Trajedi Nedir? Tragedya Nedir? Trajedinin Özellikleri

Taşıdığı keskin kurallar nedeniyle diğer tiyatro türlerinden ayrılan ve seyirciye hayatın acıklı yönünü, korkunç yönlerini göstermeyi amaçlayan manzum tiyatro türüne “Trajedi” denir. Tragedya olarak da bilinen bu tür, ” tragoidia” sözcüğünden türemiştir. Eski Yunan’da Dionysos törenleri sırasında doğmuş olan bu türde amaç ruhun kötülüklerden arınmasıdır.

Trajedilerde tanrıların, tanrıçaların ya da kralların, prenslerin ve diğer soyluların kendi aralarındaki mücadelesi belli bir çatışma düzeni etrafında seyirciye aktarılmaktadır. Yiğitlik, kahramanlık, zerafet gibi kavramlar bu oyunlarda yüceltilirken kaba söz ve görüntülere kesinlikle yer verilmez. Oyunun soylu kesime hitap etmesinden dolayı özellikle bu duruma ayrı bir önem verilmektedir.

Trajedilerde amaç tiyatroyu izleyen seyircilerin ruhunda korku uyandırabilmek, merhamet duygusunu geliştirmek ve insanın ıstıraplarının sözcüsü olabilmektir. Oyunda hiç kesilmeyen ve oyun sonuna kadar devam eden bir gerilim mevcuttur. Bu gerilim de izleyici de yüksek bir heyecan yaratmayı başarabilmektedir.

Trajedilerde konular ya tarihten ya da mitolojik bir hikayeden alınmaktadır. Bu nedenle daha önce de belirttiğimiz gibi kahramanların bilinen bir kişi olmasına özen gösterilir. Çok eski bir gelenek olarak trajedi tiyatro örneklerinde kahramanların oyun sonunda ölmeleri fazlasıyla rastlanan bir durumdur.

Drama kadar tiyatrolarda büyük bir keskinlikle uygulanan üç birlik kuralı, trajedide de vazgeçilmez bir kural olarak bulunmaktadır. Üç birlik kuralı, imkanların oldukça kısıtlı olması nedeniyle zamanda, mekanda ve olaydaki birliktir.

Yine bu tiyatro türünde toplumun adet ve geleneklerinin son derece büyük bir yeri bulunmaktadır. Geleneklere karşı çıkmanın cezası kişiye oyunda temsili olarak ağır bir şekilde verilmektedir.

Trajedi hakkında anlattığımız konuları toparlayacak olursak şu şekilde özellikler başlığında sıralayabiliriz:

Tragedyanın Özellikleri (Trajedi Özellikleri)

  • Trajedi Eski Yunanda doğmuş ve hayatın acıklı, korkunç yönlerini ele alan bir tiyatrodur.
  • Bu tiyatroda konular günlük yaşamdan değil tarihten, efsanelerden ve mitolojiden alınmaktadır.
  • Trajedilerde kişiler tanrılar, tanrıçalar, krallar, kraliçeler, prens ve prensesler gibi soylu kişilerden seçilmektedir.
  • Oyun soylu kişilere yönelik olduğundan sahnede kanlı görüntülere, kaba ve argo sözlere yer verilmez.
  • Bu türün metinleri manzum yani şiir şeklinde yazılmıştır. Daha sonraki yıllarda nesir şeklinde de yazılmaya başlanmıştır.
  • Bu oyunlarda ahlak ve erdemli olmak, toplumun geleneklerine bağlı kalmak son derece önemlidir. Bu konuda zayıflık gösterenler ise oyun esnasında cezalandırılır.
  • Oyun başından sonuna kadar acıklı ve korkunç olayları ele aldığından izleyicide sürekli bir heyecan yaratmayı kolaylıkla başarmaktadır.
  • Oyun sırasında koro da bulunmaktadır.

Bir yorum

  1. Bence cok guzel

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.