anlayabilmek için öncelikle bu edebi hareketin oluştuğu dönemi iyice kavramak şarttır. Dönemin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu edebiyatın şifreleri kolaylıkla çözülebilmektedir. Çünkü her edebi topluluk döneminin bir sentezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla Serveti Fünun özellikleri konusuna geçmeden önce “Servet-i Fünun Edebiyatı” başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz. Serveti Fünun’un Özellikleri “Sanat için sanat” anlayışını benimsemişlerdir. Edebiyat-ı Cedide’nin benimsemiş ...

Devamını Oku »